Treść strony

DYSTRYBUCJA WĘGLA - WAŻNE INFORMACJE!

 • Cover
 • 2 (7)
 • 3 (3)
 • 4 (2)

PSY DO ADOPCJI

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 • Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz
 • tel. 56 46 46 100
 • e-mail: schronisko.wegrowo@gmail.com

W Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie znajdują się następujęce psy z terenu miasta Golubia-Dobrzynia:

1. Numer zwierzęcia: 361/22
Data dostarczenie: 13.11.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Mała
Przypuszczalna data urodzenia: Październik 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

2. Numer zwierzęcia: 207/22
Data dostarczenie: 08.07.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Lipiec 2021
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

3. Imię: SZAGA

Numer zwierzęcia: 151/22
Data dostarczenie: 30.05.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Duża
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2016
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

4. Imię: LOCO

Numer zwierzęcia: 125/22
Data dostarczenie: 04.05.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Duży
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

5. Imię: BISZKOPCIK

Numer zwierzęcia: 45/22
Data dostarczenie: 07.02.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

6. Imię: GIENIO

Numer zwierzęcia: 29/22
Data dostarczenie: 27.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Wrzesień 2014
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

7. Imię: KAJA

Numer zwierzęcia: 24/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Średnia
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

8. Imię: KORAL

Numer zwierzęcia: 23/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2015
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

9. Imię: OWCZARZ

Numer zwierzęcia: 19/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2012
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

10. Imię: EDEK

Numer zwierzęcia: 17/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2010
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

Więcej informacji pod linkiem: https://schronisko-grudziadz.pl/wspolpraca/miasto-golub-dobrzyn/

Zdjęcia i opisy: Ośrodek Opieki nad Zwierzętamiu w Węgrowie

 • Pies-nr-361-22-200x300
 • Pies-nr-207-22-200x300
 • IMG_8929-189x300
 • IMG-20220523-WA0016-288x300
 • IMG_4295-200x300
 • 285540522_5213040048776484_8963986534932026757_n-225x300
 • IMG_1469-203x300
 • IMG-20220126-WA0086-199x300
 • Photo_1658596919215-225x300
 • Photo_1660250691039-201x300

INFORMACJA O KONTROLACH

Na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, przypominamy,  iż zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane wyłącznie przez podmioty posiadające  zezwolenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Nadmieniamy, iż  właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy zawartej z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych, posiadającym zezwolenie, oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi odbioru (art. 6 § 1 pkt 1 i 2).

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie przeprowadzał wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonania ustawowych obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych (art.3 pkt.3).

Informujemy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.

 • Projekt bez tytułu (5)

MIEJSKI ELEKTROBUS - INFORMACJA

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 stycznia br. miejski elektrobus będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

 

 • 320568530_1414707515731558_292319676016238870_n

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował rok 2022

MNIEJ URODZEŃ I MAŁŻEŃSTW

Według statystyk, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano w minionym roku mniej aktów urodzenia niż 2021 roku, zmniejszyła się także liczba zawieranych małżeństw i zarejestrowanych zgonów.

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 308 aktów urodzenia. To oznacza spadek liczby zarejestrowanych urodzeń w stosunku do roku 2021 o 44 akty. W urzędzie sporządzono także 24 akty dzieci urodzonych poza granicami Polski. Najczęściej dotyczy to dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Bułgarii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 158, dziewczynek - 150).  Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: maj, sierpień, wrzesień i grudzień, natomiast najmniej w lipcu i listopadzie.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w roku ubiegłym były: Zuzanna, Laura, Zofia, Amelia, Pola, Michalina, Lena, Anastazja. Wśród chłopców prym wiedli: Antoni, Jan, Mikołaj, Tymon, Franciszek, Alan, Oliwier i Kacper. W pojedynczych przypadkach rodzice wybierali dla swoich pociech imiona rzadziej nadawane: Celina, Rozalia, Otylia, Bruno, Milan. Rodzice przebywający zagranicą wybierają imiona w pisowni obowiązującej w danym kraju, stąd do golubsko-dobrzyńskiego urzędu trafiają metryki z danymi w obcym brzmieniu: Tzofia, Ayala, Torken. Należy dodać, że w 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu nie wydał żadnej decyzji odmownej dotyczącej nadania imienia wybranego przez rodziców.

W 2022 roku na ślubnym kobiercu stanęło 85 par (rok wczesnej na założenie rodziny zdecydowało się 98 par). Najbardziej oblegane miesiące, w których pary decydowały się na zawarcie związku małżeńskiego to: czerwiec, sierpień, wrzesień i październik. Sporym zainteresowaniem cieszyły się rónież śluby poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego - USC przyjął od 6 par oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. Mieszkańcy miasta zawierali związki małżeńskie z obywatelami naszego kraju, ale także z obywatelami: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądów Okręgowych naniesiono 39 wzmianek dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód, czyli o 6 orzeczeń więcej niż w roku poprzednim.

W minionym roku zarejestrowano 289 aktów zgonu, z czego 2 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Liczba zgonów zmniejszyła się o 93 osoby w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy, mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia, jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: styczeń, maj i październik, grudzień. Najmniej aktów zgonu sporządzono w lutym i listopadzie.

W 2022 roku jedna osoba obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin.

Nasze zestawienie kończymy pozytywnym akcentem. W 2022 roku zorganizowany został Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W tym zaszczytnym gronie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski uhonorował Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody 10 par Jubilatów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. Jedna z par obchodziła 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli „Diamentowe Gody".

 • wedding-3798154_960_720

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

      Informuję o LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  10 stycznia 2023 roku o godz. 16:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
  b)
  zmieniająca uchwałę Nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019- 2023;
  c)
  zmieniająca uchwałę Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy;
  d)
  w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz zmiany uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ( Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3045)
  e)w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 457)
 4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                 Łukasz Pietrzak

Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu

Po dwuletniej przerwie, wynikającej z ograniczeń z powodu pandemii COViD-19, 6 stycznia br. już po raz piąty sprzed Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia na golubski Rynek wyruszył Orszak Trzech Króli.
Organizatorem orszaku, tradycyjnie, była Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
W tym roku w rolę Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Owieczkowa, Handlowego Młyna i Olszówki. O oprawę muzyczną zadbały: Orkiestra Dęta OSP w Golubiu-Dobrzyniu i Schola Parafialna. Uczestnicy orszaku mogli zobaczyć żywą szopkę i poczęstować się gorącym kakao, barszczem i ciastem, przygotowanym przez panie z KGW - Nowawieś, Podzamek Golubski, Olszówka i Skępsk.
Stajenkę wykonali pracownicy Urzędu Miasta, którzy przygotowali również trasę orszaku i ogniska na Rynku.
Dziękujemy Mieszkańcom za liczny udział w tym radosnym wydarzeniu.
 • 321078979_559463456041614_3906156862270809458_n
 • 321959419_2565132023655764_5633672271050117391_n
 • 320973475_765047778551578_4104254657281672628_n
 • 323924204_1127879174453441_6787181247498967512_n
 • 321794415_556891812746648_4659714655218858591_n
 • 321301691_1132369217353279_2009450399237298184_n
 • 321301685_885848319392958_2000099241339160338_n
 • 322043995_1539426419897065_1026395581419393015_n
 • 322140852_5555297464596562_6621309663474931277_n
 • 320660304_5722771857844166_6148095828200087374_n
 • 322127786_505431348148318_9043872252876955421_n
 • 321420135_964612491174452_3569441903354457833_n
 • 321201587_5568969029896116_6667103828852861243_n
 • 322724002_5729757453760553_207444219092397715_n
 • 321745189_1288452208755288_8555359193408953725_n
 • 321763598_484535667178729_8191534083371435682_n
 • 322733160_686671603179574_7544460134846648003_n
 • 321834371_575184247339370_7633225127024019051_n
 • 323978439_5911592555599809_3113695128931637894_n
 • 322016504_2493580714140126_528512525314922277_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 322374985_5740447545991036_5900198003993885035_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 323530114_733966594583513_9061006421643350024_n
 • 323085897_1349219759178049_820564782252659030_n
 • 321115640_504297998565201_3385888592898639268_n
 • 322014450_590954013040975_3986293172676069614_n
 • 322510079_894347951950856_2777369201681815156_n
 • 322053326_501602585395475_1700330768733588123_n
 • 324223918_692582172515038_1359518452503283422_n (1)
 • 324343748_538851324845699_2364342443050604343_n (1)

Koncert noworoczny w Domu Kultury

W sobotę 7 stycznia br. miał miejsce wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy na scenie golubsko-dobrzyńskiego Domu Kultury wystąpiła Powiatowa Orkiestra Dęta, złożona z uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzi muzycy, pod batutą Roberta Józefowicza, zagrali znane utwory filmowe i piosenki, kojarzone ze Świętami Bożego Narodzenia. Przed koncertem nastąpiła inauguracja fanfary, skomponowanej przez uczniów szkoły.
W drugiej części koncert wystąpiła młodzież z Koła Teatralnego, która wykonała najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Na koncert zaprosili:: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Dyrektor Szkoły Muzycznej Rafał Gumiela oraz gospodarz Domu Kultury, Dyrektor Artur Niklewicz.
 • 324924506_1165772220730443_7847145782259902750_n
 • 324939544_4209141115876710_6619993688502511228_n
 • 324860070_567402451918870_1861047565513160864_n
 • 322194246_1109142993115372_6765776156524685468_n
 • 324895035_688161859620839_7275002368985605624_n
 • 324864201_1304513173677097_8617105956902024188_n
 • 324514656_873626737213308_4703856430907452923_n
 • 324571942_1129502117730675_866779677413352933_n
 • 324841443_1879445685772248_5687699950057030093_n
 • 325136711_1292381591323376_2103101775536441625_n
 • 324751847_1482903485917497_5578507482254104597_n
 • 324857505_593082715987074_3550959626495578788_n
 • 324858967_587900203149041_4480589030861259913_n
 • 325136226_3273784386268579_5815628704989018027_n
 • 324664704_574124240794449_6519765048654016263_n
 • 324871613_1239579153302791_2599268766840982014_n
 • 324844504_1128703564504491_7424568121102045798_n
 • 325254526_702726244850565_2854787467977457049_n
 • 325128121_487818576620861_6388044363570968012_n
 • 325134627_2291456424355886_1201072091836551300_n
 • 324880383_1369512593799314_2743826327031799410_n
 • 324848467_668696238384858_3540260836711628905_n
 • 324893303_1089292131880568_3952162343969358254_n

OGRANICZENIE DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO NA TERENIE GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • 320937925_571803384445476_8897158773823850915_n
 • 321304414_2968905693404184_8217009056115476580_n

ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA KRWI W AMBULANSIE 12 STYCZNIA

 • krwiodawstwo (2)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO OD 1 STYCZNIA 2023

.

UWAGA! TARGOWISKO MIEJSKIE W NOWEJ LOKALIZACJI!

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, iż w związku z planowanym rozpoczęciem prac modernizacyjnych, na czas robót budowlanych targowisko miejskie zostało tymczasowo przeniesione na działkę znajdującą się 200 m dalej, w kierunku Sokołowa, po przeciwnej stronie drogi (obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów). Informacje o przeniesieniu targowiska zostały również umieszczone na ogrodzeniu starego targowiska oraz tymczasowego targowiska.

 • TARGOWISKO

KALENDARZ WYDARZEŃ - STYCZEŃ 2023

 • kartka z kalendarza listopad pop-1

LXXI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

      Informuję o LXXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  25 stycznia 2023 roku o godz. 14:00.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z:

  a)LXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  d)LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

       6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

       7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 1. Przerwa w obradach.

 2. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  b)w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

  c)w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej;

  d)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej;

  e)w sprawie nadania nazwy strefie na terenie Golubia-Dobrzynia;

  f)w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń;

  g)w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku’’;

  h)w sprawie przyjęcia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Golub-Dobrzyń.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

                                     Z poważaniem

                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            

 

Zapraszamy

 • 326393200_3307949112776589_5243927408281425229_n

Życzenia

 • 323177902_648106660423487_93843342143680167_n

UWAGA KONKURS!

 Mamy do wygrania 10 pojedynczych biletów do kina. Aby wygrać bilet należy zadzwonić w środę, 25 stycznia br. w godzinach od 10:00 do 11:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 535 071 631. Serdecznie zapraszamy do zabawy.

 • 324972333_908547230331550_4931156458864361524_n

MOBILNY PUNKT POBORU KRWI

 • krwiodawstwo (3)

Rekrutacja do klas "0" i I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego na rok szkolny 2023/2024

 • REKRUTACJA - gotowy plakat-kl.0 i 1 2023 24

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 NA ROK 2023/2024

 • rekrutacja prze4dszkole

FERIE 2023

 • FERIE 2023 (2)

DRUGIE  KONSULTACJE SPOŁECZNE. BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wyboru wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia do wzięcia udziału w II konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400  Golub-Dobrzyń, sala nr 1 (parter) w dniu 16.02.2023 r. o godz. 16:00.

 

Z opisem i przebiegiem wariantów będzie można zapoznać się od 2 lutego br. na stronie internetowej:
https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • obwonica_2 konsultacje

INFORMCJA

W dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 odbył się przetarg na sprzedaż działek położonych w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Szosa Rypińska, oznaczonych nr geod. 79/4 i 79/5 w obrębie V. Do przetargu przystąpiła jedna firma.

Po przeprowadzeniu licytacji:

- działka nr 79/4 została wylicytowana za kwotę brutto 607.484,70 zł

- działka nr 79/5 została wylicytowana za kwotę brutto 812.464,20 zł.

 • mapa (2)

Miejska opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) zobowiązana jest do przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania te realizowane są poprzez podmioty zewnętrzne, z którymi Gmina Miasto Golub-Dobrzyń ma podpisane umowy.

W sprawach związanych bezdomnymi psami  prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu: 56 683 54 10 do 13 wew. 35, wyłapywaniem bezdomnych psów przy użyciu specjalistycznego sprzętu  zajmuje się Ośrodek opieki nad zwierzętami  w Węgrowie, Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz,                                                                                      W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieką nad kotami wolnożyjącymi zapewnia lek. wet. Pani Anna Sarek-Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pn.  Gabinet Weterynaryjny, ul. Szosa Rypińska  19/15, 87-400 Golub-Dobrzyń ww. przypadkach z udziałem zwierząt prosimy w pierwszej kolejności  o tym fakcie powiadomić Urząd Miasta pod numer telefonu: 56 683 54 10 do 13 wew. 35.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń dokarmia  także koty wolno żyjące w okresie jesienno-zimowym oraz finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących  

Właściciele psów  mogą także na koszt  Urzędu Miasta wykonać zabieg czipowania.

Żeby przeprowadzić ww. zabiegi, czy uzyskać karmę dla kotów wolno żyjących nieodpłatnie, proszę zgłosić się do Urzędu Miasta do pok. nr 1 B (parter) do pracownika Wydziału Komunalnego Pani Natalii Dworeckiej w celu udzielenia informacji oraz  pobrania odpowiedniego wniosku.

W sprawie adopcji lub odbioru zwierzęcia kontakt w godzinach urzędowania Ośrodka pod numerem tel.: 56 46 46 100

24h – e-mail : schronisko.wegrowo@gmail.com

Miasto Golub-Dobrzyń - Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie (schronisko-grudziadz.pl)

 • kittens-3535404_1920

Zbliża się rocznica wizyty Zygmunta III Wazy w Golubiu.

26 stycznia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski podpisał umowę z panem Ryszardem Kowalskim na wydanie książki, upamiętniającej wizytę króla Zygmunta III Wazy w Golubiu. Na pamiątkę tej wizyty u swojej siostry, Anny Wazówny, Zygmunt III ufundował dzwon, który znajduje się na wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Dzwon – jeden z trzech dzwonów Zygmuntowskich w Polsce – uruchamiany jest wyłącznie na specjalne okazje. Taka też będzie i w tym roku. Urząd Miasta, we współpracy z Zamkiem Golubskim, przygotowuje obchody tej rocznicy, które zaplanowano na maj bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyły również: Zastępca Burmistrza Miasta Róża Kopaczewska i p. Ewa Kaźmierkiewicz, Zastępca Dyrektora MiPBP oraz Prezes Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć”. O szczegółach dotyczących obchodów rocznicy oraz przygotowywanej książki p. Kowalskiego poinformujemy wkrótce.

 • 328493381_1299272800930197_6032344549766775649_n

KALENDARZ IMPREZ LUTY

 • kalendarz luty
 • kalendarz luty 2

SPOTKANIE WŁADZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA I GMINY OBROWO

 
3 lutego br. w urzędzie miasta w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się pierwsze spotkanie władz miasta Golubia-Dobrzynia i gminy Obrowo. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Zastępca Wójta Joanna Zielińska oraz Radny Gminy Obrowo Kazimierz Musiałowski.
 
Przedstawiciele gmin rozmawiali o szerokiej współpracy w dziedzinie sportu, kultury i rekreacji. Od wątku sportowego zaczęły się rozmowy obu gmin regionu, bowiem sport wyjątkowo połączył miasto Golub-Dobrzyń i gminę Obrowo w październiku poprzedniego roku, kiedy to Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Radny Gminy Obrowo Kazimierz Musiałowski byli uczestnikami biegowej pielgrzymki sztafetowej do Santiago de Compostela. Przypomnijmy, wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie „Brodnica Biega”, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Podczas spotkania roboczego władze gmin pracowały nad zakresem i harmonogramem najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 2023 r.
Już teraz przekazujemy zaproszenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na nietypowe wydarzenie w popularnej dziedzinie sportu, jaką jest bieganie. Burmistrz Golubiu-Dobrzyniu Mariusz Piątkowski – pomysłodawca i organizator biegu, już teraz zaprasza mieszkańców, którzy trenują bieganie, na niecodzienne wydarzenie „Bieg o Wschodzie Słońca” w dniu 18 czerwca br. o godz. 4:16 w Golubiu-Dobrzyniu. Start i meta – Zamek Golubski. Wydarzeniu towarzyszy równie wyjątkowy program treningowy. Zachęcamy do śledzenia wspólnych wydarzeń w bieżącym roku na naszych kanałach informacyjnych. Zapraszamy po więcej informacji na www.biegowschodzieslonca.pl oraz www.obrowo.pl i http://kazimierzmusialowski.pl/.
 • 324653216_862105974868576_5099783166206700958_n
 • Nasi Biegacze

Konsultacje społeczne.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 16.02.2023 r. o godz. 16:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń odbędą się II  KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE BUDOWY OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do wzięcia udziału w II konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • obwonica_2 konsultacje

Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2023r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 31 marca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2023r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – Z-ca Kierownika Wydzialu Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Informacja

Przypominamy, iż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada w swoich zasobach, działkę przeznaczoną do wydzierżawienia, która usytuowana jest na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Działka oznaczona jest nr geodezyjnym nr 366/7 o powierzchni 0,3115 ha, obręb VIII.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój nr 14 – I piętro lub pod nr tel. 56 683 54 10 wew. 50.

 • mapa_366_7

Zaproszenie na LXXII sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję o LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 21 lutego 2023 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
  Proponowany porządek obrad LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  29 czerwca 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
c) zmieniająca uchwałę Nr LXXI/355/2023 Rad Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
d) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
e) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            
                         

PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE WS. PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ (SUMP)

Za nami pierwsza tura spotkań warsztatowych w ramach konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

30 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządów zaangażowanych w projekt, radnych oraz mieszkańców, zainteresowanych rozwojem transportu publicznego. Nie zabrakło także przedstawicieli regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali założenia i cele planu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. W ramach warsztatów dokonano także oceny sytuacji transportowej, za pomocą analizy SWOT.

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego br. na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Planowane są kolejne tury konsultacji. Niebawem Wykonawca opracowania SUMP przedstawi szczegóły kolejnych tur konsultacji.

 • Grafika SUMP dla MOFT

Informacja

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach zadania „Zniesienie barier transportowych – zakup auta do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń”.

UWAGA!!! Zmieniła się platforma zakupowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/732054

SPRAWA SPRZED LAT PROBLEMEM MIASTA

Golub-Dobrzyń broni się przed wypłatą wysokiego odszkodowania

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że 12.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok, na mocy którego zasądził od Gminy Miasto Golub-Dobrzyń kwotę 971.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz Powodów. Sprawa dotyczy żądania wypłaty odszkodowania z tytuł obniżenia wartości rynkowej działek Powodów o numerach 105/15, 105/17 i 106 w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mocy Uchwały nr XXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18.04.2006 r.

Pierwsze roszczenie Powodów na kwotę 2,9 mln zł wpłynęło do Gminy Miasta Golub-Dobrzyń 16.04.2011 r. Pozew o zapłatę odszkodowania w wysokości 2,9 mln zł złożony został 21.03.2014 r. W toku procesu Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wskazywała na niezasadność żądania Powodów, wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

Uzasadnienie ww. wyroku zostało odebrane przez Pełnomocnika Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w dniu 30.01.2023 r. Po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku oraz po dyskusji na posiedzeniu komisji wspólnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, Burmistrz Mariusz Piątkowski, Radni oraz prawnicy Urzędu Miasta uznali za zasadne zaskarżenie wyroku. Apelacja została złożona w dniu 13.02.2023 r.

Apelacja będzie rozpatrywana w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. O postępach sprawy będziemy informować Państwa na bieżąco.

Kondolencje

 • kondolencjeKazimierz Radecki

Zapraszamy

 • gdzie ci mezczyzni plakat A3 ver1 GD

Pamiętamy

 • NARODOWY DZIEŃ PAMIECI zOŁNIERZY WYKLETYCH

Zapraszamy

 • 334423748_1614754809040245_8522373915738093116_n

Konkurs plastyczny Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy"

Szczegóły na stronie:

https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/285,konkursy?tresc=4241

 

 • February

Ruszył konkurs, w którym Golub - Dobrzyń może wygrać inteligentne przejście dla pieszych.

O wygranej zadecydują głosy mieszkańców.

Golub - Dobrzyń bierze udział w konkursie „Inteligentne Przejście” organizowanym przez Orange Polska. O wygranej zadecydują mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej. W trzech zwycięskich miastach Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart”. Głosowanie online trwa do 28 marca.

W mieście Golub - Dobrzyń, jeśli wygramy, zmodernizujemy przejście przy ulicy Stefana Żeromskiego. Głosować na Golub - Dobrzyń mogą wszyscy bez względu na to, gdzie mieszkają. Każdy głos się liczy. Wystarczy wejść na stronę konkursu www.inteligentneprzejscie.pl i postąpić zgodnie z instrukcją. Duże i małe miasta mają równe szanse na wygraną, bo organizatorzy przypisują głosom na każde miasto odpowiednią wagę, proporcjonalne do liczby jego mieszkańców.

Jak działa inteligentne przejście? Czujniki ruchu wykrywają pieszego już z odległości kilkunastu metrów i natychmiast aktywują świetlną i dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą. Specjalny system doświetlania sprawia, że przechodzący są lepiej widoczni dla kierowców. Z kolei sygnały dźwiękowe ostrzegają mniej uważnych pieszych, że zbliżają się do pasów.

- Już ponad sto miast w Polsce korzysta z inteligentnych rozwiązań, w tym z przejść dla pieszych „smart”. Nowe technologie mogą zwiększyć bezpieczeństwo również w gminie Golub - Dobrzyń, dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania w konkursie „Inteligentne przejście” – mówi Daria Drabik - koordynatorka konkursu w Orange Polska.

Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2021 roku w Polsce na przejściach dla pieszych doszło do ponad 2 300 wypadków, w których zginęły 153 osoby, a 2275 zostało rannych. Większość z nich miała miejsce jesienią i zimą, kiedy widoczność przy wcześnie zapadającym zmierzchu mocno się pogarsza. Znacznej części z tych wypadków można było zapobiec.

Głosowanie potrwa do 28 marca i odbywa się na stronie internetowej konkursu www.inteligentneprzejscie.pl. Tam znajdują się również aktualizowane na bieżąco wyniki głosowania.

 • Zasady konkursu_Inteligentne Przejście

Kalendarz imprez

 • kalendarz
 • 2

Miesiąc marzec jest ogólnopolskim miesiącem sterylizacji zwierząt.

Sterylizacja i kastracja kotów polega na pozbawieniu zwierzęcia możliwości rozmnażania się. Jest to rutynowy i często wykonywany zabieg chirurgiczny, któremu poddaje się dorosłe psy i koty oraz inne zwierzęta domowe.

Największa aktywność rujowa kotów wypada właśnie w marcu. Wtedy właśnie powinniśmy pójść do weterynarza, by zapobiec niechcianemu powiększeniu się i tak już za dużej ilości bezpańskich kotów lub niechcianej ciąży naszej kotki.                                                                                        

Warto również obalać popularne wśród opiekunów mity:

❌MIT nr 1: Każda suczka oraz kota musi raz urodzić młode.
✅FAKT: Posiadanie potomstwa wcale nie jest potrzebne dla zdrowia i szczęścia suczki/kotki.

❌MIT nr 2: Kastracja jest zabiegiem niebezpiecznym
✅FAKT: Kastracja jest bezpiecznym zabiegiem, co więcej - chroni przed wieloma śmiertelnymi chorobami

❌MIT nr 3: Szczenięta i kocięta łatwo znajdują domy.
✅FAKT: Tysiące niechcianych zwierząt corocznie jest uśmiercanych, porzucanych a schroniska są przepełnione*

 

Więcej informacji w linku poniżej:

*Sterylizacja kotki, kastracja kota - wszytsko co musisz o tym wiedzieć. (petner.com.pl)

 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji tylko kotów wolno żyjących!  Żeby przeprowadzić ww. zabiegi, czy uzyskać należy zgłosić się do Urzędu Miasta do pok. nr 1 B (parter) do pracownika Wydziału Komunalnego Pani Natalii Dworeckiej w celu udzielenia informacji oraz  pobrania oo wniosku.

 

Monitoring miejski.

W związku pytaniami dotyczącymi monitoringu miejskiego pragniemy przekazać następujące informację: Obecnie na terenie Gminy Miasto Golub-Dobryń jest uruchomionych 9 kamer monitoringu miejskiego w następujących lokalizacjach: 1) ul. Konopnickiej – 1 szt.; 2) skrzyżowanie ul. Żeromskiego z ul Lipnowską – 1 szt.; 3) park miejski przy ul. Plac 1000 – lecia -– 1 szt.; 4) park miejski przy ul. Plac 1000 – lecia – 1 szt.; 5) ul. Jana Kilińskiego – 1 szt.; 6) ul. Rynek 9 – 1 szt.; 7) ul. Zamkowa (za lokalem Vabank) – 1 szt.; ???? ul. Rynek 5 (nad Apteką) – 1 szt.; 9) ul. Piaskowa: „Piaskowa przystań” – 1 szt. Ww. kamery monitoringu miejskiego są zainstalowane na obiektach należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń lub na innych po uzyskaniu odpowiednich zgód podmiotów trzecich np. Energa Oświetlenie, Wspólnota Mieszkaniowa czy osoby prywatne) po uprzednim doprowadzeniu instalacji światłowodowych oraz elektrycznych. Należy podkreślić, iż ostatnią kamerę monitoringu zainstalowano przy ul. Piaskowej: „Piaskowa przystań” –w listopadzie 2022 r. Kolejne montaże planowane są w następujących lokalizacjach: 1) planuje się zainstalowanie w miesiącu maju 2023 kamery monitoringu przy parkingu przy „Przystani zacisze” w związku z potrzebą zachęcenia do korzystania mieszkańców z tego parkingu; 2) ponadto w dniu 31 sierpnia 2022 zawarto umowy z firmą Marton Media sp. z o.o. na doprowadzenie światłowodu do następujących lokalizacji (w trakcie realizacji): 1) osiedle Katarzyńskie przy bloku nr 5 – w trakcie realizacji; 2) osiedle Żeromskiego – przy sklepach spożywczych naprzeciwko Zespołu Szkół Miejskich – w trakcie realizacji ; 3) skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Nową – w realizacji; 4) ul. Fryderyka Chopina plac zabaw – w realizacji .

 • 334896376_181121144634266_7189481969233498941_n

Dzień Kobiet

 • Pink Floral Bordered Florist Business Card

Miejsca parkingowe

Szanowni Państwo,
Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to problem chyba wszystkich miast w naszym kraju, a być może i na świcie.
Niestety dotyczy to także i Golubia-Dobrzynia, zwłaszcza jego centralnych części. Przypominamy, że w minionych latach na Golubskiej Starówce obowiązywała strefa płatnego parkowania. Rozwiązanie to było krytykowane przez mieszkańców tej części miasta jak i osoby prowadzące działalność na tym terenie oraz osoby odwiedzające miasto Golub-Dobrzyń. Przez szereg lat strefy płatnego parkowania były rozwiązaniem deficytowym w związku z czym Miasto musiało do tego rozwiązania dopłacać. Samorząd Golubia-Dobrzynia pod wpływem opinii publicznej zdecydował się na rezygnację ze stref płatnego parkowania, jednak problem pozostał. Mało tego, wraz ze wzrostem ilości samochodów, problem baraku miejsc parkingowych znacząco się pogłębił. Pojawiły się propozycje całkowitego zakazu parkowania na Golubskim Rynku a nawet zakazu wjazdu pojazdom na ten teren. Pomysły te jednak spotkały się z wyraźnym oporem mieszkańców tej części miasta. Podjęliśmy się także próby wybudowania nowych miejsc parkingowych w dobrzyńskiej części miasta. Niestety podniesiony protest społeczny doprowadził do rezygnacji z naszych planów. W golubskiej części terenu, który mógłby być wykorzystany jako nowy parking miasto niestety nie posiada. W dniu 2 grudnia 2021 r. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniu komisji infrastruktury dyskutowali o sposobie parkowania na ulicy Rynek odnośnie wprowadzenia parkometrów bądź czasowego postoju. Radni podjęli decyzję o wprowadzeniu czasowego parkowania pojazdów poprzez wprowadzenie tabliczki informacyjnej o treści „Postój do 2 h od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 17:00” pod znakiem informacyjnym D-18 „Parking” oraz odpowiednią tabliczką informacyjną o sposobie parkowania T-30f na dwóch odcinkach ulicy. Następnie sporządzono projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona w maju 2022 r. Na ul. Rynek obowiązuje oznakowanie D-40 „Strefa zamieszkania” i zgodnie z art.. 49 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Ponownie pojawiają się propozycje ustanowienia stref płatnego parkowania na Golubskiej Starówce. Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji projektowanie strefy płatnego parkowania z bezpłatnym parkowaniem dla mieszkańców strefy mijało by się z celem ponieważ większość parkowanych aut należy do mieszkańców lub osób pracujących w strefie. Na bieżąco, wspólnie z radnymi Rady Miasta analizujemy sytuację, przypominamy jednak, iż w odległości ok. 150 m od Rynku znajduje się parking przy ul. Zamurnej. Na tym parking, bardzo często wiele miejsc parkingowych pozostaje wolnymi. Zawsze pozostajemy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców w każdej sprawie związanej z miastem. Zachęcamy zatem do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta pod numerem telefonu 56 444 93 18, adres e-mail um@golub-dobrzyn.pl lub poprzez media społecznościowe.

 • 332720912_3348440872138081_3680574651621690523_n
 • 334972993_164273853093915_8902471696839564084_n
 • 333269139_214705494446057_1098120153219089197_n
 • 333062159_3452162601731742_6955188674902084866_n

I TĘŻNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU – PRACE NAD PROJEKTEM Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dnia 09.03.2023 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, Kierownika Wydziału Infrastruktury Justyny Stokowskiej oraz pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielami biura projektowego VIZ-ARCH BIURO ARCHITEKTONICZNE Dorota Czarnołucka-Krzemińska, a także wnioskodawcą projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2023, Panem Szymonem Wiśniewskim i pomysłodawcą panem Krzysztofem Skrzynieckim.

Z przedłożonych wariantów budowy tężni wybrano wariant nr 3, który poniżej Państwu prezentujemy. Przedstawiciele biura projektowego zobowiązali się do dokonania drobnych poprawek dotyczących m. in. lokalizacji chodnika i lokalizacji ławek.

 • 332894002_176441938472215_4119231570976485915_n
 • 335026858_621852273106793_4124927656912059652_n
 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4

PORZĄDEK WOKÓŁ NAS

9 marca 2023 r. pracownicy Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zlikwidowali dzikie wysypisko śmieci w rejonie garaży i cmentarza komunalnego od strony ul. Kościuszki. Prosimy o zwracanie uwagi i o reagowanie na śmiecenie. Dbajmy wspólnie o czystość na terenie naszego miasta.
Karol Kaślewicz
Kierownik Wydziału Gospodarczego
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 • 331372714_1260545831545096_2118815973841824706_n
 • 331372714_1260545831545096_2118815973841824706_n
 • 332765893_219624923895188_4781078437208490982_n

PODZIĘKOWANIE OD KS "PIŁKARZ"

10 marca br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska odebrali z rąk przedstawicieli Zarządu Klubu Sportowego „Piłkarz” – Wiceprezesa Zbigniewa Dudkiewicza i Skarbnika Kamila Nowatkowskiego podziękowanie za „bezcenną i bezinteresowna pomoc oraz okazanie dobrej woli i hojności, dzięki którym młodzi adepci sportu mogą rozwijać swoje pasje i realizować sportowe marzenia”. Burmistrz Mariusz Piątkowski podziękował przedstawicielom klubu za zaangażowanie i pracę z dziećmi i młodzieżą, kształtowanie w nich postawy fair play w życiu i sporcie oraz rozwijanie piłkarskich talentów.
KS „Piłkarz” jest jednym z klubów sportowych, od lat wspierających Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Dziękujemy za wiele cennych inicjatyw sportowych, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 
 • 333301925_193604159970162_3813986425798872489_n1

MIESZKANIA W RAMACH SIM NOWY DOM CORAZ BLIŻEJ

Informujemy, że trwają roboty rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu. Prace prowadzone są na zlecenie SIM Nowy Dom Sp. z o.o. i są pierwszym etapem inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. Po wykonaniu rozbiórki i uporządkowania terenu zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu oraz budynku wielorodzinnego.
Przypominamy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom to spółka, którą tworzy 9 samorządów, w tym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Powstała w ramach rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zajmuje się budową nowych mieszkań na terenie tworzących ją gmin – w tym w Golubiu-Dobrzyniu. Przystępując do spółki samorząd pozyskał 3 mln zł, które wniósł w udziale do SIM – dlatego koszty jej funkcjonowania nie obciążają budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

 • received_1217420202313485
 • received_1523623901493159
 • received_607750554119555
 • received_717572783446144
 • received_1221249701848976

SPRZECIW WOBEC BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK

We wtorek 21 marca br. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego Panorama. Spotkanie było spowodowane niepokojem mieszkańców rozpoczętymi pracami, związanymi z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.
Burmistrz potwierdził swój sprzeciw wobec budowy linii CPK przez teren Golubia-Dobrzynia i zadeklarował podjęcie wszelkich działań w celu wykluczenia takiej ewentualności.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Firmy Intra Centrum Doradztwa zaplanowano realizację dokumentu Studium na okres I kw. 2023 – IV kw. 2026 r. Zgodnie z harmonogramem realizacja opracowania obejmuje następujące etapy:
• etap I – identyfikacja wariantów wstępnych – obecnie ten etap jest realizowany,
• etap II – analiza wariantów wyselekcjonowanych wraz z wykonaniem Inwentaryzacji Przyrodniczej,
• etap III – analiza na potrzeby wyboru wariantu inwestorskiego,
• etap IV – wykonanie raportu o odziaływaniu na środowisko oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• etap V - wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej,
• etap VI – opracowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia przez zamawiającego postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
Po zakończeniu dokumentu Studium realizowane będą dalsze działania niezbędne dla procesu inwestycyjnego m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o pozwolenie na budowę. Prace budowlane zaplanowano na lata 2030-2034 (na odcinku Lipno-Grudziądz, oraz 2035-2038 (Grudziądz-Gdańsk.
Obecnie nie posiadamy informacji, jaki wariant zostanie zrealizowany i czy w ogóle zostanie wzięty pod uwagę wariant przebiegu linii przez miasto Golub-Dobrzyń.
W miarę napływu informacji na ten temat będziemy je Państwu przekazywać na bieżąco.
 
 
 
 
 
 
 
 • 336583804_1374820106698975_6099432585970732166_n
 • 337044442_787494492357320_2124268480973890908_n

ELEKTROBUS - KURSY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 W dniu 22.03.2023 r. ok. godz. 12:46 miejski elektrobus, w wyniku nieumyślnego uderzenia przez samochód osoby prywatnej na Placu 1000-lecia, uległ uszkodzeniu. Zdarzenie zostało zgłoszone do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Elektobus posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i autocasco. Koszt naprawy pojazdu zostanie pokryty z ubezpieczenia sprawcy kolizji. Na skutek zaistniałych okoliczności zostaje wstrzymane funkcjonowanie miejskiego elektrobusu do czasu jego naprawy przez serwisanta. O ponownym wyruszeniu w trasę będziemy Państwa informować.

 • 336574339_103185739394833_5470340505433077835_n
 • 336468379_1246614576281152_8487573653093532122_n
 • 336588089_119605141065437_1242859877336431355_n

ZAPROSZENIE NA LXXIII SESJĘ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję o LXXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 27 marca 2023 roku o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
Proponowany porządek obrad LXXIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/89/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń;
c) w sprawie przedłużenia obowiązywania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia’’;
d) w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych  Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
e)  w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2023’’.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                     Łukasz Pietrzak                      

SPRZECIW WOBEC PLANÓW BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

W poniedziałek 6 marca br. odbyło się spotkanie on-line, dotyczące realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółki MZWiK w Golubiu-Dobrzyniu – Prezes Zarządu Piotr Sipak, kierownik ds. technicznych Marek Laskowski i główny księgowy Kamil Kopczyński oraz przedstawiciele Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Monika Grzelak – zastępca kierownika projektu i Anna Dąbrowska-Banach, jak również projektanci zatrudnieni przez Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
W wyniku tego spotkania, biorąc pod uwagę uzyskane w jego trakcie informacje, 21 marca 2023 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski z Prezesem MZWiK Sp. z o.o. Piotrem Sipakiem wystosowali pismo do Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., wyrażające sprzeciw wobec planowanego wstępnie przebiegu trasy linii kolejowej CPK przez teren miasta Golubia-Dobrzynia. Sprzeciw został wysłany również do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o., oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
W treści pisma czytamy:
„Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu zgłaszają zdecydowany sprzeciw planowanej budowie linii kolejowej nr 5 i 242 na odcinku Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie przebiegającej przez tereny miasta Golubia-Dobrzynia oraz strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Białkowo” w Golubiu-Dobrzyniu, gmina Golub-Dobrzyń, powiat Golub-Dobrzyń, województwo kujawsko-pomorskie.
Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz-Gdańsk” planowana jest przez obszar działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dalej: MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) polegającej na ujęciu wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia miasta Golubia-Dobrzynia oraz części gminy Golub-Dobrzyń w wodę pitną.
Zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 roku, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 135 ust. 1 pkt w związku z art. 137 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz.: 125, 534,1495 oraz 2170) na w/w terenie została ustanowiona w § 1 strefa ochronna ujęcia wód podziemnych „Białkowo” w Golubiu-Dobrzyniu, gmina Golub-Dobrzyń, powiat Golub-Dobrzyń, województwo kujawsko-pomorskie składająca się w pkt. 1 z terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych oraz w pkt. 2 terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wraz z wyznaczonym obszarem ochrony pośredniej o zaostrzonych rygorach ochrony. Dalej w § 4 pkt 1 na terenie ochrony pośredniej zakazuje się: ppkt 12 lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz pkt 2 ppkt 2 wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych z wyjątkiem odwodnień związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury technicznej ujęcia wody „Białkowo” o ile postępowanie w sprawie oceny danego przedsięwzięcia na środowisko, nie wykaże zagrożenia mogącego powodować pogorszenia jakości wody.
W ocenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia oraz MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu trasa projektowanej linii kolejowej przechodząca przez tereny ochrony pośredniej o zaostrzonych rygorach jest lokalizowaniem nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (zakaz wykonywania odwiertów, zakaz wykonywania odwodnień).
Studnie głębinowe z których dostarczana jest woda pitna do aglomeracji miejskiej Golubia-Dobrzynia usytuowane są na głębokości 25 m, poziom warstwy wodonośnej w otworach studziennych występuje już na głębokości 6 m od powierzchni terenu co przy głębokich odwiertach inwestycyjnych skutkuje zagrożeniem dotarcia do strefy wapiennej i zasolenia warstwy wodonośnej. Ponad to ryzyko awarii lub wypadku na planowanym torowisku mającym przebiegać przez strefę ochronną ujęcia wody „Białkowo” może doprowadzić w przyszłości do skażenia całego terenu pozbawiając jednoczenie mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia dostępu do wody pitnej.
(…) Wobec powyższego, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz reprezentujący Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Prezes Zarządu Piotr Sipak w trosce o dobro mieszkańców oraz realne zagrożenie skażenia wody pitnej zasilającej aglomerację miejską Golubia-Dobrzynia składają zdecydowany sprzeciw lokalizacji linii kolejowej w strefie ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód podziemnych „Białkowo”.
Na marginesie wskazać należy, że również drugi przedstawiony wariant przebiegu linii kolejowej zaplanowany został w pobliżu strategicznej infrastruktury Miasta Golubia-Dobrzynia, tj. w rejonie oczyszczalni ścieków. Zarówno budowa, jak również eksploatacja linii kolejowej w tym rejonie będzie oddziaływać negatywnie na wskazaną infrastrukturę miasta Golubia-Dobrzynia, chociażby poprzez wykonywane prace ziemne a w dalszym okresie poprzez oddziaływanie drżeń w związku z eksploatacją tej linii kolejowej. Tym samym uznać należy, że przebieg linii kolejowej w tym rejonie winien zostać ponownie przeanalizowany, a wręcz uznać należy za niezasadny przebieg linii kolejowej w tym wariancie.
Za złożeniem niniejszego sprzeciwu przemawia również fakt, iż przedstawione oba warianty przebiegu linii kolejowej przechodzą przez tereny mieszkaniowe”.
 • Pismo CPK.1

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA WYRAŻA SPRZECIW WOBEC PLANOWANEJ TRASY LINII KOLEJOWEJ CPK

Informujemy, że Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski w piśmie z dnia 21 marca 2023 r., skierowanym do Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny Spółka z o.o., wyraził sprzeciw wobec wariantów trasy linii kolejowej w granicach miasta Golubia-Dobrzynia przedstawionych na spotkaniu z 6 marca br., dotyczącym realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk”.
W treści pisma, wysłanego również do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Transprojekt Gdański Sp. z o.o., czytamy: „Proponowane lokalizacje wariantów przebiegu linii kolejowej mają istotny, negatywny wpływ na elementy funkcjonowania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń jako wspólnoty mieszkańców i jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycja ta znacząco wpłynie na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Przedstawione warianty linii kolejowej będą mieć negatywny wpływ nie tylko na strategiczną infrastrukturę miasta Golubia-Dobrzynia, tj. oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody, na co we wspólnym sprzeciwie wskazują Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w sprzeciwie z dnia 21.03.2023 r., projektowana linia będzie niekorzystna dla mieszkańców miasta, jak i właścicieli gruntów znajdujących się w rejonie planowanej inwestycji. Przebieg projektowanej trasy w przedstawionych wariantach zaplanowany został przez tereny już zurbanizowane, co spowoduje konieczność przesiedlenia części lokalnej społeczności, wyburzeń budynków mieszkalnych czy gospodarczych, które są miejscem życia i pracy wielu mieszkańców oraz dorobkiem całego ich życia. Wskazać należy, że inwestycja przyczyni się do spadku wartości nieruchomości w pobliżu linii, za które to nieruchomości mieszkańcy nie otrzymają odszkodowań, a powstanie tej inwestycji w żaden sposób nie przyczyni się do ich rozwoju. Projektowana trasa będzie mieć negatywny wpływ na warunki życia mieszkańców miasta, na co Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia nie wyraża zgody.
Wskazać należy, że inwestycja w zaproponowanych wariantach w żaden sposób nie przyczyni się do rozwoju miasta, a będzie wiązać się z koniecznością zmiany strategii samorządu gminy oraz całościowej zmiany polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne obciążenia finansowe dla budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Inwestycja w negatywny sposób wpłynie na lokalną sieć drogową i obsługę komunikacyjną terenów, stanowić będzie linię podziałową, utrudniającą komunikację w mieście. Konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych, takich jak tunele, wiadukty oraz drogi dojazdowe, wpłynie negatywnie na komunikację i utrudni przemieszczanie się mieszkańców.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wnosi stanowczy sprzeciw wobec budowy linii kolejowej związanej z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz–Gdańsk” we wszystkich wskazanych dotychczas wariantach. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia sprzeciwia się przebiegowi tej inwestycji w granicach miasta Golubia-Dobrzynia.
Jednocześnie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wyraża nadzieję, że dalsze prace nad przebiegiem wskazanej inwestycji będą konsultowane i uzgadniane z władzami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”.
 
 
 
 
 • SKM_C36823032311540
 • SKM_C36823032311550

EKOLOGICZNIE I EKONOMICZNIE

Na budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia trwa montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,6 kW. Zakończenie prac planowane jest na 7 kwietnia bieżącego roku. Instalacja powstaje na potrzeby Gminy Miasto Golub-Dobrzyń i przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku urzędu, a także do konkretnych oszczędności w wydatkach na energię elektryczną.

 • 336574338_232842915798401_1004964630626839111_n
 • 335614758_970098204153586_2470989561423165804_n

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 • wścieklizna

WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

4 marca 2023 r. rozpoczęliśmy wiosenne nasadzenie kwiatów - bratków, stokrotek, niezapominajek i rojnika - na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 336919687_936520351036939_6230984847850757031_n
 • 337502931_874908670476238_1064940128552344609_n
 • 336946961_605753194450874_5874737937766042734_n
 • 336688747_243689501437260_2128782121597269046_n
 • 336907072_653007089969452_541304048220430112_n
 • 336644669_898079871416636_8842147431744507385_n
 • 337495932_2053900595001560_960035019148896536_n
 • 334903458_225445193389802_1527749782498402730_n
 • 336627902_2978591479115487_5037480326199392786_n
 • 334904103_745182437236197_8806676816901820858_n

MIEJSKI ELEKTROBUS WRACA NA ULICE GOLUBIA-DOBRZYNIA

Informujemy, że od dnia 30.03.2023 r. miejski elektrobus - po naprawie - ponownie wyrusza w trasę. Wraz z zakończeniem okresu zimowego zaprzestajemy także informowania o jego przejazdach w cotygodniowych wpisach. Elektrobus będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach - zgodnie z rozkładem jazdy dostępnym na przystankach.

 • 316427578_5619437271439476_9187982765388190926_n

Podziękowania za udział w konkursie "Inteligentne Przejście"

Szanowni Państwo,

zakończył się konkurs "Inteligentne Przejście". Niestety, nie udało nam się wygrać bezpiecznego przejścia dla pieszych. Mimo to bardzo dziękujemy za tak licznie oddawane przez Państwa głosy.  Ostatecznie zwycięzcami są Świdwin, Iława i Rybnik. Łącznie w konkursie oddano blisko 65 tys. głosów.

 • Baner-promocyjny www-1200x628_konkurs-Orange

III Konsultacje społeczne

BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wyboru wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia do wzięcia udziału w III konsultacjach społecznych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400  Golub-Dobrzyń, sala nr 1 (parter) w dniu 24.04.2023 r. o godz. 17:00.

Z aktualnym opisem i przebiegiem wariantów będzie można zapoznać się od 11 kwietnia br. na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • 334938335_5063700093754970_5551640915691401987_n

Drwęca 400 Start

Serdecznie zapraszamy do udziału w rowerowej trasie dookoła Drwęcy.
Więcej informacji w załączonym regulaminie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 • drweca400

KONKURSOWE ŁAMAŃCE JĘZYKOW

W środę, 5 kwietnia bieżącego roku w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu, odbył się konkurs recytatorsko-logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”.
Dzieci biorące udział w recytacjach zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: maluszki do lat 4 i starszaki do lat 6.
Jury w osobach: Pani Wiceburmistrz Róża Kopaczewska, Pani Dyrektor Przedszkola Małgorzata Brzóska i Wicedyrektor Pani Małgorzata Miler, przyznało sześć nagród rzeczowych oraz jedno wyróżnienie.
Przedszkolaki dzielnie poradziły sobie z wierszykami, więc wszyscy biorący udział otrzymali upominki.
 • 340040893_966798157819633_5681713388362864732_n
 • 338169631_136549869212718_6200477219368543196_n
 • 338156624_880967136295957_454319251204669426_n
 • 338163049_589338263119972_8321262625526200459_n
 • 338328696_605790624493119_1369111045801360918_n
 • 337896095_737226488134791_3680632330999776620_n
 • 338681621_970624110628246_5841903836292396998_n
 • 338330588_1247795869276356_2131379821409164829_n
 • 338311031_167030689178008_245361411683285722_n
 • 338168518_165338109403167_2502095415793141691_n
 • 338339975_6041406589261588_8653511294072159638_n
 • 338157726_1678230205969280_8002095179861664285_n
 • 338270551_2852944154844149_1303203309551195591_n
 • 338532352_747235497051106_9002709831840271747_n
 • 339987681_6113991875382906_697968479126260334_n
 • 339764750_934282671031810_7404886757506681773_n
 • 340111922_762604592103991_5749263527717206367_n
 • 339788243_545271721070152_2455860840115086683_n
 • 338324264_961353154871840_3842489335841335310_n
 • 338211207_528073422829149_6828053875877653732_n
 • 338174338_773324214085837_6942710134626440200_n
 • 338155561_773853423925654_5568155531292171903_n
 • 339974641_177985251330395_1347596037929646222_n
 • 338299698_6439841569381062_407471385198965157_n
 • 338488140_541753028069481_2071833026975717472_n (1)
 • 338258868_166435322978652_2669287476147090266_n
 • 338488140_541753028069481_2071833026975717472_n

Wesołych Świąt.

 • Green Aesthetic Happy Easter Day (Card (Landscape))

Zagospodarowania Golubskiej Starówki.

Na wniosek pani Justyny Bestry Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, przedstawiamy dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania Golubskiej Starówki. Przypominamy, że koncepcja została sporządzona przez Politechnikę Krakowską w związku z podjętą współpracą i podpisaną umową z w/w uczelnią.
Poniżej przesyłam link koncepcji:
https://dysk.pk.edu.pl/index.php/s/oaz3sSwemk32ZQd

Skatepark II

Dnia 13 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”. Inwestycja realizowana będzie przez firmę ROADBUD GP sp. z o. o. z siedzibą w Sokołowie za kwotę 218.834,76 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie płyty skateparku oraz montaż urządzenia  Minirampy.

 

 • 329646634_214940274490322_696068492561959932_n
 • Obraz1

ŻYCZENIA WIELKANOCNE PREZYDENTA MIASTA ZŁOCZOWA

Poniżej publikujemy życzenia, jakie do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia oraz naszych mieszkańców wysłał Pan Ihor Hrynkiw, Prezydent Miasta Złoczowa w Obwodzie Lwowskim w Ukrainie.

 • kartka 1
 • kartka 2
 • list

Komunikat.

Informujemy, iż w poniedziałek 24.04.2023 r. w lasach miejskich znajdujących się w pobliżu ul. Sosnowej rozpoczynają się prace porządkowe, polegające na oczyszczaniu lasu z wywrotów, złomów, itp. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasu w czasie trwania prac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 341200479_600002445395248_9143989424758518245_n

Obwodnica

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 24.04.2023 r. o godz. 17:00 w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia - Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń odbędą się III  KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE BUDOWY OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do wzięcia udziału w III konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

 

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się na stronie internetowej: https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

 • GOLUB_E_I_PS_v12_ powiekszenie poczatek1
 • GOLUB_E_I_PS_v12_ ark_594x1500_WI_ark_11

Sesja Rady Miasta

 

                                                                         Szanowni Mieszkańcy

                                                                                                                                   

     Informuję o LXXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia  25 kwietnia 2023 roku o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

  Proponowany porządek obrad LXXIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z:
 1. LXXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 1. Przerwa w obradach.
 2. Podjęcie uchwał:

  a)zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku., w sprawie budżetu na 2023 rok;

  b)
  w sprawie przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Lokalnego Partnerstwa Wodnego w powiecie golubsko-dobrzyńskim;

     - Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowie linii   kolejowej w obrębie Miasta Golubia-  Dobrzynia  dla projektu ,,Budowa linii kolejowej nr 5 i  242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie’’.  

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                     Łukasz Pietrzak                                            

NOWE ELEMENTY NA PLACACH ZABAW

W ubiegłym tygodniu zamontowano nowe elementy na placu zabaw Jordanki na ul. Sportowej oraz na Piaskowej Przystani.

Życzymy najmłodszym wesołej i bezpiecznej zabawy!

 • plaz zabaw 1
 • plac zabaw 2
 • plac zabaw 3
 • plac zabaw 4
 • plac zabaw 5
 • plac zabaw 6

Zapraszamy

 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Zaprasza na...

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Miasto Golub-Dobrzyń (4)

4 MAJA - DZIEN STRAŻAKA

 • Dzień Strażaka

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych w formie warsztatów #SUMP dla #MOFT

Będziemy kontynuowali rozmowy o  wizjach, celkach i zadaniach. Zebrane w I turze konsultacji hasła i wartości postaramy się zamienić w konkretne zapisy Wizji mobilności MOFT 2040. Omówimy działania proponowane do wdrożenia w ramach SUMP. Każdemu z nich nadamy priorytet.

 

Spotkania odbędą się:

8 maja w Toruniu - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1

9 maja w Kowalewie Pomorskim - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 Sala sesyjna (wejście od strony pływalni)

10 maja w Chełmnie - Inkubator Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36, ul. Grudziądzka 36

11 maja w Górsku - Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13

12 maja w Bądkowie - Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, ul. Włocławska 30

 

Wszystkie spotkania w godzinach 17:00-20:00. Każde ze spotkań będzie miało taki sam przebieg.

Na spotkania można zgłosić się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej SUMP: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Zapraszamy!

 • SUMP_II_tura_konsultacji (2)

KALENDARZ WYDARZEŃ MAJ 2023

 • kalendarz
 • 2

ZAPROSZENIE

 • 9 maja 2023_spotkanie z mieszkańcami

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA LEŚNEGO W SPRAWIE LINII KOLEJOWEJ CPK

We wtorek 9 maja br. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z mieszkańcami osiedla mieszkaniowego Leśnego. Spotkanie było wynikiem zaniepokojenia mieszkańców rozpoczętymi pracami, związanymi z realizacją zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”.Burmistrz Miasta przedstawił mapy poglądowe, które samorządy otrzymały od przedstawicieli CPK. Ponadto Burmistrz potwierdził swój sprzeciw wobec budowy linii CPK przez teren Golubia-Dobrzynia i zadeklarował podjęcie wszelkich działań w celu wykluczenia takiej ewentualności.Z informacji uzyskanych od Firmy Intra Centrum Doradztwa zaplanowano realizację dokumentu Studium na okres I kw. 2023 – IV kw. 2026 r.

Po zakończeniu dokumentu Studium realizowane będą dalsze działania niezbędne dla procesu inwestycyjnego m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o pozwolenie na budowę. Prace budowlane zaplanowano na lata 2030-2034 (na odcinku Lipno-Grudziądz), oraz 2035-2038 (Grudziądz-Gdańsk).

Obecnie tutejszy urząd nie posiada informacji, jaki wariant zostanie zrealizowany i czy w ogóle zostanie wzięty pod uwagę wariant przebiegu linii przez miasto Golub-Dobrzyń. Mimo tego chcemy wspólnie z mieszkańcami wysłać do przedstawicieli CPK, zbiorowy protest przeciw budowie linii przez miasto Golub-Dobrzyń. Lista popierająca będzie znajdować się w biurze podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

W miarę napływu informacji na ten temat będziemy je Państwu przekazywać na bieżąco.

 • 345858557_566188908964113_3131448584320484671_n (1)
 • 346029514_252298407370333_7830058292597848795_n (1)

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA OGŁASZA KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA

 • announcing the marriage of(1)

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                    

    Informuję o LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 16 MAJA 2023 roku o godz. 16:45 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                 Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;

4).  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       Z poważaniem                                                                                                                             

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  Łukasz Pietrzak

DOTACJA DLA FUNDACJI NIEIDEALNI

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Pani Paulina Zapiec i Mariusz Szyjkowski – członkowie Zarządu Fundacji NIEIDEALNI – 9 maja br. podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w dyscyplinie paraolimpijskiej, jaka jest boccia (wywodzącej się z włoskiej gry w bule) oraz promocję aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2290 zł, z czego 2000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • 344909868_3432120967043891_4552197677430801811_n

ZMIANA W ROZKŁADZIE JAZDY MIEJSKIEGO ELEKTROBUSU 18 MAJA 2023

 • informujemy, iż zgłoszenia są przyjmowane pod We wszelkich...

Sprzeciw wobec linii kolejowej CPK

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza mieszkańców do składania podpisów pod sprzeciwem dla inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk” w ramach realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”, dla wszystkich tras przebiegających przez teren Miasta.

Lista do podpisu dostępna będzie od dnia19 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, parter, pok. 1C w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30 wtorek 7:30 – 17.00 piątek 7:30 - 14:00

ZAPASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA!

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza dzieci na imprezę z okazji Dnia Dziecka. Już 4 czerwca, teren przy nowej hali OSiR, ul. Sosnowa, w godz. 11.00 - 20.00 na dzieci czekać będzie mnóstwo darmowych atrakcji!

 

 • 348365414_783852763150082_5359183089869172272_n

MODERNIZACJA STADIONU OSiR

Trwają roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja stadionu OSiR w Golubiu-Dobrzyniu”. Wykonawcą zadania jest firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z siedzibą w Warszawie, która realizuje inwestycję za kwotę 12 398 000,00 zł.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego V kategorii z boiskiem do piłki nożnej III ligi. Stadion lekkoatletyczny wyposażony zostanie w:

 • bieżnię o nawierzchni poliuretanowej: 6 torów na okrężnej i 8 torów na prostej,
 • rzutnię do rzutu oszczepem 2 szt.,
 • rzutnię do rzutu dyskiem i młotem 1 szt.,
 • rzutnię do pchnięcia kulą 1 szt.,
 • skocznię do skoku o tyczce 1 szt.,
 • skocznię do skoku wzwyż 1 szt.,
 • skocznię do skoku w dal i trójskoku 1 szt.,
 • rów z wodą.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w kwocie 3 000 000,00 zł.

 • znaki_strona_www (2)
 • 346097699_556753586529627_4226058711872025637_n (1)
 • 346116883_652299576739550_5961988393373617350_n (1)
 • 346112953_1633126597188360_4015401039367391218_n (1)

WIZYTA KOMISJI CERTYFIKUJĄCEJ POLSKIEJ KRAJOWEJ SIECI MIAST CITTASLOW W GOLUBIU-DOBRZYNIU

18 maja 2023 roku Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu gościł Zarząd i przedstawicieli Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Wizyta była kolejnym etapem certyfikacji Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Swoją obecnością zaszczyli nas: Pan Jacek Kostka Krajowy Koordynator Sieci, a jednocześnie I Wiceprezydent Cittaslow International i Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pan Andrzej Worobiec, Sekretarz Górowa Iławeckiego, Pan Maciej Sitarek, Burmistrz Lidzbarka, Pan Piotr Brzeski w zastępstwie za Pana Jarosława Perzyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpca oraz Pani Joanna Wrzosek-Dziemidowicz – pracownik Biura Promocji i Cittaslow Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Gminę Miasto Golub-Dobrzyn reprezentowali: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska oraz Sekretarz Miasta Przemysław Kuczkowski.
Wizyta miała na celu zweryfikowanie samooceny, przygotowanej przez Urząd Miasta. Członkowie Komisji Certyfikującej odwiedzili miejsca atrakcyjnie turystycznie, stanowiące potencjał historyczno-kulturowy miasta – golubski Rynek, Dom Pod Kapturem i wieżę Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapoznali się z działalnością Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Zespołu Szkół Miejskich, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Goście z Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow mieli także okazję zapoznać się z działalnością golubsko-dobrzyńskich organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również prezentacji największych inwestycji w naszym mieście – modernizacji targowiska miejskiego oraz przebudowy stadionu OSiR. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Zamku Golubskiego.
Kolejnym krokiem w drodze do przyjęcia naszego miasta będzie głosowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, które odbędzie się 16 czerwca br.
Więcej o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow pod adresem https://www.cittaslowpolska.pl/index.php/pl/
Link do strony dostępny jest również na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce „Miasto”.
 • 346104793_836060517914663_6472743532463819854_n
 • 346106533_1289008458370073_4097905717571372900_n
 • 346110306_241615405159070_5413044422742586225_n
 • 346102495_810444060137070_7813522700797078822_n
 • 346105177_5955672957877790_6321092479748792201_n
 • 346107232_617007153782968_4247061276499306713_n
 • 346102838_634410298226421_8456822955106712800_n
 • 346103689_249006484464322_488697200801797217_n
 • 346108029_940307107180561_5264224699938966707_n
 • 346104116_1610711286021627_1194520253008531793_n
 • 346102479_621795602970091_588342445025491355_n
 • 346104772_224685263648578_5639670923093168894_n
 • 346120869_6385716158133365_7389325353046557758_n
 • 346151374_1179629282734138_4852923495861709102_n
 • 346127867_149964741305072_8592539702794858375_n
 • 346108991_201973622781207_3886636866684393051_n
 • 346104679_582265630428353_8032862280056003075_n
 • 346104518_635399911432491_4100295572297539995_n
 • 346104105_964880461317615_5152221198193098529_n
 • 346103955_2164970600559174_2131181318197615822_n
 • 346114757_774329694130701_2045912569875983133_n

SIM - OGŁOSZENIE PRZETARGU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.05.br. został ogłoszony przez SIM Sp. z o.o. przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu. Link do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0970bf1a-f95a.... Planowany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał tego roku.
Przypominamy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom to spółka, którą tworzy 9 samorządów, w tym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Powstała w ramach rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zajmuje się budową nowych mieszkań na terenie tworzących ją gmin – w tym w Golubiu-Dobrzyniu. Przystępując do spółki samorząd pozyskał 3 mln zł, które wniósł w udziale do SIM – dlatego koszty jej funkcjonowania nie obciążają budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami, wpływającymi do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, dotyczącymi incydentu, jaki miał miejsce 12 maja br., na trasie przemarszu orszaku królewskiego z Placu 1000-lecia na Rynek (potknięcie się konia, zaprzężonego do jednej z bryczek), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wystosował pismo w tej sprawie do Prezesa Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Pana Stefana Borkowicza. Poniżej publikujemy odpowiedź.

 • SKM_C36823052414480

Życzenia

 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU 9 CZERWCA

 • 343553675_268418642232378_4814517254081914529_n

SPRZECIW WOBEC BUDOWY LINII KOLEJOWEJ CPK – NOWE INFORMACJE

Informujemy, że w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. Piotra Sipaka, dotyczące sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, polegającej na budowie linii kolejowej, związanej z realizacją zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odcinku Grochowalsk–Grudziądz–Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odcinku Grudziądz–Gdańsk” Senator RP Pan Józef Łyczak poinformował o wysłaniu pisma w tej sprawie do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda. Treść pisma Pana Senatora Józefa Łyczaka publikujemy poniżej.
Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na ww. pismo, wystosowane przez Burmistrza Mariusza Piątkowskiego i Prezesa Piotra Sipaka, dotyczące sprzeciwu wobec planowanej linii kolejowej CPK przez teren naszego miasta, Poseł na Sejm RP Pan Paweł Szramka poinformował o złożeniu interpelacji poselskiej w tej sprawie. Interpelacja została zarejestrowana pod numerem 41184, a jej treść jest na stronie internetowej Sejmu RP, pod linkiem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=41184
 
 • 350332641_1314926522786242_8928013213617308704_n
 • SKM_C36823052912410