Treść strony

DYSTRYBUCJA WĘGLA - WAŻNE INFORMACJE!

 • Cover
 • 2 (7)
 • 3 (3)
 • 4 (2)

PSY DO ADOPCJI

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 • Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz
 • tel. 56 46 46 100
 • e-mail: schronisko.wegrowo@gmail.com

W Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie znajdują się następujęce psy z terenu miasta Golubia-Dobrzynia:

1. Numer zwierzęcia: 361/22
Data dostarczenie: 13.11.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Mała
Przypuszczalna data urodzenia: Październik 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

2. Numer zwierzęcia: 207/22
Data dostarczenie: 08.07.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Lipiec 2021
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

3. Imię: SZAGA

Numer zwierzęcia: 151/22
Data dostarczenie: 30.05.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Duża
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2016
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

4. Imię: LOCO

Numer zwierzęcia: 125/22
Data dostarczenie: 04.05.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Duży
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

5. Imię: BISZKOPCIK

Numer zwierzęcia: 45/22
Data dostarczenie: 07.02.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

6. Imię: GIENIO

Numer zwierzęcia: 29/22
Data dostarczenie: 27.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Wrzesień 2014
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

7. Imię: KAJA

Numer zwierzęcia: 24/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Średnia
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

8. Imię: KORAL

Numer zwierzęcia: 23/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2015
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

9. Imię: OWCZARZ

Numer zwierzęcia: 19/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2012
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

10. Imię: EDEK

Numer zwierzęcia: 17/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2010
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

Więcej informacji pod linkiem: https://schronisko-grudziadz.pl/wspolpraca/miasto-golub-dobrzyn/

Zdjęcia i opisy: Ośrodek Opieki nad Zwierzętamiu w Węgrowie

 • Pies-nr-361-22-200x300
 • Pies-nr-207-22-200x300
 • IMG_8929-189x300
 • IMG-20220523-WA0016-288x300
 • IMG_4295-200x300
 • 285540522_5213040048776484_8963986534932026757_n-225x300
 • IMG_1469-203x300
 • IMG-20220126-WA0086-199x300
 • Photo_1658596919215-225x300
 • Photo_1660250691039-201x300

INFORMACJA O KONTROLACH

Na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, przypominamy,  iż zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane wyłącznie przez podmioty posiadające  zezwolenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Nadmieniamy, iż  właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy zawartej z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych, posiadającym zezwolenie, oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi odbioru (art. 6 § 1 pkt 1 i 2).

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie przeprowadzał wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonania ustawowych obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych (art.3 pkt.3).

Informujemy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.

 • Projekt bez tytułu (5)

MIEJSKI ELEKTROBUS - INFORMACJA

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 stycznia br. miejski elektrobus będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

 

 • 320568530_1414707515731558_292319676016238870_n

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował rok 2022

MNIEJ URODZEŃ I MAŁŻEŃSTW

Według statystyk, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano w minionym roku mniej aktów urodzenia niż 2021 roku, zmniejszyła się także liczba zawieranych małżeństw i zarejestrowanych zgonów.

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 308 aktów urodzenia. To oznacza spadek liczby zarejestrowanych urodzeń w stosunku do roku 2021 o 44 akty. W urzędzie sporządzono także 24 akty dzieci urodzonych poza granicami Polski. Najczęściej dotyczy to dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Bułgarii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 158, dziewczynek - 150).  Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: maj, sierpień, wrzesień i grudzień, natomiast najmniej w lipcu i listopadzie.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w roku ubiegłym były: Zuzanna, Laura, Zofia, Amelia, Pola, Michalina, Lena, Anastazja. Wśród chłopców prym wiedli: Antoni, Jan, Mikołaj, Tymon, Franciszek, Alan, Oliwier i Kacper. W pojedynczych przypadkach rodzice wybierali dla swoich pociech imiona rzadziej nadawane: Celina, Rozalia, Otylia, Bruno, Milan. Rodzice przebywający zagranicą wybierają imiona w pisowni obowiązującej w danym kraju, stąd do golubsko-dobrzyńskiego urzędu trafiają metryki z danymi w obcym brzmieniu: Tzofia, Ayala, Torken. Należy dodać, że w 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu nie wydał żadnej decyzji odmownej dotyczącej nadania imienia wybranego przez rodziców.

W 2022 roku na ślubnym kobiercu stanęło 85 par (rok wczesnej na założenie rodziny zdecydowało się 98 par). Najbardziej oblegane miesiące, w których pary decydowały się na zawarcie związku małżeńskiego to: czerwiec, sierpień, wrzesień i październik. Sporym zainteresowaniem cieszyły się rónież śluby poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego - USC przyjął od 6 par oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. Mieszkańcy miasta zawierali związki małżeńskie z obywatelami naszego kraju, ale także z obywatelami: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądów Okręgowych naniesiono 39 wzmianek dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód, czyli o 6 orzeczeń więcej niż w roku poprzednim.

W minionym roku zarejestrowano 289 aktów zgonu, z czego 2 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Liczba zgonów zmniejszyła się o 93 osoby w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy, mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia, jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: styczeń, maj i październik, grudzień. Najmniej aktów zgonu sporządzono w lutym i listopadzie.

W 2022 roku jedna osoba obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin.

Nasze zestawienie kończymy pozytywnym akcentem. W 2022 roku zorganizowany został Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W tym zaszczytnym gronie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski uhonorował Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody 10 par Jubilatów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. Jedna z par obchodziła 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli „Diamentowe Gody".

 • wedding-3798154_960_720

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

      Informuję o LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  10 stycznia 2023 roku o godz. 16:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
  b)
  zmieniająca uchwałę Nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019- 2023;
  c)
  zmieniająca uchwałę Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy;
  d)
  w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz zmiany uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ( Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3045)
  e)w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 457)
 4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                 Łukasz Pietrzak

Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu

Po dwuletniej przerwie, wynikającej z ograniczeń z powodu pandemii COViD-19, 6 stycznia br. już po raz piąty sprzed Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia na golubski Rynek wyruszył Orszak Trzech Króli.
Organizatorem orszaku, tradycyjnie, była Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
W tym roku w rolę Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Owieczkowa, Handlowego Młyna i Olszówki. O oprawę muzyczną zadbały: Orkiestra Dęta OSP w Golubiu-Dobrzyniu i Schola Parafialna. Uczestnicy orszaku mogli zobaczyć żywą szopkę i poczęstować się gorącym kakao, barszczem i ciastem, przygotowanym przez panie z KGW - Nowawieś, Podzamek Golubski, Olszówka i Skępsk.
Stajenkę wykonali pracownicy Urzędu Miasta, którzy przygotowali również trasę orszaku i ogniska na Rynku.
Dziękujemy Mieszkańcom za liczny udział w tym radosnym wydarzeniu.
 • 321078979_559463456041614_3906156862270809458_n
 • 321959419_2565132023655764_5633672271050117391_n
 • 320973475_765047778551578_4104254657281672628_n
 • 323924204_1127879174453441_6787181247498967512_n
 • 321794415_556891812746648_4659714655218858591_n
 • 321301691_1132369217353279_2009450399237298184_n
 • 321301685_885848319392958_2000099241339160338_n
 • 322043995_1539426419897065_1026395581419393015_n
 • 322140852_5555297464596562_6621309663474931277_n
 • 320660304_5722771857844166_6148095828200087374_n
 • 322127786_505431348148318_9043872252876955421_n
 • 321420135_964612491174452_3569441903354457833_n
 • 321201587_5568969029896116_6667103828852861243_n
 • 322724002_5729757453760553_207444219092397715_n
 • 321745189_1288452208755288_8555359193408953725_n
 • 321763598_484535667178729_8191534083371435682_n
 • 322733160_686671603179574_7544460134846648003_n
 • 321834371_575184247339370_7633225127024019051_n
 • 323978439_5911592555599809_3113695128931637894_n
 • 322016504_2493580714140126_528512525314922277_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 322374985_5740447545991036_5900198003993885035_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 323530114_733966594583513_9061006421643350024_n
 • 323085897_1349219759178049_820564782252659030_n
 • 321115640_504297998565201_3385888592898639268_n
 • 322014450_590954013040975_3986293172676069614_n
 • 322510079_894347951950856_2777369201681815156_n
 • 322053326_501602585395475_1700330768733588123_n
 • 324223918_692582172515038_1359518452503283422_n (1)
 • 324343748_538851324845699_2364342443050604343_n (1)

Koncert noworoczny w Domu Kultury

W sobotę 7 stycznia br. miał miejsce wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy na scenie golubsko-dobrzyńskiego Domu Kultury wystąpiła Powiatowa Orkiestra Dęta, złożona z uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzi muzycy, pod batutą Roberta Józefowicza, zagrali znane utwory filmowe i piosenki, kojarzone ze Świętami Bożego Narodzenia. Przed koncertem nastąpiła inauguracja fanfary, skomponowanej przez uczniów szkoły.
W drugiej części koncert wystąpiła młodzież z Koła Teatralnego, która wykonała najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Na koncert zaprosili:: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Dyrektor Szkoły Muzycznej Rafał Gumiela oraz gospodarz Domu Kultury, Dyrektor Artur Niklewicz.
 • 324924506_1165772220730443_7847145782259902750_n
 • 324939544_4209141115876710_6619993688502511228_n
 • 324860070_567402451918870_1861047565513160864_n
 • 322194246_1109142993115372_6765776156524685468_n
 • 324895035_688161859620839_7275002368985605624_n
 • 324864201_1304513173677097_8617105956902024188_n
 • 324514656_873626737213308_4703856430907452923_n
 • 324571942_1129502117730675_866779677413352933_n
 • 324841443_1879445685772248_5687699950057030093_n
 • 325136711_1292381591323376_2103101775536441625_n
 • 324751847_1482903485917497_5578507482254104597_n
 • 324857505_593082715987074_3550959626495578788_n
 • 324858967_587900203149041_4480589030861259913_n
 • 325136226_3273784386268579_5815628704989018027_n
 • 324664704_574124240794449_6519765048654016263_n
 • 324871613_1239579153302791_2599268766840982014_n
 • 324844504_1128703564504491_7424568121102045798_n
 • 325254526_702726244850565_2854787467977457049_n
 • 325128121_487818576620861_6388044363570968012_n
 • 325134627_2291456424355886_1201072091836551300_n
 • 324880383_1369512593799314_2743826327031799410_n
 • 324848467_668696238384858_3540260836711628905_n
 • 324893303_1089292131880568_3952162343969358254_n

OGRANICZENIE DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO NA TERENIE GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • 320937925_571803384445476_8897158773823850915_n
 • 321304414_2968905693404184_8217009056115476580_n

ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA KRWI W AMBULANSIE 12 STYCZNIA

 • krwiodawstwo (2)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO OD 1 STYCZNIA 2023

.

UWAGA! TARGOWISKO MIEJSKIE W NOWEJ LOKALIZACJI!

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, iż w związku z planowanym rozpoczęciem prac modernizacyjnych, na czas robót budowlanych targowisko miejskie zostało tymczasowo przeniesione na działkę znajdującą się 200 m dalej, w kierunku Sokołowa, po przeciwnej stronie drogi (obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów). Informacje o przeniesieniu targowiska zostały również umieszczone na ogrodzeniu starego targowiska oraz tymczasowego targowiska.

 • TARGOWISKO

KALENDARZ WYDARZEŃ - STYCZEŃ 2023

 • kartka z kalendarza listopad pop-1

LXXI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

      Informuję o LXXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  25 stycznia 2023 roku o godz. 14:00.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z:

  a)LXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  d)LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

       6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

       7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 1. Przerwa w obradach.

 2. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  b)w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

  c)w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej;

  d)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej;

  e)w sprawie nadania nazwy strefie na terenie Golubia-Dobrzynia;

  f)w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń;

  g)w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku’’;

  h)w sprawie przyjęcia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Golub-Dobrzyń.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

                                     Z poważaniem

                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            

 

Zapraszamy

 • 326393200_3307949112776589_5243927408281425229_n

Życzenia

 • 323177902_648106660423487_93843342143680167_n

UWAGA KONKURS!

 Mamy do wygrania 10 pojedynczych biletów do kina. Aby wygrać bilet należy zadzwonić w środę, 25 stycznia br. w godzinach od 10:00 do 11:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 535 071 631. Serdecznie zapraszamy do zabawy.

 • 324972333_908547230331550_4931156458864361524_n

MOBILNY PUNKT POBORU KRWI

 • krwiodawstwo (3)

Rekrutacja do klas "0" i I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego na rok szkolny 2023/2024

 • REKRUTACJA - gotowy plakat-kl.0 i 1 2023 24

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 NA ROK 2023/2024

 • rekrutacja prze4dszkole

FERIE 2023

 • FERIE 2023 (2)

DRUGIE  KONSULTACJE SPOŁECZNE. BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wyboru wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia do wzięcia udziału w II konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400  Golub-Dobrzyń, sala nr 1 (parter) w dniu 16.02.2023 r. o godz. 16:00.

 

Z opisem i przebiegiem wariantów będzie można zapoznać się od 2 lutego br. na stronie internetowej:
https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • obwonica_2 konsultacje

INFORMCJA

W dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 odbył się przetarg na sprzedaż działek położonych w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Szosa Rypińska, oznaczonych nr geod. 79/4 i 79/5 w obrębie V. Do przetargu przystąpiła jedna firma.

Po przeprowadzeniu licytacji:

- działka nr 79/4 została wylicytowana za kwotę brutto 607.484,70 zł

- działka nr 79/5 została wylicytowana za kwotę brutto 812.464,20 zł.

 • mapa (2)

Miejska opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) zobowiązana jest do przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania te realizowane są poprzez podmioty zewnętrzne, z którymi Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ma podpisane umowy.

W sprawach związanych bezdomnymi psami  prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu: 56 683 54 10 do 13 wew. 35, wyłapywaniem bezdomnych psów przy użyciu specjalistycznego sprzętu  zajmuje się Ośrodek opieki nad zwierzętami  w Węgrowie, Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz,                                                                                      W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieką nad kotami wolnożyjącymi zapewnia lek. wet. Pani Anna Sarek-Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pn.  Gabinet Weterynaryjny, ul. Szosa Rypińska  19/15, 87-400 Golub-Dobrzyń ww. przypadkach z udziałem zwierząt prosimy w pierwszej kolejności  o tym fakcie powiadomić Urząd Miasta pod numer telefonu: 56 683 54 10 do 13 wew. 35.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń dokarmia  także koty wolno żyjące w okresie jesienno-zimowym oraz finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących  

Właściciele psów  mogą także na koszt  Urzędu Miasta wykonać zabieg czipowania.

Żeby przeprowadzić ww. zabiegi, czy uzyskać karmę dla kotów wolno żyjących nieodpłatnie, proszę zgłosić się do Urzędu Miasta do pok. nr 1 B (parter) do pracownika Wydziału Komunalnego Pani Natalii Dworeckiej w celu udzielenia informacji oraz  pobrania odpowiedniego wniosku.

W sprawie adopcji lub odbioru zwierzęcia kontakt w godzinach urzędowania Ośrodka pod numerem tel.: 56 46 46 100

24h – e-mail : schronisko.wegrowo@gmail.com

Miasto Golub-Dobrzyń - Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie (schronisko-grudziadz.pl)

 • kittens-3535404_1920

Zbliża się rocznica wizyty Zygmunta III Wazy w Golubiu.

26 stycznia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski podpisał umowę z panem Ryszardem Kowalskim na wydanie książki, upamiętniającej wizytę króla Zygmunta III Wazy w Golubiu. Na pamiątkę tej wizyty u swojej siostry, Anny Wazówny, Zygmunt III ufundował dzwon, który znajduje się na wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Dzwon – jeden z trzech dzwonów Zygmuntowskich w Polsce – uruchamiany jest wyłącznie na specjalne okazje. Taka też będzie i w tym roku. Urząd Miasta, we współpracy z Zamkiem Golubskim, przygotowuje obchody tej rocznicy, które zaplanowano na maj bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyły również: Zastępca Burmistrza Miasta Róża Kopaczewska i p. Ewa Kaźmierkiewicz, Zastępca Dyrektora MiPBP oraz Prezes Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć”. O szczegółach dotyczących obchodów rocznicy oraz przygotowywanej książki p. Kowalskiego poinformujemy wkrótce.

 • 328493381_1299272800930197_6032344549766775649_n

KALENDARZ IMPREZ LUTY

 • kalendarz luty
 • kalendarz luty 2

SPOTKANIE WŁADZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA I GMINY OBROWO

 
3 lutego br. w urzędzie miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się pierwsze spotkanie władz miasta Golubia-Dobrzynia i gminy Obrowo. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Zastępca Wójta Joanna Zielińska oraz Radny Gminy Obrowo Kazimierz Musiałowski.
 
Przedstawiciele gmin rozmawiali o szerokiej współpracy w dziedzinie sportu, kultury i rekreacji. Od wątku sportowego zaczęły się rozmowy obu gmin regionu, bowiem sport wyjątkowo połączył miasto Golub-Dobrzyń i gminę Obrowo w październiku poprzedniego roku, kiedy to Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Radny Gminy Obrowo Kazimierz Musiałowski byli uczestnikami biegowej pielgrzymki sztafetowej do Santiago de Compostela. Przypomnijmy, wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie „Brodnica Biega”, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Podczas spotkania roboczego władze gmin pracowały nad zakresem i harmonogramem najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 2023 r.
Już teraz przekazujemy zaproszenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na nietypowe wydarzenie w popularnej dziedzinie sportu, jaką jest bieganie. Burmistrz Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Piątkowski – pomysłodawca i organizator biegu, już teraz zaprasza mieszkańców, którzy trenują bieganie, na niecodzienne wydarzenie „Bieg o Wschodzie Słońca” w dniu 18 czerwca br. o godz. 4:16 w Golubiu-Dobrzyniu. Start i meta – Zamek Golubski. Wydarzeniu towarzyszy równie wyjątkowy program treningowy. Zachęcamy do śledzenia wspólnych wydarzeń w bieżącym roku na naszych kanałach informacyjnych. Zapraszamy po więcej informacji na www.biegowschodzieslonca.pl oraz www.obrowo.pl i http://kazimierzmusialowski.pl/.
 • 324653216_862105974868576_5099783166206700958_n
 • Nasi Biegacze

Konsultacje społeczne.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 16.02.2023 r. o godz. 16:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń odbędą się II  KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE BUDOWY OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do wzięcia udziału w II konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • obwonica_2 konsultacje

Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2023r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 31 marca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2023r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – Z-ca Kierownika Wydzialu Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Informacja

Przypominamy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada w swoich zasobach, działkę przeznaczoną do wydzierżawienia, która usytuowana jest na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Działka oznaczona jest nr geodezyjnym nr 366/7 o powierzchni 0,3115 ha, obręb VIII.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 14 – I piętro lub pod nr tel. 56 683 54 10 wew. 50.

 • mapa_366_7

Zaproszenie na LXXII sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję o LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 21 lutego 2023 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
  Proponowany porządek obrad LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  29 czerwca 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
c) zmieniająca uchwałę Nr LXXI/355/2023 Rad Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
d) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
e) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            
                         

PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ (SUMP)

Za nami pierwsza tura spotkań warsztatowych w ramach konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

30 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządów zaangażowanych w projekt, radnych oraz mieszkańców, zainteresowanych rozwojem transportu publicznego. Nie zabrakło także przedstawicieli regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali założenia i cele planu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. W ramach warsztatów dokonano także oceny sytuacji transportowej, za pomocą analizy SWOT.

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego br. na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Planowane są kolejne tury konsultacji. Niebawem Wykonawca opracowania SUMP przedstawi szczegóły kolejnych tur konsultacji.

 • Grafika SUMP dla MOFT

Informacja

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń”.

UWAGA!!! Zmieniła się platforma zakupowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/732054

SPRAWA SPRZED LAT PROBLEMEM MIASTA

Golub-Dobrzyń broni się przed wypłatą wysokiego odszkodowania

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że 12.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok, na mocy którego zasądził od Gminy Miasto Golub-Dobrzyń kwotę 971.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz Powodów. Sprawa dotyczy żądania wypłaty odszkodowania z tytuł obniżenia wartości rynkowej działek Powodów o numerach 105/15, 105/17 i 106 w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mocy Uchwały nr XXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18.04.2006 r.

Pierwsze roszczenie Powodów na kwotę 2,9 mln zł wpłynęło do Gminy Miasta Golub-Dobrzyń 16.04.2011 r. Pozew o zapłatę odszkodowania w wysokości 2,9 mln zł złożony został 21.03.2014 r. W toku procesu Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wskazywała na niezasadność żądania Powodów, wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Uzasadnienie ww. wyroku zostało odebrane przez Pełnomocnika Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w dniu 30.01.2023 r. Po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku oraz po dyskusji na posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, Burmistrz Mariusz Piątkowski, Radni oraz prawnicy Urzędu Miasta uznali za zasadne zaskarżenie wyroku. Apelacja została złożona w dniu 13.02.2023 r.

Apelacja będzie rozpatrywana w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. O postępach sprawy będziemy informować Państwa na bieżąco.

Kondolencje

 • kondolencjeKazimierz Radecki

Zapraszamy

 • gdzie ci mezczyzni plakat A3 ver1 GD

Pamiętamy

 • NARODOWY DZIEŃ PAMIECI zOŁNIERZY WYKLETYCH

Zapraszamy

 • 334423748_1614754809040245_8522373915738093116_n

Konkurs plastyczny Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy"

Szczegóły na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/285,konkursy?tresc=4241

 

 • February

Ruszył konkurs, w którym Golub - Dobrzyń może wygrać inteligentne przejście dla pieszych.

O wygranej zadecydują głosy mieszkańców.

Golub - Dobrzyń bierze udział w konkursie „Inteligentne Przejście” organizowanym przez Orange Polska. O wygranej zadecydują mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej. W trzech zwycięskich miastach Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart”. Głosowanie online trwa do 28 marca.

W mieście Golub - Dobrzyń, jeśli wygramy, zmodernizujemy przejście przy ulicy Stefana Żeromskiego. Głosować na Golub - Dobrzyń mogą wszyscy bez względu na to, gdzie mieszkają. Każdy głos się liczy. Wystarczy wejść na stronę konkursu www.inteligentneprzejscie.pl i postąpić zgodnie z instrukcją. Duże i małe miasta mają równe szanse na wygraną, bo organizatorzy przypisują głosom na każde miasto odpowiednią wagę, proporcjonalne do liczby jego mieszkańców.

Jak działa inteligentne przejście? Czujniki ruchu wykrywają pieszego już z odległości kilkunastu metrów i natychmiast aktywują świetlną i dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą. Specjalny system doświetlania sprawia, że przechodzący są lepiej widoczni dla kierowców. Z kolei sygnały dźwiękowe ostrzegają mniej uważnych pieszych, że zbliżają się do pasów.

- Już ponad sto miast w Polsce korzysta z inteligentnych rozwiązań, w tym z przejść dla pieszych „smart”. Nowe technologie mogą zwiększyć bezpieczeństwo również w gminie Golub - Dobrzyń, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania w konkursie „Inteligentne przejście” – mówi Daria Drabik - koordynatorka konkursu w Orange Polska.

Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2021 roku w Polsce na przejściach dla pieszych doszło do ponad 2 300 wypadków, w których zginęły 153 osoby, a 2275 zostało rannych. Większość z nich miała miejsce jesienią i zimą, kiedy widoczność przy wcześnie zapadającym zmierzchu mocno się pogarsza. Znacznej części z tych wypadków można było zapobiec.

Głosowanie potrwa do 28 marca i odbywa się na stronie internetowej konkursu www.inteligentneprzejscie.pl. Tam znajdują się również aktualizowane na bieżąco wyniki głosowania.

 • Zasady konkursu_Inteligentne Przejście

Kalendarz imprez

 • kalendarz
 • 2

Miesiąc marzec jest ogólnopolskim miesiącem sterylizacji zwierząt.

Sterylizacja i kastracja kotów polega na pozbawieniu zwierzęcia możliwości rozmnażania się. Jest to rutynowy i często wykonywany zabieg chirurgiczny, któremu poddaje się dorosłe psy i koty oraz inne zwierzęta domowe.

Największa aktywność rujowa kotów wypada właśnie w marcu. Wtedy właśnie powinniśmy pójść do weterynarza, by zapobiec niechcianemu powiększeniu się i tak już za dużej ilości bezpańskich kotów lub niechcianej ciąży naszej kotki.                                                                                        

Warto również obalać popularne wśród opiekunów mity:

❌MIT nr 1: Każda suczka oraz kota musi raz urodzić młode.
✅FAKT: Posiadanie potomstwa wcale nie jest potrzebne dla zdrowia i szczęścia suczki/kotki.

❌MIT nr 2: Kastracja jest zabiegiem niebezpiecznym
✅FAKT: Kastracja jest bezpiecznym zabiegiem, co więcej - chroni przed wieloma śmiertelnymi chorobami

❌MIT nr 3: Szczenięta i kocięta łatwo znajdują domy.
✅FAKT: Tysiące niechcianych zwierząt corocznie jest uśmiercanych, porzucanych a schroniska są przepełnione*

 

Więcej informacji w linku poniżej:

*Sterylizacja kotki, kastracja kota - wszytsko co musisz o tym wiedzieć. (petner.com.pl)

 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji tylko kotów wolno żyjących!  Żeby przeprowadzić ww. zabiegi, czy uzyskać należy zgłosić się do Urzędu Miasta do pok. nr 1 B (parter) do pracownika Wydziału Komunalnego Pani Natalii Dworeckiej w celu udzielenia informacji oraz  pobrania oo wniosku.

 

Monitoring miejski.

W związku pytaniami dotyczącymi monitoringu miejskiego pragniemy przekazać następujące informację: Obecnie na terenie Gminy Miasto Golub-Dobryń jest uruchomionych 9 kamer monitoringu miejskiego w następujących lokalizacjach: 1) ul. Konopnickiej – 1 szt.; 2) skrzyżowanie ul. Żeromskiego z ul Lipnowską – 1 szt.; 3) park miejski przy ul. Plac 1000 – lecia -– 1 szt.; 4) park miejski przy ul. Plac 1000 – lecia – 1 szt.; 5) ul. Jana Kilińskiego – 1 szt.; 6) ul. Rynek 9 – 1 szt.; 7) ul. Zamkowa (za lokalem Vabank) – 1 szt.; ???? ul. Rynek 5 (nad Apteką) – 1 szt.; 9) ul. Piaskowa: „Piaskowa przystań” – 1 szt. Ww. kamery monitoringu miejskiego są zainstalowane na obiektach należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń lub na innych po uzyskaniu odpowiednich zgód podmiotów trzecich np. Energa Oświetlenie, Wspólnota Mieszkaniowa czy osoby prywatne) po uprzednim doprowadzeniu instalacji światłowodowych oraz elektrycznych. Należy podkreślić, iż ostatnią kamerę monitoringu zainstalowano przy ul. Piaskowej: „Piaskowa przystań” –w listopadzie 2022 r. Kolejne montaże planowane są w następujących lokalizacjach: 1) planuje się zainstalowanie w miesiącu maju 2023 kamery monitoringu przy parkingu przy „Przystani zacisze” w związku z potrzebą zachęcenia do korzystania mieszkańców z tego parkingu; 2) ponadto w dniu 31 sierpnia 2022 zawarto umowy z firmą Marton Media sp. z o.o. na doprowadzenie światłowodu do następujących lokalizacji (w trakcie realizacji): 1) osiedle Katarzyńskie przy bloku nr 5 – w trakcie realizacji; 2) osiedle Żeromskiego – przy sklepach spożywczych naprzeciwko Zespołu Szkół Miejskich – w trakcie realizacji ; 3) skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Nową – w realizacji; 4) ul. Fryderyka Chopina plac zabaw – w realizacji .

 • 334896376_181121144634266_7189481969233498941_n

Dzień Kobiet

 • Pink Floral Bordered Florist Business Card

Miejsca parkingowe

Szanowni Państwo,
Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to problem chyba wszystkich miast w naszym kraju, a być może i na świcie.
Niestety dotyczy to także i Golubia-Dobrzynia, zwłaszcza jego centralnych części. Przypominamy, że w minionych latach na Golubskiej Starówce obowiązywała strefa płatnego parkowania. Rozwiązanie to było krytykowane przez mieszkańców tej części miasta jak i osoby prowadzące działalność na tym terenie oraz osoby odwiedzające miasto Golub-Dobrzyń. Przez szereg lat strefy płatnego parkowania były rozwiązaniem deficytowym w związku z czym Miasto musiało do tego rozwiązania dopłacać. Samorząd Golubia-Dobrzynia pod wpływem opinii publicznej zdecydował się na rezygnację ze stref płatnego parkowania, jednak problem pozostał. Mało tego, wraz ze wzrostem ilości samochodów, problem baraku miejsc parkingowych znacząco się pogłębił. Pojawiły się propozycje całkowitego zakazu parkowania na Golubskim Rynku a nawet zakazu wjazdu pojazdom na ten teren. Pomysły te jednak spotkały się z wyraźnym oporem mieszkańców tej części miasta. Podjęliśmy się także próby wybudowania nowych miejsc parkingowych w dobrzyńskiej części miasta. Niestety podniesiony protest społeczny doprowadził do rezygnacji z naszych planów. W golubskiej części terenu, który mógłby być wykorzystany jako nowy parking miasto niestety nie posiada. W dniu 2 grudnia 2021 r. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniu komisji infrastruktury dyskutowali o sposobie parkowania na ulicy Rynek odnośnie wprowadzenia parkometrów bądź czasowego postoju. Radni podjęli decyzję o wprowadzeniu czasowego parkowania pojazdów poprzez wprowadzenie tabliczki informacyjnej o treści „Postój do 2 h od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 17:00” pod znakiem informacyjnym D-18 „Parking” oraz odpowiednią tabliczką informacyjną o sposobie parkowania T-30f na dwóch odcinkach ulicy. Następnie sporządzono projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona w maju 2022 r. Na ul. Rynek obowiązuje oznakowanie D-40 „Strefa zamieszkania” i zgodnie z art.. 49 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Ponownie pojawiają się propozycje ustanowienia stref płatnego parkowania na Golubskiej Starówce. Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji projektowanie strefy płatnego parkowania z bezpłatnym parkowaniem dla mieszkańców strefy mijało by się z celem ponieważ większość parkowanych aut należy do mieszkańców lub osób pracujących w strefie. Na bieżąco, wspólnie z radnymi Rady Miasta analizujemy sytuację, przypominamy jednak, iż w odległości ok. 150 m od Rynku znajduje się parking przy ul. Zamurnej. Na tym parking, bardzo często wiele miejsc parkingowych pozostaje wolnymi. Zawsze pozostajemy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców w każdej sprawie związanej z miastem. Zachęcamy zatem do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta pod numerem telefonu 56 444 93 18, adres e-mail um@golub-dobrzyn.pl lub poprzez media społecznościowe.

 • 332720912_3348440872138081_3680574651621690523_n
 • 334972993_164273853093915_8902471696839564084_n
 • 333269139_214705494446057_1098120153219089197_n
 • 333062159_3452162601731742_6955188674902084866_n

I TĘŻNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU – PRACE NAD PROJEKTEM Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dnia 09.03.2023 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, Kierownika Wydziału Infrastruktury Justyny Stokowskiej oraz pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielami biura projektowego VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE Dorota Czarnołucka-Krzemińska, a także wnioskodawcą projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2023, Panem Szymonem Wiśniewskim i pomysłodawcą panem Krzysztofem Skrzynieckim.

Z przedłożonych wariantów budowy tężni wybrano wariant nr 3, który poniżej Państwu prezentujemy. Przedstawiciele biura projektowego zobowiązali się do dokonania drobnych poprawek dotyczących m. in. lokalizacji chodnika i lokalizacji ławek.

 • 332894002_176441938472215_4119231570976485915_n
 • 335026858_621852273106793_4124927656912059652_n
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4

PORZĄDEK WOKÓŁ NAS

9 marca 2023 r. pracownicy Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zlikwidowali dzikie wysypisko śmieci w rejonie garaży i cmentarza komunalnego od strony ul. Kościuszki. Prosimy o zwracanie uwagi i o reagowanie na śmiecenie. Dbajmy wspólnie o czystość na terenie naszego miasta.
Karol Kaślewicz
Kierownik Wydziału Gospodarczego
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 • 331372714_1260545831545096_2118815973841824706_n
 • 331372714_1260545831545096_2118815973841824706_n
 • 332765893_219624923895188_4781078437208490982_n

PODZIĘKOWANIE OD KS "PIŁKARZ"

10 marca br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska odebrali z rąk przedstawicieli Zarządu Klubu Sportowego „Piłkarz” – Wiceprezesa Zbigniewa Dudkiewicza i Skarbnika Kamila Nowatkowskiego podziękowanie za „bezcenną i bezinteresowna pomoc oraz okazanie dobrej woli i hojności, dzięki którym młodzi adepci sportu mogą rozwijać swoje pasje i realizować sportowe marzenia”. Burmistrz Mariusz Piątkowski podziękował przedstawicielom klubu za zaangażowanie i pracę z dziećmi i młodzieżą, kształtowanie w nich postawy fair play w życiu i sporcie oraz rozwijanie piłkarskich talentów.
KS „Piłkarz” jest jednym z klubów sportowych, od lat wspierających Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Dziękujemy za wiele cennych inicjatyw sportowych, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 
 • 333301925_193604159970162_3813986425798872489_n1

MIESZKANIA W RAMACH SIM NOWY DOM CORAZ BLIŻEJ

Informujemy, że trwają roboty rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu. Prace prowadzone są na zlecenie SIM Nowy Dom Sp. z o.o. i są pierwszym etapem inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. Po wykonaniu rozbiórki i uporządkowania terenu zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu oraz budynku wielorodzinnego.
Przypominamy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom to spółka, którą tworzy 9 samorządów, w tym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Powstała w ramach rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zajmuje się budową nowych mieszkań na terenie tworzących ją gmin – w tym w Golubiu-Dobrzyniu. Przystępując do spółki samorząd pozyskał 3 mln zł, które wniósł w udziale do SIM – dlatego koszty jej funkcjonowania nie obciążają budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 • received_1217420202313485
 • received_1523623901493159
 • received_607750554119555
 • received_717572783446144
 • received_1221249701848976

SPRZECIW WOBEC BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK

We wtorek 21 marca br. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego Panorama. Spotkanie było spowodowane niepokojem mieszkańców rozpoczętymi pracami, związanymi z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.
Burmistrz potwierdził swój sprzeciw wobec budowy linii CPK przez teren Golubia-Dobrzynia i zadeklarował podjęcie wszelkich działań w celu wykluczenia takiej ewentualności.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Firmy Intra Centrum Doradztwa zaplanowano realizację dokumentu Studium na okres I kw. 2023 – IV kw. 2026 r. Zgodnie z harmonogramem realizacja opracowania obejmuje następujące etapy:
• etap I – identyfikacja wariantów wstępnych – obecnie ten etap jest realizowany,
• etap II – analiza wariantów wyselekcjonowanych wraz z wykonaniem Inwentaryzacji Przyrodniczej,
• etap III – analiza na potrzeby wyboru wariantu inwestorskiego,
• etap IV – wykonanie raportu o odziaływaniu na środowisko oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• etap V - wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,
• etap VI – opracowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia przez zamawiającego postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
Po zakończeniu dokumentu Studium realizowane będą dalsze działania niezbędne dla procesu inwestycyjnego m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o pozwolenie na budowę. Prace budowlane zaplanowano na lata 2030-2034 (na odcinku Lipno-Grudziądz, oraz 2035-2038 (Grudziądz-Gdańsk.
Obecnie nie posiadamy informacji, jaki wariant zostanie zrealizowany i czy w ogóle zostanie wzięty pod uwagę wariant przebiegu linii przez miasto Golub-Dobrzyń.
W miarę napływu informacji na ten temat będziemy je Państwu przekazywać na bieżąco.
 
 
 
 
 
 
 
 • 336583804_1374820106698975_6099432585970732166_n
 • 337044442_787494492357320_2124268480973890908_n

ELEKTROBUS - KURSY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 W dniu 22.03.2023 r. ok. godz. 12:46 miejski elektrobus, w wyniku nieumyślnego uderzenia przez samochód osoby prywatnej na Placu 1000-lecia, uległ uszkodzeniu. Zdarzenie zostało zgłoszone do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Elektobus posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i autocasco. Koszt naprawy pojazdu zostanie pokryty z ubezpieczenia sprawcy kolizji. Na skutek zaistniałych okoliczności zostaje wstrzymane funkcjonowanie miejskiego elektrobusu do czasu jego naprawy przez serwisanta. O ponownym wyruszeniu w trasę będziemy Państwa informować.

 • 336574339_103185739394833_5470340505433077835_n
 • 336468379_1246614576281152_8487573653093532122_n
 • 336588089_119605141065437_1242859877336431355_n

ZAPROSZENIE NA LXXIII SESJĘ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję o LXXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 27 marca 2023 roku o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
Proponowany porządek obrad LXXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/89/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń;
c) w sprawie przedłużenia obowiązywania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia’’;
d) w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych  Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
e)  w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2023’’.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                     Łukasz Pietrzak                      

SPRZECIW WOBEC PLANÓW BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W poniedziałek 6 marca br. odbyło się spotkanie on-line, dotyczące realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółki MZWiK w Golubiu-Dobrzyniu – Prezes Zarządu Piotr Sipak, kierownik ds. technicznych Marek Laskowski i główny księgowy Kamil Kopczyński oraz przedstawiciele Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Monika Grzelak – zastępca kierownika projektu i Anna Dąbrowska-Banach, jak również projektanci zatrudnieni przez Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
W wyniku tego spotkania, biorąc pod uwagę uzyskane w jego trakcie informacje, 21 marca 2023 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski z Prezesem MZWiK Sp. z o.o. Piotrem Sipakiem wystosowali pismo do Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., wyrażające sprzeciw wobec planowanego wstępnie przebiegu trasy linii kolejowej CPK przez teren miasta Golubia-Dobrzynia. Sprzeciw został wysłany również do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o., oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
W treści pisma czytamy:
„Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu zgłaszają zdecydowany sprzeciw planowanej budowie linii kolejowej nr 5 i 242 na odcinku Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie przebiegającej przez tereny miasta Golubia-Dobrzynia oraz strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Białkowo” w Golubiu-Dobrzyniu, gmina Golub-Dobrzyń, powiat Golub-Dobrzyń, województwo kujawsko-pomorskie.
Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk” planowana jest przez obszar działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dalej: MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) polegającej na ujęciu wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia miasta Golubia-Dobrzynia oraz części gminy Golub-Dobrzyń w wodę pitną.
Zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 135 ust. 1 pkt w związku z art. 137 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz.: 125, 534,1495 oraz 2170) na w/w terenie została ustanowiona w § 1 strefa ochronna ujęcia wód podziemnych „Białkowo” w Golubiu-Dobrzyniu, gmina Golub-Dobrzyń, powiat Golub-Dobrzyń, województwo kujawsko-pomorskie składająca się w pkt. 1 z terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych oraz w pkt. 2 terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wraz z wyznaczonym obszarem ochrony pośredniej o zaostrzonych rygorach ochrony. Dalej w § 4 pkt 1 na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: ppkt 12 lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz pkt 2 ppkt 2 wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych z wyjątkiem odwodnień związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury technicznej ujęcia wody „Białkowo” o ile postępowanie w sprawie oceny danego przedsięwzięcia na środowisko, nie wykaże zagrożenia mogącego powodować pogorszenia jakości wody.
W ocenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia oraz MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu trasa projektowanej linii kolejowej przechodząca przez tereny ochrony pośredniej o zaostrzonych rygorach jest lokalizowaniem nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (zakaz wykonywania odwiertów, zakaz wykonywania odwodnień).
Studnie głębinowe z których dostarczana jest woda pitna do aglomeracji miejskiej Golubia-Dobrzynia usytuowane są na głębokości 25 m, poziom warstwy wodonośnej w otworach studziennych występuje już na głębokości 6 m od powierzchni terenu co przy głębokich odwiertach inwestycyjnych skutkuje zagrożeniem dotarcia do strefy wapiennej i zasolenia warstwy wodonośnej. Ponad to ryzyko awarii lub wypadku na planowanym torowisku mającym przebiegać przez strefę ochronną ujęcia wody „Białkowo” może doprowadzić w przyszłości do skażenia całego terenu pozbawiając jednoczenie mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia dostępu do wody pitnej.
(…) Wobec powyższego, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz reprezentujący Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Prezes Zarządu Piotr Sipak w trosce o dobro mieszkańców oraz realne zagrożenie skażenia wody pitnej zasilającej aglomerację miejską Golubia-Dobrzynia składają zdecydowany sprzeciw lokalizacji linii kolejowej w strefie ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód podziemnych „Białkowo”.
Na marginesie wskazać należy, że również drugi przedstawiony wariant przebiegu linii kolejowej zaplanowany został w pobliżu strategicznej infrastruktury Miasta Golubia-Dobrzynia, tj. w rejonie oczyszczalni ścieków. Zarówno budowa, jak również eksploatacja linii kolejowej w tym rejonie będzie oddziaływać negatywnie na wskazaną infrastrukturę miasta Golubia-Dobrzynia, chociażby poprzez wykonywane prace ziemne a w dalszym okresie poprzez oddziaływanie drżeń w związku z eksploatacją tej linii kolejowej. Tym samym uznać należy, że przebieg linii kolejowej w tym rejonie winien zostać ponownie przeanalizowany, a wręcz uznać należy za niezasadny przebieg linii kolejowej w tym wariancie.
Za złożeniem niniejszego sprzeciwu przemawia również fakt, iż przedstawione oba warianty przebiegu linii kolejowej przechodzą przez tereny mieszkaniowe”.
 • Pismo CPK.1

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA WYRAŻA SPRZECIW WOBEC PLANOWANEJ TRASY LINII KOLEJOWEJ CPK

Informujemy, że Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski w piśmie z dnia 21 marca 2023 r., skierowanym do Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Spółka z o.o., wyraził sprzeciw wobec wariantów trasy linii kolejowej w granicach miasta Golubia-Dobrzynia przedstawionych na spotkaniu z 6 marca br., dotyczącym realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk”.
W treści pisma, wysłanego również do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Transprojekt Gdański Sp. z o.o., czytamy: „Proponowane lokalizacje wariantów przebiegu linii kolejowej mają istotny, negatywny wpływ na elementy funkcjonowania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń jako wspólnoty mieszkańców i jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycja ta znacząco wpłynie na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Przedstawione warianty linii kolejowej będą mieć negatywny wpływ nie tylko na strategiczną infrastrukturę miasta Golubia-Dobrzynia, tj. oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody, na co we wspólnym sprzeciwie wskazują Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w sprzeciwie z dnia 21.03.2023 r., projektowana linia będzie niekorzystna dla mieszkańców miasta, jak i właścicieli gruntów znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji. Przebieg projektowanej trasy w przedstawionych wariantach zaplanowany został przez tereny już zurbanizowane, co spowoduje konieczność przesiedlenia części lokalnej społeczności, wyburzeń budynków mieszkalnych czy gospodarczych, które są miejscem życia i pracy wielu mieszkańców oraz dorobkiem całego ich życia. Wskazać należy, że inwestycja przyczyni się do spadku wartości nieruchomości w pobliżu linii, za które to nieruchomości mieszkańcy nie otrzymają odszkodowań, a powstanie tej inwestycji w żaden sposób nie przyczyni się do ich rozwoju. Projektowana trasa będzie mieć negatywny wpływ na warunki życia mieszkańców miasta, na co Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia nie wyraża zgody.
Wskazać należy, że inwestycja w zaproponowanych wariantach w żaden sposób nie przyczyni się do rozwoju miasta, a będzie wiązać się z koniecznością zmiany strategii samorządu gminy oraz całościowej zmiany polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne obciążenia finansowe dla budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Inwestycja w negatywny sposób wpłynie na lokalną sieć drogową i obsługę komunikacyjną terenów, stanowić będzie linię podziałową, utrudniającą komunikację w mieście. Konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych, takich jak tunele, wiadukty oraz drogi dojazdowe, wpłynie negatywnie na komunikację i utrudni przemieszczanie się mieszkańców.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wnosi stanowczy sprzeciw wobec budowy linii kolejowej związanej z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk” we wszystkich wskazanych dotychczas wariantach. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia sprzeciwia się przebiegowi tej inwestycji w granicach miasta Golubia-Dobrzynia.
Jednocześnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wyraża nadzieję, że dalsze prace nad przebiegiem wskazanej inwestycji będą konsultowane i uzgadniane z władzami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”.
 
 
 
 
 • SKM_C36823032311540
 • SKM_C36823032311550

EKOLOGICZNIE I EKONOMICZNIE

Na budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia trwa montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,6 kW. Zakończenie prac planowane jest na 7 kwietnia bieżącego roku. Instalacja powstaje na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku urzędu, a także do konkretnych oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

 • 336574338_232842915798401_1004964630626839111_n
 • 335614758_970098204153586_2470989561423165804_n

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 • wścieklizna

WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

4 marca 2023 r. rozpoczęliśmy wiosenne nasadzenie kwiatów - bratków, stokrotek, niezapominajek i rojnika - na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 336919687_936520351036939_6230984847850757031_n
 • 337502931_874908670476238_1064940128552344609_n
 • 336946961_605753194450874_5874737937766042734_n
 • 336688747_243689501437260_2128782121597269046_n
 • 336907072_653007089969452_541304048220430112_n
 • 336644669_898079871416636_8842147431744507385_n
 • 337495932_2053900595001560_960035019148896536_n
 • 334903458_225445193389802_1527749782498402730_n
 • 336627902_2978591479115487_5037480326199392786_n
 • 334904103_745182437236197_8806676816901820858_n

MIEJSKI ELEKTROBUS WRACA NA ULICE GOLUBIA-DOBRZYNIA

Informujemy, że od dnia 30.03.2023 r. miejski elektrobus - po naprawie - ponownie wyrusza w trasę. Wraz z zakończeniem okresu zimowego zaprzestajemy także informowania o jego przejazdach w cotygodniowych wpisach. Elektrobus będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach - zgodnie z rozkładem jazdy dostępnym na przystankach.

 • 316427578_5619437271439476_9187982765388190926_n

Podziękowania za udział w konkursie "Inteligentne Przejście"

Szanowni Państwo,

zakończył się konkurs "Inteligentne Przejście". Niestety, nie udało nam się wygrać bezpiecznego przejścia dla pieszych. Mimo to bardzo dziękujemy za tak licznie oddawane przez Państwa głosy.  Ostatecznie zwycięzcami są Świdwin, Iława i Rybnik. Łącznie w konkursie oddano blisko 65 tys. głosów.

 • Baner-promocyjny www-1200x628_konkurs-Orange

III Konsultacje społeczne

BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wyboru wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia do wzięcia udziału w III konsultacjach społecznych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400  Golub-Dobrzyń, sala nr 1 (parter) w dniu 24.04.2023 r. o godz. 17:00.

Z aktualnym opisem i przebiegiem wariantów będzie można zapoznać się od 11 kwietnia br. na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • 334938335_5063700093754970_5551640915691401987_n

Drwęca 400 Start

Serdecznie zapraszamy do udziału w rowerowej trasie dookoła Drwęcy.
Więcej informacji w załączonym regulaminie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 • drweca400

KONKURSOWE ŁAMAŃCE JĘZYKOW

W środę, 5 kwietnia bieżącego roku w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu, odbył się konkurs recytatorsko-logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”.
Dzieci biorące udział w recytacjach zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: maluszki do lat 4 i starszaki do lat 6.
Jury w osobach: Pani Wiceburmistrz Róża Kopaczewska, Pani Dyrektor Przedszkola Małgorzata Brzóska i Wicedyrektor Pani Małgorzata Miler, przyznało sześć nagród rzeczowych oraz jedno wyróżnienie.
Przedszkolaki dzielnie poradziły sobie z wierszykami, więc wszyscy biorący udział otrzymali upominki.
 • 340040893_966798157819633_5681713388362864732_n
 • 338169631_136549869212718_6200477219368543196_n
 • 338156624_880967136295957_454319251204669426_n
 • 338163049_589338263119972_8321262625526200459_n
 • 338328696_605790624493119_1369111045801360918_n
 • 337896095_737226488134791_3680632330999776620_n
 • 338681621_970624110628246_5841903836292396998_n
 • 338330588_1247795869276356_2131379821409164829_n
 • 338311031_167030689178008_245361411683285722_n
 • 338168518_165338109403167_2502095415793141691_n
 • 338339975_6041406589261588_8653511294072159638_n
 • 338157726_1678230205969280_8002095179861664285_n
 • 338270551_2852944154844149_1303203309551195591_n
 • 338532352_747235497051106_9002709831840271747_n
 • 339987681_6113991875382906_697968479126260334_n
 • 339764750_934282671031810_7404886757506681773_n
 • 340111922_762604592103991_5749263527717206367_n
 • 339788243_545271721070152_2455860840115086683_n
 • 338324264_961353154871840_3842489335841335310_n
 • 338211207_528073422829149_6828053875877653732_n
 • 338174338_773324214085837_6942710134626440200_n
 • 338155561_773853423925654_5568155531292171903_n
 • 339974641_177985251330395_1347596037929646222_n
 • 338299698_6439841569381062_407471385198965157_n
 • 338488140_541753028069481_2071833026975717472_n (1)
 • 338258868_166435322978652_2669287476147090266_n
 • 338488140_541753028069481_2071833026975717472_n

Wesołych Świąt.

 • Green Aesthetic Happy Easter Day (Card (Landscape))

Zagospodarowania Golubskiej Starówki.

Na wniosek pani Justyny Bestry Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, przedstawiamy dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania Golubskiej Starówki. Przypominamy, że koncepcja została sporządzona przez Politechnikę Krakowską w związku z podjętą współpracą i podpisaną umową z w/w uczelnią.
Poniżej przesyłam link koncepcji:
https://dysk.pk.edu.pl/index.php/s/oaz3sSwemk32ZQd

Skatepark II

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”. Inwestycja realizowana będzie przez firmę ROADBUD GP sp. z o. o. z siedzibą w Sokołowie za kwotę 218.834,76 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie płyty skateparku oraz montaż urządzenia  Minirampy.

 

 • 329646634_214940274490322_696068492561959932_n
 • Obraz1

ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENTA MIASTA ZŁOCZOWA

Poniżej publikujemy życzenia, jakie do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia oraz naszych mieszkańców wysłał Pan Ihor Hrynkiw, Prezydent Miasta Złoczowa w Obwodzie Lwowskim w Ukrainie.

 • kartka 1
 • kartka 2
 • list

Komunikat.

Informujemy, iż w poniedziałek 24.04.2023 r. w lasach miejskich znajdujących się w pobliżu ul. Sosnowej rozpoczynają się prace porządkowe, polegające na oczyszczaniu lasu z wywrotów, złomów, itp. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasu w czasie trwania prac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 341200479_600002445395248_9143989424758518245_n

Obwodnica

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 24.04.2023 r. o godz. 17:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń odbędą się III  KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE BUDOWY OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do wzięcia udziału w III konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • GOLUB_E_I_PS_v12_ powiekszenie poczatek1
 • GOLUB_E_I_PS_v12_ ark_594x1500_WI_ark_11

Sesja Rady Miasta

 

                                                                         Szanowni Mieszkańcy

                                                                                                                                   

     Informuję o LXXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia  25 kwietnia 2023 roku o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

  Proponowany porządek obrad LXXIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z:
 1. LXXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 1. Przerwa w obradach.
 2. Podjęcie uchwał:

  a)zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;

  b)
  w sprawie przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie golubsko-dobrzyńskim;

     - Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowie linii   kolejowej w obrębie Miasta Golubia-  Dobrzynia  dla projektu ,,Budowa linii kolejowej nr 5 i  242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie’’.  

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                     Łukasz Pietrzak                                            

NOWE ELEMENTY NA PLACACH ZABAW

W ubiegłym tygodniu zamontowano nowe elementy na placu zabaw Jordanki na ul. Sportowej oraz na Piaskowej Przystani.

Życzymy najmłodszym wesołej i bezpiecznej zabawy!

 • plaz zabaw 1
 • plac zabaw 2
 • plac zabaw 3
 • plac zabaw 4
 • plac zabaw 5
 • plac zabaw 6

Zapraszamy

 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Zaprasza na uroczystości z okazji obchodów(1)

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Miasto Golub-Dobrzyń (4)

4 MAJA - DZIEN STRAŻAKA

 • Dzień Strażaka

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych w formie warsztatów #SUMP dla #MOFT

Będziemy kontynuowali rozmowy o  wizjach, celkach i zadaniach. Zebrane w I turze konsultacji hasła i wartości postaramy się zamienić w konkretne zapisy Wizji mobilności MOFT 2040. Omówimy działania proponowane do wdrożenia w ramach SUMP. Każdemu z nich nadamy priorytet.

 

Spotkania odbędą się:

8 maja w Toruniu - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1

9 maja w Kowalewie Pomorskim - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 Sala sesyjna (wejście od strony pływalni)

10 maja w Chełmnie - Inkubator Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36, ul. Grudziądzka 36

11 maja w Górsku - Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13

12 maja w Bądkowie - Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, ul. Włocławska 30

 

Wszystkie spotkania w godzinach 17:00-20:00. Każde ze spotkań będzie miało taki sam przebieg.

Na spotkania można zgłosić się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej SUMP: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Zapraszamy!

 • SUMP_II_tura_konsultacji (2)

KALENDARZ WYDARZEŃ MAJ 2023

 • kalendarz
 • 2

ZAPROSZENIE

 • 9 maja 2023_spotkanie z mieszkańcami

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA LEŚNEGO W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ CPK

We wtorek 9 maja br. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego Leśnego. Spotkanie było wynikiem zaniepokojenia mieszkańców rozpoczętymi pracami, związanymi z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.Burmistrz Miasta przedstawił mapy poglądowe, które samorządy otrzymały od przedstawicieli CPK. Ponadto Burmistrz potwierdził swój sprzeciw wobec budowy linii CPK przez teren Golubia-Dobrzynia i zadeklarował podjęcie wszelkich działań w celu wykluczenia takiej ewentualności.Z informacji uzyskanych od Firmy Intra Centrum Doradztwa zaplanowano realizację dokumentu Studium na okres I kw. 2023 – IV kw. 2026 r.

Po zakończeniu dokumentu Studium realizowane będą dalsze działania niezbędne dla procesu inwestycyjnego m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o pozwolenie na budowę. Prace budowlane zaplanowano na lata 2030-2034 (na odcinku Lipno-Grudziądz), oraz 2035-2038 (Grudziądz-Gdańsk).

Obecnie tutejszy urząd nie posiada informacji, jaki wariant zostanie zrealizowany i czy w ogóle zostanie wzięty pod uwagę wariant przebiegu linii przez miasto Golub-Dobrzyń. Mimo tego chcemy wspólnie z mieszkańcami wysłać do przedstawicieli CPK, zbiorowy protest przeciw budowie linii przez miasto Golub-Dobrzyń. Lista popierająca będzie znajdować się w biurze podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

W miarę napływu informacji na ten temat będziemy je Państwu przekazywać na bieżąco.

 • 345858557_566188908964113_3131448584320484671_n (1)
 • 346029514_252298407370333_7830058292597848795_n (1)

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA OGŁASZA KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA

 • announcing the marriage of(1)

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                    

    Informuję o LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 16 MAJA 2023 roku o godz. 16:45 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                 Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;

4).  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       Z poważaniem                                                                                                                             

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  Łukasz Pietrzak

DOTACJA DLA FUNDACJI NIEIDEALNI

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Pani Paulina Zapiec i Mariusz Szyjkowski – członkowie Zarządu Fundacji NIEIDEALNI – 9 maja br. podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w dyscyplinie paraolimpijskiej, jaka jest boccia (wywodzącej się z włoskiej gry w bule) oraz promocję aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2290 zł, z czego 2000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • 344909868_3432120967043891_4552197677430801811_n

ZMIANA W ROZKŁADZIE JAZDY MIEJSKIEGO ELEKTROBUSU 18 MAJA 2023

 • informujemy, iż zgłoszenia są przyjmowane pod We wszelkich sprawach związanych z awarią oświetlenia ulicznego nr tel...

Sprzeciw wobec linii kolejowej CPK

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza mieszkańców do składania podpisów pod sprzeciwem dla inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk” w ramach realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”, dla wszystkich tras przebiegających przez teren Miasta.

Lista do podpisu dostępna będzie od dnia19 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, parter, pok. 1C w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30 wtorek 7:30 – 17.00 piątek 7:30 - 14:00

ZAPASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA!

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza dzieci na imprezę z okazji Dnia Dziecka. Już 4 czerwca, teren przy nowej hali OSiR, ul. Sosnowa, w godz. 11.00 - 20.00 na dzieci czekać będzie mnóstwo darmowych atrakcji!

 

 • 348365414_783852763150082_5359183089869172272_n

MODERNIZACJA STADIONU OSiR

Trwają roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja stadionu OSiR w Golubiu-Dobrzyniu”. Wykonawcą zadania jest firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedzibą w Warszawie, która realizuje inwestycję za kwotę 12 398 000,00 zł.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego V kategorii z boiskiem do piłki nożnej III ligi. Stadion lekkoatletyczny wyposażony zostanie w:

 • bieżnię o nawierzchni poliuretanowej: 6 torów na okrężnej i 8 torów na prostej,
 • rzutnię do rzutu oszczepem 2 szt.,
 • rzutnię do rzutu dyskiem i młotem 1 szt.,
 • rzutnię do pchnięcia kulą 1 szt.,
 • skocznię do skoku o tyczce 1 szt.,
 • skocznię do skoku wzwyż 1 szt.,
 • skocznię do skoku w dal i trójskoku 1 szt.,
 • rów z wodą.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w kwocie 3 000 000,00 zł.

 • znaki_strona_www (2)
 • 346097699_556753586529627_4226058711872025637_n (1)
 • 346116883_652299576739550_5961988393373617350_n (1)
 • 346112953_1633126597188360_4015401039367391218_n (1)

WIZYTA KOMISJI CERTYFIKUJĄCEJ POLSKIEJ KRAJOWEJ SIECI MIAST CITTASLOW W GOLUBIU-DOBRZYNIU

18 maja 2023 roku Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu gościł Zarząd i przedstawicieli Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Wizyta była kolejnym etapem certyfikacji Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Swoją obecnością zaszczyli nas: Pan Jacek Kostka Krajowy Koordynator Sieci, a jednocześnie I Wiceprezydent Cittaslow International i Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pan Andrzej Worobiec, Sekretarz Górowa Iławeckiego, Pan Maciej Sitarek, Burmistrz Lidzbarka, Pan Piotr Brzeski w zastępstwie za Pana Jarosława Perzyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpca oraz Pani Joanna Wrzosek-Dziemidowicz – pracownik Biura Promocji i Cittaslow Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Gminę Miasto Golub-Dobrzyn reprezentowali: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska oraz Sekretarz Miasta Przemysław Kuczkowski.
Wizyta miała na celu zweryfikowanie samooceny, przygotowanej przez Urząd Miasta. Członkowie Komisji Certyfikującej odwiedzili miejsca atrakcyjnie turystycznie, stanowiące potencjał historyczno-kulturowy miasta – golubski Rynek, Dom Pod Kapturem i wieżę Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapoznali się z działalnością Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Zespołu Szkół Miejskich, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Goście z Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow mieli także okazję zapoznać się z działalnością golubsko-dobrzyńskich organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również prezentacji największych inwestycji w naszym mieście – modernizacji targowiska miejskiego oraz przebudowy stadionu OSiR. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Zamku Golubskiego.
Kolejnym krokiem w drodze do przyjęcia naszego miasta będzie głosowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, które odbędzie się 16 czerwca br.
Więcej o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow pod adresem https://www.cittaslowpolska.pl/index.php/pl/
Link do strony dostępny jest również na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce „Miasto”.
 • 346104793_836060517914663_6472743532463819854_n
 • 346106533_1289008458370073_4097905717571372900_n
 • 346110306_241615405159070_5413044422742586225_n
 • 346102495_810444060137070_7813522700797078822_n
 • 346105177_5955672957877790_6321092479748792201_n
 • 346107232_617007153782968_4247061276499306713_n
 • 346102838_634410298226421_8456822955106712800_n
 • 346103689_249006484464322_488697200801797217_n
 • 346108029_940307107180561_5264224699938966707_n
 • 346104116_1610711286021627_1194520253008531793_n
 • 346102479_621795602970091_588342445025491355_n
 • 346104772_224685263648578_5639670923093168894_n
 • 346120869_6385716158133365_7389325353046557758_n
 • 346151374_1179629282734138_4852923495861709102_n
 • 346127867_149964741305072_8592539702794858375_n
 • 346108991_201973622781207_3886636866684393051_n
 • 346104679_582265630428353_8032862280056003075_n
 • 346104518_635399911432491_4100295572297539995_n
 • 346104105_964880461317615_5152221198193098529_n
 • 346103955_2164970600559174_2131181318197615822_n
 • 346114757_774329694130701_2045912569875983133_n

SIM - OGŁOSZENIE PRZETARGU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.05.br. został ogłoszony przez SIM Sp. z o.o. przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu. Link do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0970bf1a-f95a.... Planowany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał tego roku.
Przypominamy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom to spółka, którą tworzy 9 samorządów, w tym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Powstała w ramach rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zajmuje się budową nowych mieszkań na terenie tworzących ją gmin – w tym w Golubiu-Dobrzyniu. Przystępując do spółki samorząd pozyskał 3 mln zł, które wniósł w udziale do SIM – dlatego koszty jej funkcjonowania nie obciążają budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami, wpływającymi do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, dotyczącymi incydentu, jaki miał miejsce 12 maja br., na trasie przemarszu orszaku królewskiego z Placu 1000-lecia na Rynek (potknięcie się konia, zaprzężonego do jednej z bryczek), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wystosował pismo w tej sprawie do Prezesa Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Pana Stefana Borkowicza. Poniżej publikujemy odpowiedź.

 • SKM_C36823052414480

Życzenia

 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Pracownicy Urzędu Miasta(1)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU 9 CZERWCA

 • 343553675_268418642232378_4814517254081914529_n

SPRZECIW WOBEC BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK – NOWE INFORMACJE

Informujemy, że w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. Piotra Sipaka, dotyczące sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, polegającej na budowie linii kolejowej, związanej z realizacją zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odcinku Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odcinku Grudziądz–Gdańsk” Senator RP Pan Józef Łyczak poinformował o wysłaniu pisma w tej sprawie do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda. Treść pisma Pana Senatora Józefa Łyczaka publikujemy poniżej.
Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na ww. pismo, wystosowane przez Burmistrza Mariusza Piątkowskiego i Prezesa Piotra Sipaka, dotyczące sprzeciwu wobec planowanej linii kolejowej CPK przez teren naszego miasta, Poseł na Sejm RP Pan Paweł Szramka poinformował o złożeniu interpelacji poselskiej w tej sprawie. Interpelacja została zarejestrowana pod numerem 41184, a jej treść jest na stronie internetowej Sejmu RP, pod linkiem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=41184
 
 • 350332641_1314926522786242_8928013213617308704_n
 • SKM_C36823052912410

INFORMACJA - DZIERŻAWA DZIAŁKI NA TERENIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO-PRZEMYSŁOWEGO

Informujemy, iż Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia posiada wolna działkę oznaczoną nr geodezyjnym 366/7 o powierzchni 0,3115 ha, obręb VIII, położoną na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Przedsiębiorcy zainteresowani wydzierżawieniem ww. działki proszeni są o wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go do tutejszego Urzędu.

GŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

 • 345246172_640492537936224_7484735454110650721_n
 • 343621389_1721450631626019_4031572349883577667_n

WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. 
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
       - do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu - 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

       KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

     Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
 •  

      KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

      KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

      Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 •  

     TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

     Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

     WYMAGANE DOKUMENTY

      Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego[1]
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

     Rada Miasta Golubia-Dobrzynia będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

     WZORY DOKUMENTÓW - do pobrania w załącznikach.

 

     Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w pokoju 1A parter.

     GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

    Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

    - poniedziałek, środa , czwartek  - godz. od 7:30 do 15:30;

    - wtorek  -godz. od 7:30 do 17:00;

    - piątek – godz. od 7:30 do 14:00

      w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia przy ul. Plac 1000-lecia 25, pokój 1A parter budynku.

    Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.   Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 Koszt opłaty za:

- wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

-badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 56 683 54 10 wew. 24.

 

[1] Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
1. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób: 
* Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
* Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

ZAPROSZENIE NA LXXVI SESJĘ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W DNIU 13 CZERWCA 2023 R.

Szanowni Mieszkańcy
                                                                                                                                    
Informuję o LXXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 13 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Proponowany porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
b) LXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Absolutorium:
a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń  za 2022 rok; 
b) debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
d) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2022 rok i sprawozdania finansowego;
e) zapoznanie się z treścią uchwały Nr 11/S/2023 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta:
f) dyskusja:
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2022 rok;
h) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  29 maja 2023 roku na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2022 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia .
i) zapoznanie się z treścią uchwały nr 6/Kr/2023 Składu Orzekającego nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 rok;
j) dyskusja:
k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
   

10. Przerwa w obradach.
   

11. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek;
b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń przedszkolu publicznym;
c) w sprawie powołanie zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych;
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko -Pomorskiemu;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 140/3 przy ulicy Lipnowskiej;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 318 przy ulicy Sokołowskiej;
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Starego Miasta Golubia. 
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                     Łukasz Pietrzak   

INFORMACJA

 • received_1430721201015877

RADNI UDZIELILI WOTUM ZAUFANIA I ABSOUTORIUM BURMISTRZOWI

13 czerwca 2023 r., podczas LXXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu.
Po przedstawieniu sprawozdań z działalności międzysesyjnej przez Przewodniczących Komisji Rady oraz Burmistrza Miasta, obecni na sesji zapoznali się z raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2022 rok, po czym odbyło się głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Na 14 obecnych na sesji Radnych, 12 głosowało za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
W dalszej części, po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, Radni przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń za rok 2022. W tej sprawie13 Radnych głosowało za, jedna Radna wstrzymała się od głosu.
Serdecznie gratulujemy Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu otrzymania absolutorium oraz wotum zaufania.
 • 353716549_6241323079250889_4734177100189363581_n
 • 353847538_6241326469250550_4713801676922662581_n
 • 353674449_6241327052583825_3246135229708113061_n
 • 353660754_6241323719250825_471595453332513865_n
 • 353642117_6241330782583452_7306422375854251333_n
 • 353647186_6241331199250077_7460785327201591302_n
 • 353648508_6241328409250356_7932524379409162984_n
 • 353431408_6241330155916848_8292205106664269599_n
 • 353675131_6241330769250120_7359118690645398266_n
 • 353748854_6241330905916773_5840424615923480307_n
 • 353792274_6241330909250106_1414685661098214815_n
 • 353801069_6241329425916921_1749472595011911381_n
 • 353819848_6241331122583418_8755566268164379830_n
 • 353811577_6241331092583421_8894059085153777632_n
 • 353978470_6241327695917094_4547436763300273296_n
 • 354022240_6241329822583548_8459106125873037911_n
 • 354039096_6241330815916782_3775586625567303683_n

MIEJSKI ELEKTROBUS – ZMIANA W ROKŁADZIE

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z wolą użytkowników na trasie miejskiego elektrobusu zostaną dodane dwa postoje: na ul. Nowej w okolicach bloku nr 15 oraz na ul. Nowej przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego.
Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od poniedziałku 19 czerwca br.
Dziękujemy za pomoc w poprawie funkcjonowaniu naszego elektrobusu. Życzymy miłego korzystania!
 • ELEKTROBUS TRASA

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE” SZANSA DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” do 31.12.2023 r. ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Bedzie on skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W związku z powyższym Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia prosi właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o złożenie wstępnej deklaracji w przypadku chęci skorzystania z dofinasowania programu CIEPŁE MIESZKANIE (zgodnie z załączonym oświadczenie).

Oświadczenie nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie „Ciepłe Mieszkanie”, ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu. Dane zawarte w ankiecie służą jedynie do oszacowania liczby osób, będących właścicielami lokali zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań, celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Miasto Golub-Dobrzyń planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wstępne deklaracje należy złożyć do 14.07.2023 r.

O kolejnych postępach w ramach programu będziemy informować na bieżąco.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

„Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe”.

Jak otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?  

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje wfośigw obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To  gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym. Nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Więcej informacji na temat programu: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•    1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
•    2342 w gospodarstwie jednoosobowym
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
•    900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
•    1260 w gospodarstwie jednoosobowym
•    Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 • 1

BUDOWA II ETAPU SKATEPARKU – INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, iż dnia 12.06.2023 r. został dokonany odbiór zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”.

Inwestycja realizowana była przez firmę ROADBUD GP sp. z o. o. z siedzibą w Sokołowie.

Wartość całego projektu wynosi 221.784,32 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł.

 • Obraz1
 • 20230616_093229

Informacja

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” do odwołania nieprzejezdna będzie droga wewnętrzną obok targowiska w kierunku Os. Królewskiego. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 • img_98671

BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B I C

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach w kierunku WZW B i WZW C (wirusowe zapalenie wątroby).
 • Termin badań:
piątek, 30 czerwca 2023 r., godz. 11.00 – 14.00
 • Miejsce badań:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25 sala nr 1
 • Kto może wziąć udział:
osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 20-64 lata, u których nie stwierdzono wcześniej WZW oraz nie były leczone wcześniej z powodu WZW.
W ramach projektu osoby, które wyrażą chęć włączenia się do udziału w programie, zostaną poddane badaniom diagnostycznym krwi.
Podmiotem medycznym wykonującym badanie jest Madamed Sp. z o.o, - księga rejestrowa podmiotów leczniczych Nr. księgi 0000000244903.
 • Zapisy:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, tel. 56 683 54 10 do 13
Zgłoszenie przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do godz. 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek do godz. 10.00
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH!

MIASTO WSPIERA SPORT

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał kolejną umowę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Miejski Klub Sportowy „Drwęca” reprezentował Prezes Dariusz Gołoś oraz Skarbnik Piotr Zgardowski, podpisano trzy umowy na realizację zadań pn. „Zakrzewianie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz „Zakrzewianie wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu” oraz „Piknik z Drwecą“ W sumie wartość dofinansowania wynosi 90 000 zł.

 • 350100608_970309267428538_5433662107363448709_n

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ WSPIERA SZACHISTÓW

Kolejna umowa o realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową podpisana.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z organizacją pozarządową na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządową w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. W imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rycerz” umowę podpisali Prezes Agnieszka Bekier oraz Sekretarz Benedykt Mroziński.
W ramach dofinansowania w wysokości 8 000 zł klub "Rycerz" realizuje zadanie pn. „Dalszy Rozwój życia szachowego w Golubiu-Dobrzyniu i popularyzacja sportu w Golubiu-Dobrzyniu".
 • 350639778_671865738093978_1818733594688151201_n

PSY DO ADOPCJI

W Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie na odbiór/adopcję czekają psy z terenu miasta Golubia-Dobrzynia.

Kontakt: Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

Węgrowo 4,

86-302 Grudziądz

tel. 56 46 46 100

e-mail: schronisko.wegrowo@gmail.com

https://schronisko-grudziadz.pl/wsp.../miasto-golub-dobrzyn/

ZASAYDY ADOPCJI

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, pełnoletnią osobę, która posiada stały adres zameldowania lub przedstawi nam zgodę właściciela lokalu na utrzymywanie w nim zwierzęcia, przedstawi również dokument tożsamości i podpisze umowę adopcyjną. Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach. Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem. Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Ośrodku, są zobowiązani do wniesienia opłat w zależności od czasu pobytu oraz okoliczności, w jakich pies czy kot trafił do Ośrodka. Zobowiązani są również do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia zwierzęcia. Podczas adopcji miej przy sobie smycz, obrożę lub transporter. W Ośrodku podpisujesz umowę adopcyjną i od tego momentu jesteś odpowiedzialny za los Twojego zwierzaka. Musisz dbać o niego, prawidłowo odżywiać, zapewniać mu spacery, regularnie odwiedzać lekarza weterynarii i… kochać go oraz traktować jak członka rodziny. Prosimy również o zapoznanie się z obowiązującym regulaminami.

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA

Informujemy, że od 3 lipca br. - do odwołania - zmieniają się godziny pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
 
 
 
 • 347251408_6300143453368851_8041841818162155717_n

KONDOLENCJE

 • kondolencje Mama Julity Gęsickiej_page-0001 (1)

DOFINANSOWANIE DLA KLUBU KARATE KYOKUSHIN

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał kolejną umowę o realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin reprezentował Prezes Janusz Drywa. Organizacja otrzymała środki na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”. Wysokość dofinansowania wynosi 16 000 zł.

 

 • 351104549_949107249660803_7454565457979392362_n

DOFINANSOWANIE DLA FUNDACJI AKTYWNI OBECNI

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał kolejną umowę o realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.
Fundację "Aktywni Obecni" reprezentowała Wiceprezes Renata Rozłonkowska. Fundacja otrzymała środki na realizację zadania pn. „Kulturalny piątek”. Wysokość dotacji to 2 000 zł.
 • 350895596_599345955312579_4135525661672451623_n

DOTACJE NA MURY OBRONNE

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń otrzymała dotację w wysokości 10 000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu oraz dotację w wysokości 18 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej prac konserwatorsko-restauratorskich zachodniego odcinka murów obronnych (przy ul. Podmurnej). Dokumentacja wykonywana jest przez spółkę pod nazwą: JOTA Agata i Andrzej Tomaszewscy s. j. z Włocławka za kwotę 36 900,00 zł.
Po wykonaniu prac projektowych Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich murów obronnych.
 • 20230530_105004

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU WILEORODZINNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dziś, tj. 5 lipca br., odbyło się w tutejszym urzędzie spotkanie, w którym uczestniczyli: Prezes SIM Nowy Dom Rafał Jasiński wraz ze specjalistą ds. inwestycji Aleksandrą Jankowską, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury UM Justyna Stokowska. Spotkanie odbyło się w celu akceptacji przedłożonej przez SIM Nowy Dom Sp. z.o.o. koncepcji architektonicznej budynku wielorodzinnego i planu zagospodarowania terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu.
W ramach inwestycji zaplanowana jest budowa budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego z 10 lokalami (tj. 2 lokale po 32m 2, 2 lokale po 37m2,2 lokale po 38 m2, 2 lokale po 40m2 oraz 2 lokale po 48m2). Termin zakończenia dokumentacji technicznej przewiduje się na przełom października/listopada tego roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji zostanie ogłoszony przez SIM Nowy Dom Sp. z o.o. przetarg na wykonawstwo, a przez tutejszy urząd nabór wniosków na najem lokali mieszkalnych.
 • 358398256_1025893288783777_1420762817407418995_n
 • Elewacja front-szczyt 2
 • Elewacja front-szczyt
 • Elewacja szczytowa
 • Elewacja tylna
 • Front chodnik
 • Front parking
 • Front wjazd
 • Plan zagospodarowania
 • Ulica front
 • Ulica wiata
 • Ulica wjazd
 • Plan zagospodarowania

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH 28-30 LIPCA

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z rozgrywaniem IV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Śladami Królewny Anny Wazówny” w dniach 28-30 lipca, nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły znajdą Państwo na załączonych grafikach. Przepraszamy za utrudnienia!

 • Wyści utrudnienia.1
 • Wyści utrudnienia.2
 • Wyści utrudnienia.3

Sesja Rady Miasta Golubi-Dobrzynia

                                                                                                                   

     Informuję o LXXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 11 lipca 2023 roku o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Proponowany porządek obrad LXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                               

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)
  zmieniająca  uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
  c)
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy jeziorze Jeziurki;
  d)w sprawie ustalenia opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu;
  e)
  w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2023;
  f)
  w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Golubiu-Dobrzyniu;
  g)
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;
  h)
  zmieniająca uchwałę numer LXXI/360/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń;
  i)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
 4. Zamknięcie Sesji.                                     

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                       Łukasz Pietrzak                                            

Zaproszenie na LXXVIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy,

                                                                                                               
Informuję o LXXVIII  Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 17 lipca 2023 roku o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
Proponowany porządek obrad LXXVIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                                
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokoły z:
a) LXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
b) LXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
b)  zmieniająca  uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar przy jeziorze Jeziurki;
d) w sprawie ustalenia opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu;
e) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’ w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2023;
f) w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Golubiu-Dobrzyniu;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;
h) zmieniająca uchwałę numer LXXI/360/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń; 
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
                                  
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                       Łukasz Pietrzak    

KONDOLENCJE

 • kondolencje Władysław Marciniak_page-0001

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” PRZENIESIONE

Informujemy, że zaplanowane na dziś na godz. 16.00 spotkanie z mieszkańcami, organizowane przez Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, z powodu niesprzyjającej aury zostało przeniesione na przyszły tydzień. Szczegóły dotyczące nowego terminu już wkrótce.

GOLUBSKIE WAKACJE PRZEŁOŻONE

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że dzisiejsza impreza dla dzieci pn. „Golubskie Wakacje”, z powodu złych warunków pogodowych, zostaje przeniesiona na przyszły tydzień. O nowym terminie poinformujemy Państwa wkrótce. Prosimy śledzić naszą stronę internetową i aktualności na Facebooku.

GOLUBSKIE WAKACJE PRZEŁOŻONE

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że dzisiejsza impreza dla dzieci pn. „Golubskie Wakacje”, z powodu złych warunków pogodowych, zostaje przeniesiona na przyszły tydzień. O nowym terminie poinformujemy Państwa wkrótce. Prosimy śledzić naszą stronę internetową i aktualności na Facebooku.

"Golubskie wakacje"

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza wszystkie dzieci na "Golubskie wakacje" 18 lipca br. Przypominamy, że wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne!

 • 359823362_660069392825757_1186196292720388156_n

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że spotkanie z mieszkańcami, organizowane przez Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” odbędzie się we wtorek 18 lipca br.

 • 359819560_660122946153735_5510176017160107231_n

WAŻNA INFORMACJA - ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU

 • Informujemy, że w dniach Urząd miasta golubia-dobrzynia przyjmuje interesantów w godzinach poniedziałek, środa, czwartek...

SUSZA – WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Rolnik ma nadal obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy,, tak jak to ma miejsce od 2020 roku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.  

Aplikacja: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Szacowanie szkód przez publiczną aplikację jest podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Jeżeli jednak chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w terminie umożliwiającym szacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji, otrzyma protokół wygenerowany przez aplikację. Protokół jest podstawą udzielenia wsparcia finansowego.

Samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni:
1.    którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2.    będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
3.    w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w 2023 r.

 

MINISTER ANNA GEMBICKA Z WIZYTĄ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, dziś, tj. 4 sierpnia, w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia gościła Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. Oprócz Burmistrza Miasta, w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz Radni Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. finansowania inwestycji samorządowych oraz bieżącego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Pani Minister miała okazję ocenić realizowane w Golubiu-Dobrzyniu inwestycje, na które Urząd Miasta pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich i budowę targowiska miejskiego oraz modernizację stadionu OSiR, dofinansowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 • 357315500_184125501341046_6689079721683661819_n
 • 363867064_1275810903054351_6691243123085729446_n
 • 363876052_317251204067441_1639608271680398981_n
 • 364157342_303415208726827_2366383932101491299_n
 • 364179418_2138327036357122_2948786875593226760_n
 • 364221975_151453474602234_8154394557237782808_n
 • 364227117_673408417550885_8412354214125125831_n
 • 364229496_1221133281863927_6541146175551356525_n
 • 364229705_828669322006856_4086678473577783445_n
 • 364229956_251809310999396_7549593591246802601_n
 • 364230516_666791915491924_4502427887472778658_n
 • 364230549_676485117681756_7177722666792220797_n
 • 364231919_1694239821055318_2685185455118401440_n
 • 364234617_1265096484176041_2597889116761714047_n
 • 364235261_1400367724214509_7560523728333372973_n
 • 364236146_308830034862901_6430582857956385901_n
 • 364251435_1221264281879784_1320749489514536176_n
 • 364254181_123919530774030_8361112401318718177_n
 • 364258964_674593797870413_6413210204458647365_n
 • 364261451_832882778177393_4819584161550008846_n
 • 364334963_220767107198260_1426897157815310496_n
 • 364352757_6825492404149043_1140151369598382836_n
 • 364378991_717160046842353_5359692561735391515_n
 • 364383988_254148544079058_4229454241206973596_n
 • 364385671_579085234197095_5095378218583155848_n
 • 364385671_579085234197095_5095378218583155848_n
 • 364386946_1075213210108825_4466661119028483580_n

DOTACJE NA PRZYDOMOWE SYSTEMY ZBIERANIA DESZCZÓWKI

 

DBAJMY O WODĘ

Ruszyły dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki

 

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1180-moja-woda

KINO LETNIE NA GOLUBSKIM RYNKU

W poniedziałek 14 sierpnia br. dwa seanse kina letniego zgromadziły na Rynku Golubskim liczną widownię. W ramach wydarzenia tego dnia można było obejrzeć „Rodzinę Addamsów 2” i – dla nieco starszych widzów – „Mamma Mia! Here We Go Again”. Pokazy, z inicjatywy Radnej Rady Miasta Justyny Bestry, zorganizował Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, przy współpracy z Urzędem Miasta.

 • 366288906_1332555557694359_7429043307784633572_n
 • 366288907_2260165924184418_3408331475266961512_n
 • 366289699_1802333153552963_2085693830130013859_n
 • 366777169_677774627148642_577662965130936147_n
 • 368266223_114658628370024_7450332329515190098_n
 • 368329314_2250660881989933_6367583309393844081_n

PAMIĘCI BOHATERÓW WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ, W HOŁDZIE POLSKIEMU WOJSKU

15 sierpnia br. przypadła 103. rocznica Bitwy Warszawskiej – decydującej bitwy wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego.
Dla uhonorowania pamięci o bohaterach bitwy z 1920 r. i dla uczczenia święta żołnierzy RP przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu 1000-lecia kwiaty i znicz złożyli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Miasta Róża Kopaczewska, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Sekretarz Powiatu Katarzyna Orłowska, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz oraz Kierownik Biura Rozwoju w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń Wioletta Szymańska.
 • 367555815_909275170674587_6789646065480978675_n
 • 367591116_247374744307837_1680168654402183582_n
 • 367551573_1064117637908034_2917147164490993935_n
 • 367557626_3599018380376198_3040795156263958548_n
 • 367564522_276559308449181_3202402119969050800_n
 • 367339209_991647232150833_1176465238306012344_n

NABÓR CZŁONKÓW RADY ZIT MOFT

Ruszył nabór członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Ponieważ Miasto Golub-Dobrzyń jest członkiem Stowarzyszenia swoje kandydatury do Rady mogą zgłaszać podmioty prowadzące działalność na terenie Golubia-Dobrzynia. Członkami Rady mogą zostać osoby reprezentujące:

 • partnerów gospodarczych i społecznych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii oraz na które realizacja Strategii może oddziaływać.

Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 6 września 2023 roku prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający Formularza zgłoszeniowego, drogą mailową w wersji pdf na adres biuro@zit-torun.pl.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 56 451 89 00 oraz adresem biuro@zit-torun.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne formularze znajdują się  na stronie Stowarzyszenia pod adresem:  http://zit-torun.pl/

ZAPRASZAMY NA MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza na MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA.

Piknik profilaktyczny w ramach programu „Żyję Zdrowo”.

Czekamy na Państwa w sobotę 26 sierpnia 2023 r. od godz. 16.00 przy nowej hali OSiR, ul. Sosnowa!

W programie koncerty:

• godz. 16.30 MALINA BLUES BAND

• godz. 17.30 ALERGEN

• godz. 19.00 KOBRANOCKA

• godz. 21.00 BIG CYC

Od godz. 16.00, w trakcie imprezy zapraszamy do udziału w konkursach dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami!

Ponadto:

• wesołe miasteczko

• stoiska wystawców

• i wiele innych atrakcji!

 • 368848103_1244050702921556_230458334750142673_n

WAŻNA INFORMACJA

 • informujemy, iż zgłoszenia są przyjmowane pod We wszelkich sprawach związanych z awarią oświetlenia ulicznego nr tel...

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne Projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). Spotkanie odbędzie się 19 września 2023 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w godz. 17.00-19.00. Konsultacje mają charakter otwarty, nie ma konieczności rejestrowania się.

Ponadto wszystkich chętnych (osoby pełnoletnie, mieszkańców gmin MOFT) zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”.

Prace konkursowe, tj. fotografie, mogą być wykonane dowolną metodą, a powinny wizualizować odpowiedź Uczestnika na pytanie Konkursowe: „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.

Nagrodą w konkursie będzie hulajnoga elektryczna!

Zgłoszenia w Konkursie będzie można nadsyłać od dnia 8 września 2023 r. od godziny 12:00 do dnia 30 września do godziny 23:59. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

 • ULOTKA III TURA KONSULTACJI_1
 • ULOTKA III TURA KONSULTACJI_2

LETNIE KINO PLENEROWE

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza na Letnie Kino Plenerowe, 3 września 2023 r., obok nowej hasli OSiR, od godz. 20.00.

W programie pokazy filmów: "Jak wytresować smoka 3" oraz "Skarb Mikołajka".

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Maiusz Piątkowski, w obecności dyrektorów przedszkola i szkół oraz kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty uroczyście wręczył akty mianowania nauczycielom.
Pan Mariusz Piątkowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wszystkim nauczycielom, którzy otrzymali kolejny awans zawodowy serdecznie pogratulował i życzył samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
Dla nauczycieli uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego to kolejny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.
Akt nadania stopnia awansu otrzymali: Hanna Stanicka (Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu), Karolina Adamczyk, Anna Florek oraz Teresa Rzepkowska (Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu), Agnieszka Wyskiel (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu).
 • 371050787_255215377390405_1509830131554128113_n
 • 371000320_1609544319449161_8347371672911536933_n
 • 371001419_846124336754058_2085266637866978001_n
 • 371017227_958392401908021_4826737502089009836_n
 • 371052975_265552652929777_38234674456823812_n
 • 371536572_1221480081867599_7498488006022936220_n
 • 371514697_309757694938296_8634180731358348528_n

ZAPROSZENIE

 • koncert lgd

ZAPROSZENIE NA LXXX SESJĘ RADY MIASTA

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję o LXXX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku o godz. 15:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszam do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.


Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z:
a) LXXVIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
b) LXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym w wykonania uchwał. 
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniając uchwałę Nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
b)  zmieniając uchwałę Nr LXVI/341/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia                                        7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;
c) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXIV/329/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
e) w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;             
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

g) w sprawie uznania petycji z dnia 7 lipca 2023 r. za niezasługującą na uwzględnienie;                              

h)  w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.  
12. Zakończenie sesji.           
                                                                                     Z poważaniem
                                                                             Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                       Łukasz Pietrzak                                                                                                                                    

84. ROCZNICA AGRESJI ROSJI NA POLSKĘ

Światowy Dzień Sybiraka
 
17 września 1939 r., tuż po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow nastąpił zdradziecki atak Rosji Sowieckiej.
Krótką modlitwą za Polaków pomordowanych i represjonowanych przez Rosjan, odmówioną przez Proboszcza Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu ks. kan. Andrzeja Zblewskiego, rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość przy obelisku, upamiętniającym mieszkańców Golubia, Dobrzynia nad Drwęcą i okolic, wywiezionych przez NKWD do obozów pracy na terenie ZSRR. Następnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Zastępcą Burmistrza Różą Kopaczewską, Starostą Golubsko-Dobrzyńskim Franciszkiem Gutowskim, Wicestarostą Danutą Malecką, Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem złożył wiązankę kwiatów przed obeliskiem. Organizatorami uroczystości były: Koło Rodzin Sybiraków i Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć” z Prezes Ewą Kaźmierkiewicz.
Przypomnijmy - od pierwszych dni okupacji sowieckiej rozpoczęły się represje – Rosjanie aresztowali przede wszystkim osoby związane z polskimi władzami, przedstawicieli inteligencji. Od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. poprowadzili masowe deportacje obywateli Polski na Nieludzką Ziemię, wywózki do obozów pracy trwały również w roku 1945. Od 2004 r. 17 września obchodzony jest jako Światowy Dzień Sybiraka.
 • 379329816_2134428306754105_6280029249829533296_n
 • 379638814_1393927548176099_9031638239028547630_n
 • 379632628_221596630610245_8047763822922193248_n
 • 379662607_325366793198187_4944310767083943429_n
 • 379659997_1384382808876751_2134778164186665251_n
 • 379320059_856589106173468_6775939207415106242_n

DZIAŁKA DO WYDZIERŻAWIENIA

Przypominamy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada w swoich zasobach, działkę przeznaczoną do wydzierżawienia, która usytuowana jest na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Działka oznaczona jest nr geodezyjnym nr 366/7 o powierzchni 0,3115 ha, obręb VIII.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 14 – I piętro lub pod nr tel. 56 683 54 10 wew. 50.
 • ogłoszenie

ZAPROSZENIE

 • 382511527_864089758154013_5705704277932156453_n

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń

UWAGA
PIERWSZE POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
Informuje, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń (załącznik nr 66 do załącznik nr 72), odbędzie się 27 WRZEŚNIA 2023 R. (ŚRODA) OD GODZ.15.30 w sali posiedzeń Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (Sala nr 1), ulica Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
 
Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia
Przemysław Kuczkowski
 

Obowiązkowe deratyzacje!

Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Informujemy, że w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zbytków Gmina Miasto Golub-Dobrzyń otrzyma dofinansowanie na realizację następujących zadań:

1. remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu;
2. pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw Św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą.
 
Powyższe zadania będą realizowane w formie dotacji udzielonej parafiom. Dofinansowanie z RPOZ wynosi 98% wartości inwestycji.
 • 384112285_702369685262394_7262967985394852285_n
 • 383466629_702369821929047_1367555474404959482_n

INFORMACJA Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o wpłynięciu wniosku o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Na podstawie 5 3 ust. 3 Zarządzenia nr 53/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko-Dobrzyńskiega Parku Przemysłowo-Technologicznego Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, że dnia 26.09.2023 r. wpłynął wniosek o podjęcie rokowań
od Wnioskodawcy w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie 8 Miasta Golubia-Dobrzynia o numerze 366/7.
Działając na podstawie 5 3 ust. 5 pkt 3 Zarządzenia nr 53/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wyznacza potencjalnym inwestorom termin na składanie wniosków o podjęcie rokowań dla nieruchomości, której dotyczy informacja, do dnia 20.10.2023 r.

WBORY DO SEJMU I SENATU 2023 - NFORMACJA O OBWODACH GŁOSOWANIA

Informacje, dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum, które odbędą się 15 października 2023 r., znajdziecie Państwo w Biuletynie Inforrmacji Publicznej w zakładce https://bip.golub-dobrzyn.pl/893,wybory-do-sejmu-i-senatu-2023

 

 • obwieszczenie obwody głosowania.1
 • obwieszczenie obwody głosowania.2

LINIA KOLEJOWA PRZEZ MIASTO POMIMO SPRZECIWU MIESZKAŃCÓW ORAZ WŁADZ MIASTA !

Do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęły kolejne pisma dotyczące rozpoczętych prac, związanych z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.
Pisma dotyczą pozyskania od tutejszego urzędu informacji o środowisku tj. zaopatrzenia gminy w wodę, ujęcia wód, składowiska odpadów itp. oraz wskazania czynnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, obiektów strategicznych itp. Ponadto przesłano mapę sytuacyjną ze wskazanym zakresem wystąpienia. Zakres wystąpienia sieci przechodzi przez teren miasta, tj. ulicę Lipnowską, część osiedla Leśnego, ulicy Toruńskiej wraz z terenami gminnymi Antoniewa.
Ponadto w piśmie z dnia 11-10-2023 r. powiadomiono, że w okresie wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. w ramach zadania będą realizowane prace terenowe, polegające na wykonaniu bezinwazyjnych badań/obserwacji terenowych w ramach tzw. kartowania geologiczno-inżynierskiego, hydrogeologicznego i sozologicznego.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski od pierwszego spotkania na początku roku wyraził sprzeciw realizacji wszystkich wariantów, które miałyby przechodzić przez teren miasta. Ponadto zwrócił się z apelem do senatorów, posłów o wsparcie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji budowy linii kolejowej.
Pomimo podjęcia dotychczasowych kroków, działania w zakresie budowy linii kolejowej wciąż postępują i dotyczą naszego miasta.
 • FB_IMG_1697212062511
 • FB_IMG_1697212066947
 • FB_IMG_1697212070607
 • FB_IMG_1697212074249

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE EKOLOGICZNYM „COŚ Z NICZEGO – MIEJSKI RECYKLING”

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„COŚ Z NICZEGO – MIEJSKI RECYKLING”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 10 wew. 38, www.golub-dobrzyn.pl.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Golubia-Dobrzynia – uczniów klas 4 - 8 oraz ich rodziców.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny” dofinansowanego  ze środków NFOŚiGW z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PROGRAM REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2) FUNDUSZ EKOLOGII 

Uczestnicy konkursu
Cele konkursu

Ukazanie możliwości kreatywnego powtórnego zastosowania odpadów, propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci, zwiększenie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, popularyzowanie dobrych nawyków dbałości o czystość w mieście i najbliższym otoczeniu, popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.
Prace konkursowe
1. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują prace plastyczne wykonane z użyciem odpadów nadających się do recyklingu. Mogą to być np. zabawki, biżuteria lub inne przedmioty codziennego użytku. Do wykonania pracy konkursowej należy użyć jednego z rodzajów odpadów:
           a. metale i tworzywa sztuczne
           b. papier
           c. szkło
           d. odpady zielone

2. Prace muszą być zgodne z tematem, czyli przedstawiać możliwości powtórnego wykorzystania odpadów.
3. Praca konkursowa powinna mieć charakter formy przestrzennej nieprzekraczającej wymiarów
4. 60x60x60 cm, ale nie mniejszej niż 10x10x10 cm (długość x szerokość x wysokość).
5. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.
6. Prace plastyczne prosimy dostarczyć w terminie do 19.10.2023r. do właściwej dla ucznia szkoły.
7. Prace należy podpisać podając imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
8. Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
9. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 
10. zgodność z tematem, estetyka, wykorzystanie odpadów z uwzględnieniem zasad segregacji.
11. Nadesłane prace pozostaną w dyspozycji organizatora, a najciekawsze prace będą zaprezentowane podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego 21.10.2023 r.  organizowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, w celu działań promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).
13. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego wizerunku uczestnika.


Harmonogram konkursu

Dostarczanie prac do właściwej dla ucznia szkoły 19.10.2023 r.

2. Ocena prac przez komisję konkursową w dniu 20.10.2023 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 21.10.2023 r. podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego


Nagrody


 1. Prace będą oceniane w w dwóch kategoriach wiekowych:
  I – uczniowie klas 4-6
  II – uczniowie klas 7-8
  2. Laureaci pierwszych 3 miejsc z obu kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
  3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
  4. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną. Informacja o Laureatach konkursu będzie również udostępniona na FB Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na stronie www.golub-dobrzyn.pl.


Publikowanie prac


Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).


Postanowienia końcowe


1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach konkursu podczas jego trwania.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 • 1

KONKURS PLASTYCZNY „NASZE PIĘKNE MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ – PRZYRODA WIDZIANA OCZAMI DZIECI ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NASZE PIĘKNE MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
– PRZYRODA WIDZIANA OCZAMI DZIECI”

Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Nasze piękne miasto Golub-Dobrzyń – przyroda widziana oczami dzieci ” jest Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny” dofinansowanego  ze środków NFOŚiGW z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PROGRAM REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2) FUNDUSZ EKOLOGII 

Uczestnicy konkursu

Cele konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z miasta Golubia-Dobrzynia.
2. W konkursie plastycznym określa się następujące kategorie wiekowe:
I KATEGORIA – przedszkolaki i klasa „0”,
II KATEGORIA – uczniowie klas 1 – 3,
3. Celem Konkursu jest w szczególności:
• wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci, podniesienie poczucia
wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
• rozwój narzędzi służących edukacji ekologicznej,
• przekonanie dzieci, że warto interesować się środowiskiem naturalnym oraz chronić je
w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń,
• kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,
• kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
• motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
poznawanie walorów przyrodniczych obszarów oraz form ochrony przyrody,
• aktywizowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Prace konkursowe

1. Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Nasze piękne miasto Golub-Dobrzyń – przyroda widziana oczami dzieci ”. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody obszaru, z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku.
2. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę plastyczną
w formacie A4. Praca może być wykonana wybranymi przez uczestnika technikami
plastycznymi (np. rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, wyklejanka - w jakiejkolwiek formie
umożliwiającej skanowanie, mile widziane wykorzystanie naturalnych materiałów oraz
uzyskanych z recyklingu. 
3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych – prace trójwymiarowe nie będą oceniane.
4. Prace wykonane z wykorzystaniem grafiki komputerowej nie będą podlegały ocenie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości składania prac zbiorowych.
6. Prace plastyczne prosimy dostarczyć w terminie do 19.10.2023r. do właściwej dla ucznia szkoły.
7. Prace należy podpisać podając imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
8. Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.
9. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodność z tematem, estetyka, pomysłowość.
10. Nadesłane prace pozostaną w dyspozycji organizatora, a najciekawsze prace będą zaprezentowane podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego 21.10.2023 r.  organizowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
11. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, w celu działań promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).
12. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego wizerunku uczestnika.

Harmonogram konkursu

1. Dostarczanie prac do 19.10.2023 r.
2. Ocena prac przez komisję konkursową w dniu 20.10.2023 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 21.10.2023 r. podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego.

Nagrody

1. Prace będą oceniane w  dwóch kategoriach wiekowych:
I – przedszkolaki i klasa "0"
II – uczniowie klas 1 - 3
2. Laureaci pierwszych 3 miejsc z obu kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
4. wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną. Informacja o Laureatach konkursu będzie również udostępniona na FB Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz na stronie www.golub-dobrzyn.pl.

Publikowanie prac

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach konkursu podczas jego trwania.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 • konkur plastyczny

SPOTKANIE W SPRAWIE CPK

W związku z interwencją Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i prośbą o jak najpilniejsze spotkanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej planowanej przez Miasto Golub-Dobrzyń informujemy, że przedstawiciele firmy Infra Centrum Doradztwa z Warszawy zaproponowali 28 listopada 2023 r., godz. 10:00, jako możliwie najszybszy termin spotkania.
W związku z powyższym informujemy, iż dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się spotkanie w sprawie planowane inwestycji budowy linii kolejowej związanej z realizacją zadania pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.

LXXXI SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Mieszkańcy

Informuję o LXXXI sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszam do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym w wykonania uchwał. 
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a)  zmieniająca uchwałę nr LXVI/340/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
b)  zmieniająca  uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
c) w sprawie nadania imienia targowisku miejskiemu w Golubiu-Dobrzyniu;
d) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej; 
e)  w sprawie regulaminu targowiska miejskiego, zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu;
f) w sprawie poboru opłat w drodze inkasa;
      10. Wybory Ławników:
         a) opinia zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
         b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
         c) zasady i tryb głosowania na kandydatów do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,
         d) głosowanie tajne,
         e) podjęcie uchwały:
           - w sprawie wyboru ławnika na kadencję  w latach 2024-2027
       11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.
       12. Wolne wnioski.
       13. Zamknięcie Sesji.     
 

                                                                                  Z poważaniem
                                                                             Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                    Łukasz Pietrzak

INFORMACJA

 • Ifo mieszkańcy

MIEJSKI ELEKTROBUS - INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z awarią elektrobusu kursy pojazdu zostały zawieszone. Przewidywany termin wznowienia kursowania miejskiego elektrobusu to najbliższa środa 8.11.2023 r.

 

 

 

 • Informacja kasa 5-6.10.

ZAPRASZAMY NA OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

LXXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 7 listopada 2023 roku

Szanowni Mieszkańcy,     

Informuję o LXXXII  sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 7 listopada 2023 roku o godz. 14:45 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Proponowany porządek obrad LXXXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                                
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca  uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) zmieniająca uchwałę Nr XX/89/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń;
4. Zamknięcie sesji.
                                  
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                       Łukasz Pietrzak                                            
                                                                                                      

CPK NIE ODPUSZCZA!

Dnia 6 listopada 2023 r. do urzędu wpłynęło pismo z firmy GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o. działającej w imieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości na cele badań lub pomiarów na działkach będących własnością Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski kategorycznie nie wyraża zgody na udostępnienie nieruchomości i odmawia zawarcia porozumienia. Jednakże, jak wynika z otrzymanego pisma, w przypadku niewyrażenia zgody Spółka wystąpi do właściwego miejscowo wojewody o wydanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości na cele badań i pomiarów w trybie art. 120 g ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
W przypadku, gdy ktoś z mieszkańców, otrzymał pismo o podobnej treści, zapraszamy do Urzędu Miasta w celach konsultacyjnych.
 • 400436666_727301826102513_9052500768779564718_n
 • 400427157_727301739435855_5261926563105153766_n
 • 400183322_727263722772990_2945839224830358914_n
 • 400144078_727263839439645_7667228172021655715_n
 • 399269566_727263742772988_8297848972149048880_n
 • 399326350_727263752772987_8723059708681120563_n
 • 400137711_727263739439655_7048299474619748541_n

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE”

SZANSA DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił II nabór programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W związku z powyższym Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia prosi właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe o złożenie wstępnej deklaracji w przypadku chęci skorzystania z dofinasowania programu CIEPŁE MIESZKANIE (zgodnie z załączonymi oświadczeniami):

- oświadczenie dla osoby fizycznej,

- oświadczenie dla wspólnoty mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkaniowych

Oświadczenie nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie „Ciepłe Mieszkanie”, ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu. Dane zawarte w ankiecie służą jedynie do oszacowania liczby osób, będących właścicielami lokali zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań, celem przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Miasto Golub-Dobrzyń planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wstępne deklaracje należy złożyć do 30.11.2023 r.

Więcej informacji o programie:

https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

 

 

 • z126_nowy-szablon_NFOSiGW_Cieple_Mieszkanie_Program_1920x1080px_v1-03-5-1-1024x576
 • slajd_2_20_09-3-1024x576

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

Jeśli chcesz zastrzec nr PESEL lub cofnąć zastrzeżenie nr PESEL możesz to zrobić elektronicznie lub osobiście w organie dowolnej gminy.

NAJPROSTSZYM SPOSOBEM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNIE - PRZEZ INTERNET.

W tym celu skorzystaj WYŁĄCZNIE z usługi na następującej stronie:   https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela lub aplikacji mObywatel.

Niezbędny do tego jest Podpis Zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Skorzystanie z elektronicznej usługi skutkuje natychmiastowym zastrzeżeniem nr PESEL (lub cofnięciem zastrzeżenia nr PESEL) w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. 

Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL możesz wnieść także na piśmie, wniosek może zostać złożony OSOBIŚCIE w organie dowolnej gminy. Nie drukuj formularza wniosku - urzędnik wydrukuje wniosek z Twoimi danymi, a Ty tylko go podpiszesz.

W wyjątkowej sytuacji - spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną NIE DAJĄCĄ SIĘ POKONAĆ PRZESZKODĄ -  wniosek o zastrzeżenie nr PESEL może złożyć pełnomocnik, który posiada WYRAŹNE - pisemne  pełnomocnictwo do zastrzeżenia nr PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 Ewidencja Ludności
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, biuro nr 40

Opłaty

Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.

W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.

 

Wniosek o rezerwację stanowiska na targowisko miejskie

TARGOWISKO MIEJSKIE – SPOTKANIE W DNIU 27.11.2023 R.

Przypominamy, iż 27.11.2023 r. o godz. 9.00 na zmodernizowanym targowisku miejskim przy ul. Sokołowskiej odbędzie się spotkanie z osobami handlującymi w celu ustalenia miejsc handlowych i podpisania umów rezerwacyjnych stanowisk.

Informujemy, iż teren targowiska miejskiego jest utwardzonym kostką, z wyjątkiem terenu zielonego, zlokalizowanego w tylnej części targowiska. Na targowisku znajdują się zaprojektowane stanowiska handlowe pod halą główną, pod wiatami oraz na placu bez zadaszenia. Na te właśnie miejsca możliwe jest podpisanie umowy rezerwacyjnej.

Wymiary stanowisk: stanowisko pod halą główną 3 x 2,8m, stanowisko we wiacie ze stołem – 3m x 4m, stanowisko na placu niezadaszone – 4m x 7m.

Podkreślamy także, iż na targowisku znajduje się także utwardzony kostką teren do handlu bez wyznaczonych stanowisk (kolor czerwony na mapie), gdzie także będzie można rozstawić swoje stoisko handlowe i prowadzić handel, jednak na te miejsca nie będą podpisywane umowy rezerwacyjne. Przewiduje się w przyszłości, wprowadzenie rezerwacji, również na teren bez wyznaczanych stanowisk handlowych. Dodatkowo na terenie zielonym zostanie dopuszczony handel wiosną/początek lata.

Wszelkie ustalenia zajmowanych stanowisk nastąpią na placu targowym z inkasentem miejskim oraz pracownikami Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Na stanowiska przeznaczone do rezerwacji (oryginalnie zaprojektowane), podpisane zostaną umowy rezerwacyjne, na podstawie wypełnionych wniosków. Przedmiotowy wniosek został dołączony do niniejszego ogłoszenia, znajduje się także w biurze podawczym – pok. nr 1C (parter) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Wniosek zostanie również rozdany przez inkasenta miejskiego podczas targu w piątek (24.11.2023 r.) oraz będzie dostępny 27.11.2023 r. podczas spotkania na nowym targowisku. Prosimy o wypełnienie przedmiotowego wniosku i zabranie na spotkanie w dniu 27.11.2023 r. na targowisko. Wypełnienie wniosku będzie również możliwe na miejscu podczas spotkania na targowisku. Prosimy o niewypełnianie punktu nr 6, dotyczącego numerów miejsc do rezerwowania, a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej prosimy o opatrzenie wniosku pieczęcią. W chwili obecnej umowy rezerwacyjne będą podpisywane maksymalnie na okres 3 miesięcy, w związku z tym nie należy we wniosku zaznaczać punktu 5d, 5e, 5f.   Prosimy także o zabranie na spotkanie w dniu 27.11.2023 r.  dowodów osobistych, w celu weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowy, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą o zabranie pieczęci firmowej.

Wniosek do pobrania.

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII "SMOG - trująca zmora, która nie ma u nas amatora"

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje konkurs pt. „SMOG-trująca zmora, która nie ma u nas amatora”. Konkurs - z atrakcyjnymi nagrodami -  skierowany jest do uczniów klas IV - VIII. Zachęcamy do udziału!

Sczegóły pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/41213-hej-ty-uczniu-z-kujawsko-pomorskiego

https://www.facebook.com/100001892577856/videos/679072471019225/

 

 • plakat

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Trwają konsultacje społeczne dla PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA, prowadzone przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w okresie od 23 listopada do 15 grudnia br.

Ponieważ Miasto Golub-Dobrzyń jest członkiem Stowarzyszenia MOFT, a sama prognoza dotyczy także obszaru naszego Miasta, zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem.

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do ww. dokumentu należy przekazać w terminie do 15.12.2023 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@zit-torun.pl (w tytule maila: „konsultacje społeczne SOOŚ”) lub tradycyjną drogą pocztową na adres: Biuro Stowarzyszenia MOFT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne SOOŚ” lub osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia MOFT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń.

 

CPK PODEJMUJE DALSZE KROKI!

Dnia 24 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęło obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego zatwierdzającego Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej – Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 Grochowalska-Grudziądz-Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej ma obowiązek niezwłocznego podania do publicznej wiadomości, obwieszczenia w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023.1
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023.2
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023.3
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.11.2023.4

DZIEŃ SENIORA

W sobotę 25 listopada br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska wzięli udział w miłej uroczystości – obchodach Dnia Seniora. Spotkanie zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Na ręce Prezes PZERiI Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Pani Weroniki Barbary Dec Burmistrz Miasta i Zastępca Burmistrza w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia złożyli życzenia zdrowia i pomyślności dla wszystkich członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Wręczyli również zamówiony specjalnie na tę okazję tort.

 • 371525753_1020112249280578_2206569391642308407_n
 • 372166424_1358933441432507_1538152684441969939_n
 • 368401936_333171442680549_4931487194159833044_n
 • 369464677_321500417431000_223464054267178318_n
 • 370139676_1002162857536263_8405787859541964874_n
 • 370196156_1415673959043955_6718344545090144723_n
 • 370233471_331043116323319_4172600128227349593_n
 • 370325197_6568521073259482_4920125644533585865_n
 • 385538714_720911322893477_701818576395746384_n
 • 384553775_275758868325533_4794821831678903602_n

UROCZYSTE OTWARCIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że o godz. 12.00, 30 listopada br. odbędzie się uroczystość otwarcia zmodernizowanego Targowiska Miejskiego przy ul. Sokołowskiej oraz nadania obiektowi imienia Henryka Andrzejczyka, Burmistrza Dobrzynia n. Drwęcą w latach 1934–1939. Inicjatorem nadania imienia targowisku jest Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć”.
W uroczystości, na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, wezmą również udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, administracji rządowej, władz samorządu województwa, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i samorządów gmin naszego powiatu, inwestora i wykonawców obiektu.
Pierwszym dniem handlu w zmodernizowanym obiekcie będzie 1 grudnia br.

 • 367247229_314298271390296_4812754682169907806_n

BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B I C

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach w kierunku WZW B i WZW C (wirusowe zapalenie wątroby).
Termin badań:
czwartek 30 listopada, godz. 8.00 - 11.00
Miejsce badań:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25 sala nr 1
Kto może wziąć udział:
osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. 20-64 lata, u których nie stwierdzono wcześniej WZW oraz nie były leczone wcześniej z powodu WZW.
W ramach projektu osoby, które wyrażą chęć włączenia się do udziału w programie, zostaną poddane badaniom diagnostycznym krwi.
Podmiotem medycznym wykonującym badanie jest Madamed Sp. z o.o, - księga rejestrowa podmiotów leczniczych Nr. księgi 0000000244903.
Zapisy:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, tel. 56 683 54 10 do 13
Zgłoszenie przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu
poniedziałek, środa od 7.30 do godz. 15.30, wtorek 7.30 - 17.00.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH!
 • 406011476_738673414965354_7633044435224656902_n

LXXXIV SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Mieszkańcy

Informuję o LXXXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszam do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Wystąpienie przedstawicieli Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow i wręczenie certyfikatu przystąpienia Miasta Golubia-Dobrzynia do Stowarzyszenie Miast Cittaslow. 
6. Przerwa w obradach.
7. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXXI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
b) LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
c) LXXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym w wykonania uchwał. 
10. Przerwa  w obradach.
11. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca  uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
c)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych; 
d) w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia-SUMP dla MOFT do roku 2030 ( z perspektywą do roku 2040);
e) w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń za lata 2021 i 2022’’;
f) w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych;
g) w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
h) w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sokołowskiej;
i) w sprawie odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej;
j) w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych  wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych; 
k) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
l) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2024;
m) w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie   międzysesyjnym.
13. Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamkniecie Sesji.

                                                                                  Z poważaniem
                                                                          Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                  Łukasz Pietrzak

TRWA GŁOSOWANIE NA HEJNAŁ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Do piątku 8 grudnia br. do godz. 14.00 trwa głosowanie na hejnał miasta Golubia-Dobrzynia. Formularze do głosowania dostępne są w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1C) oraz w Biurze Rady Miasta (pok. 1A) w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25. Wypełnione formularze można wrzucić do urny, stojącej przed Biurem Obsługi Klienta.
Z utworami wybranymi przez Komisję Konkursową można zapoznać się pod linkiem: https://www.golub-dobrzyn.pl/653,kultura
Zachęcamy do głosowania! 

 
 • 406060996_739304754902220_549046981604271021_n

CPK PRZESŁAŁO MAPĘ PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ

Do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła mapa z przebiegiem proponowanych wariantów linii szybkiej kolei przez teren miasta. Przesłana mapa została również przedstawiona na spotkaniu z przedstawicielami CPK w 28 listopada br.
Obecnie nie wiemy, który dokładnie wariant zostanie przyjęty do realizacji, jednak zarówno w pismach, jak i na spotkaniu Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wyraził sprzeciw realizacja wszelkich wariantów, które miałby przebiegać przez obszar miasta.
 • MAPA

ULICA POLNA POSPRZĄTANA

Szanowni Mieszkańcy,
w ostatnich dniach pracownicy Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia posprzątali śmieci zgromadzone wzdłuż ul. Polnej.
Za czystość i porządek na terenie prywatnym odpowiada zarządca nieruchomości - w związku z czym przypominamy o obowiązku sprzątania i utrzymania czystości na swoich posesjach, co znacznie poprawi estetykę naszego miasta.
Prosimy o dbanie o czystość oraz zwracanie uwagi i reagowanie na śmiecenie.
Dbajmy wspólnie o czystość na terenie naszego miasta.
 • 410718305_173185629184613_1028413766260989043_n
 • 386798937_726262196232220_1288194305917284221_n
 • 393085393_686926999919795_4408237954654764420_n
 • 385533406_1402693690686117_4084840790938167285_n
 • 411255211_1061017691766748_3067441573501483040_n

CHODNIK PRZY ULICY SZOSA RYPIŃSKA NAPRAWIONY

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że zgłoszenie z dnia 28.12.2023 r. dotyczące ubytku w chodniku przy ul. Szosa Rypińska zostało zgłoszone do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, który jest zarządca drogi.
Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników ruchu pieszego, pracownicy Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zabezpieczyli ubytek w chodniku.
W godzinach porannych w dniu 29.12.2023 r. ubytek w chodniku został naprawiony przez pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.
Przypominamy o tym, iż na terenie miasta Golubia-Dobrzynia znajdują się drogi gminne (miejskie), powiatowe oraz wojewódzkie.
Poniżej przedstawiamy wykaz dróg wojewódzkich oraz powiatowych wraz z numerami telefonów, pod które należy dzwonić w przypadku jakichkolwiek awarii, ubytków w nawierzchni jezdni lub chodnika oraz innych nieprawidłowości drogowych.
W przypadku dróg miejskich prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Kierownikiem Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia P. Karolem Kaślewiczem pod nr tel. 602 306 768.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich z nr tel. (1)_page-0001
 • 414058556_659430439457649_6973428877725674855_n
 • 406729827_6864754510311819_5559116042353206494_n

ZAROSZENIE NA NOWOROCZNE KONCERTY KOLĘD I PASTORAŁEK

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Barbara Wasiluk oraz Proboszcz Parafii pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą ks. Jarosław Kulesza i Proboszcz Parafii pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu ks. Andrzej Zblewski zapraszają na Noworoczne Koncerty Kolęd i Pastorałek:

 • w niedzielę 7 stycznia 2024 r. o godz. 16.40  w Kościele pw. św. Katarzyny Alksandryjskiej w Golubiu
 • w niedzielę 14 stycznia 224 r. o godz. 16.40 w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą.

Współorganizatorem wydarzeń jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 • 414869970_758144553018240_2897773611578517443_n
 • 415192542_758144809684881_7118444059374985209_n

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

6 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 spod Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wyruszy Orszak Trzech Króli. Zapraszamy!

 • 414769926_898347904885406_1187257020895342935_n