Treść strony

DYSTRYBUCJA WĘGLA - WAŻNE INFORMACJE!

 • Cover
 • 2 (7)
 • 3 (3)
 • 4 (2)

PSY DO ADOPCJI

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 • Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz
 • tel. 56 46 46 100
 • e-mail: schronisko.wegrowo@gmail.com

W Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie znajdują się następujęce psy z terenu miasta Golubia-Dobrzynia:

1. Numer zwierzęcia: 361/22
Data dostarczenie: 13.11.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Mała
Przypuszczalna data urodzenia: Październik 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

2. Numer zwierzęcia: 207/22
Data dostarczenie: 08.07.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Lipiec 2021
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

3. Imię: SZAGA

Numer zwierzęcia: 151/22
Data dostarczenie: 30.05.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Duża
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2016
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

4. Imię: LOCO

Numer zwierzęcia: 125/22
Data dostarczenie: 04.05.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Duży
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2020
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

5. Imię: BISZKOPCIK

Numer zwierzęcia: 45/22
Data dostarczenie: 07.02.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

6. Imię: GIENIO

Numer zwierzęcia: 29/22
Data dostarczenie: 27.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Wrzesień 2014
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

7. Imię: KAJA

Numer zwierzęcia: 24/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Suka
Rozmiar: Średnia
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2013
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

8. Imię: KORAL

Numer zwierzęcia: 23/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Mały
Przypuszczalna data urodzenia: Kwiecień 2015
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

9. Imię: OWCZARZ

Numer zwierzęcia: 19/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Luty 2012
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

10. Imię: EDEK

Numer zwierzęcia: 17/22
Data dostarczenie: 21.01.2022
Płeć: Samiec
Rozmiar: Średni
Przypuszczalna data urodzenia: Styczeń 2010
Szczepienia: Tak
Oznakowany: Tak
Kastracja/Sterylizacja: Tak

Więcej informacji pod linkiem: https://schronisko-grudziadz.pl/wspolpraca/miasto-golub-dobrzyn/

Zdjęcia i opisy: Ośrodek Opieki nad Zwierzętamiu w Węgrowie

 • Pies-nr-361-22-200x300
 • Pies-nr-207-22-200x300
 • IMG_8929-189x300
 • IMG-20220523-WA0016-288x300
 • IMG_4295-200x300
 • 285540522_5213040048776484_8963986534932026757_n-225x300
 • IMG_1469-203x300
 • IMG-20220126-WA0086-199x300
 • Photo_1658596919215-225x300
 • Photo_1660250691039-201x300

INFORMACJA O KONTROLACH

Na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, przypominamy,  iż zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane wyłącznie przez podmioty posiadające  zezwolenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Nadmieniamy, iż  właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy zawartej z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych, posiadającym zezwolenie, oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi odbioru (art. 6 § 1 pkt 1 i 2).

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie przeprowadzał wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonania ustawowych obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych (art.3 pkt.3).

Informujemy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.

 • Projekt bez tytułu (5)

MIEJSKI ELEKTROBUS - INFORMACJA

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 stycznia br. miejski elektrobus będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

 

 • 320568530_1414707515731558_292319676016238870_n

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował rok 2022

MNIEJ URODZEŃ I MAŁŻEŃSTW

Według statystyk, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano w minionym roku mniej aktów urodzenia niż 2021 roku, zmniejszyła się także liczba zawieranych małżeństw i zarejestrowanych zgonów.

Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 308 aktów urodzenia. To oznacza spadek liczby zarejestrowanych urodzeń w stosunku do roku 2021 o 44 akty. W urzędzie sporządzono także 24 akty dzieci urodzonych poza granicami Polski. Najczęściej dotyczy to dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Bułgarii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 158, dziewczynek - 150).  Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: maj, sierpień, wrzesień i grudzień, natomiast najmniej w lipcu i listopadzie.

Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek w roku ubiegłym były: Zuzanna, Laura, Zofia, Amelia, Pola, Michalina, Lena, Anastazja. Wśród chłopców prym wiedli: Antoni, Jan, Mikołaj, Tymon, Franciszek, Alan, Oliwier i Kacper. W pojedynczych przypadkach rodzice wybierali dla swoich pociech imiona rzadziej nadawane: Celina, Rozalia, Otylia, Bruno, Milan. Rodzice przebywający zagranicą wybierają imiona w pisowni obowiązującej w danym kraju, stąd do golubsko-dobrzyńskiego urzędu trafiają metryki z danymi w obcym brzmieniu: Tzofia, Ayala, Torken. Należy dodać, że w 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu nie wydał żadnej decyzji odmownej dotyczącej nadania imienia wybranego przez rodziców.

W 2022 roku na ślubnym kobiercu stanęło 85 par (rok wczesnej na założenie rodziny zdecydowało się 98 par). Najbardziej oblegane miesiące, w których pary decydowały się na zawarcie związku małżeńskiego to: czerwiec, sierpień, wrzesień i październik. Sporym zainteresowaniem cieszyły się rónież śluby poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego - USC przyjął od 6 par oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. Mieszkańcy miasta zawierali związki małżeńskie z obywatelami naszego kraju, ale także z obywatelami: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądów Okręgowych naniesiono 39 wzmianek dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód, czyli o 6 orzeczeń więcej niż w roku poprzednim.

W minionym roku zarejestrowano 289 aktów zgonu, z czego 2 to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Liczba zgonów zmniejszyła się o 93 osoby w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy, mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia, jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: styczeń, maj i październik, grudzień. Najmniej aktów zgonu sporządzono w lutym i listopadzie.

W 2022 roku jedna osoba obchodziła jubileusz 100. rocznicy urodzin.

Nasze zestawienie kończymy pozytywnym akcentem. W 2022 roku zorganizowany został Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W tym zaszczytnym gronie Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski uhonorował Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody 10 par Jubilatów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. Jedna z par obchodziła 60-lecie pożycia małżeńskiego, czyli „Diamentowe Gody".

 • wedding-3798154_960_720

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

      Informuję o LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  10 stycznia 2023 roku o godz. 16:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok;
  b)
  zmieniająca uchwałę Nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019- 2023;
  c)
  zmieniająca uchwałę Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy;
  d)
  w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz zmiany uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie regulaminu targowiska należącego do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń ( Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3045)
  e)w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 457)
 4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                 Łukasz Pietrzak

Orszak Trzech Króli w Golubiu-Dobrzyniu

Po dwuletniej przerwie, wynikającej z ograniczeń z powodu pandemii COViD-19, 6 stycznia br. już po raz piąty sprzed Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia na golubski Rynek wyruszył Orszak Trzech Króli.
Organizatorem orszaku, tradycyjnie, była Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Patronat nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
W tym roku w rolę Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Owieczkowa, Handlowego Młyna i Olszówki. O oprawę muzyczną zadbały: Orkiestra Dęta OSP w Golubiu-Dobrzyniu i Schola Parafialna. Uczestnicy orszaku mogli zobaczyć żywą szopkę i poczęstować się gorącym kakao, barszczem i ciastem, przygotowanym przez panie z KGW - Nowawieś, Podzamek Golubski, Olszówka i Skępsk.
Stajenkę wykonali pracownicy Urzędu Miasta, którzy przygotowali również trasę orszaku i ogniska na Rynku.
Dziękujemy Mieszkańcom za liczny udział w tym radosnym wydarzeniu.
 • 321078979_559463456041614_3906156862270809458_n
 • 321959419_2565132023655764_5633672271050117391_n
 • 320973475_765047778551578_4104254657281672628_n
 • 323924204_1127879174453441_6787181247498967512_n
 • 321794415_556891812746648_4659714655218858591_n
 • 321301691_1132369217353279_2009450399237298184_n
 • 321301685_885848319392958_2000099241339160338_n
 • 322043995_1539426419897065_1026395581419393015_n
 • 322140852_5555297464596562_6621309663474931277_n
 • 320660304_5722771857844166_6148095828200087374_n
 • 322127786_505431348148318_9043872252876955421_n
 • 321420135_964612491174452_3569441903354457833_n
 • 321201587_5568969029896116_6667103828852861243_n
 • 322724002_5729757453760553_207444219092397715_n
 • 321745189_1288452208755288_8555359193408953725_n
 • 321763598_484535667178729_8191534083371435682_n
 • 322733160_686671603179574_7544460134846648003_n
 • 321834371_575184247339370_7633225127024019051_n
 • 323978439_5911592555599809_3113695128931637894_n
 • 322016504_2493580714140126_528512525314922277_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 322374985_5740447545991036_5900198003993885035_n
 • 321804064_738540350714597_6860032253607955390_n
 • 323530114_733966594583513_9061006421643350024_n
 • 323085897_1349219759178049_820564782252659030_n
 • 321115640_504297998565201_3385888592898639268_n
 • 322014450_590954013040975_3986293172676069614_n
 • 322510079_894347951950856_2777369201681815156_n
 • 322053326_501602585395475_1700330768733588123_n
 • 324223918_692582172515038_1359518452503283422_n (1)
 • 324343748_538851324845699_2364342443050604343_n (1)

Koncert noworoczny w Domu Kultury

W sobotę 7 stycznia br. miał miejsce wyjątkowy koncert. Po raz pierwszy na scenie golubsko-dobrzyńskiego Domu Kultury wystąpiła Powiatowa Orkiestra Dęta, złożona z uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Młodzi muzycy, pod batutą Roberta Józefowicza, zagrali znane utwory filmowe i piosenki, kojarzone ze Świętami Bożego Narodzenia. Przed koncertem nastąpiła inauguracja fanfary, skomponowanej przez uczniów szkoły.
W drugiej części koncert wystąpiła młodzież z Koła Teatralnego, która wykonała najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Na koncert zaprosili:: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Dyrektor Szkoły Muzycznej Rafał Gumiela oraz gospodarz Domu Kultury, Dyrektor Artur Niklewicz.
 • 324924506_1165772220730443_7847145782259902750_n
 • 324939544_4209141115876710_6619993688502511228_n
 • 324860070_567402451918870_1861047565513160864_n
 • 322194246_1109142993115372_6765776156524685468_n
 • 324895035_688161859620839_7275002368985605624_n
 • 324864201_1304513173677097_8617105956902024188_n
 • 324514656_873626737213308_4703856430907452923_n
 • 324571942_1129502117730675_866779677413352933_n
 • 324841443_1879445685772248_5687699950057030093_n
 • 325136711_1292381591323376_2103101775536441625_n
 • 324751847_1482903485917497_5578507482254104597_n
 • 324857505_593082715987074_3550959626495578788_n
 • 324858967_587900203149041_4480589030861259913_n
 • 325136226_3273784386268579_5815628704989018027_n
 • 324664704_574124240794449_6519765048654016263_n
 • 324871613_1239579153302791_2599268766840982014_n
 • 324844504_1128703564504491_7424568121102045798_n
 • 325254526_702726244850565_2854787467977457049_n
 • 325128121_487818576620861_6388044363570968012_n
 • 325134627_2291456424355886_1201072091836551300_n
 • 324880383_1369512593799314_2743826327031799410_n
 • 324848467_668696238384858_3540260836711628905_n
 • 324893303_1089292131880568_3952162343969358254_n

OGRANICZENIE DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO NA TERENIE GOLUBIA-DOBRZYNIA

 • 320937925_571803384445476_8897158773823850915_n
 • 321304414_2968905693404184_8217009056115476580_n

ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA KRWI W AMBULANSIE 12 STYCZNIA

 • krwiodawstwo (2)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO OD 1 STYCZNIA 2023

.

UWAGA! TARGOWISKO MIEJSKIE W NOWEJ LOKALIZACJI!

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, iż w związku z planowanym rozpoczęciem prac modernizacyjnych, na czas robót budowlanych targowisko miejskie zostało tymczasowo przeniesione na działkę znajdującą się 200 m dalej, w kierunku Sokołowa, po przeciwnej stronie drogi (obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów). Informacje o przeniesieniu targowiska zostały również umieszczone na ogrodzeniu starego targowiska oraz tymczasowego targowiska.

 • TARGOWISKO

KALENDARZ WYDARZEŃ - STYCZEŃ 2023

 • kartka z kalendarza listopad pop-1

LXXI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

      Informuję o LXXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  25 stycznia 2023 roku o godz. 14:00.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z:

  a)LXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  d)LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

       6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

       7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 1. Przerwa w obradach.

 2. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  b)w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

  c)w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej;

  d)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej;

  e)w sprawie nadania nazwy strefie na terenie Golubia-Dobrzynia;

  f)w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń;

  g)w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku’’;

  h)w sprawie przyjęcia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Golub-Dobrzyń.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

                                     Z poważaniem

                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            

 

Zapraszamy

 • 326393200_3307949112776589_5243927408281425229_n

Życzenia

 • 323177902_648106660423487_93843342143680167_n

UWAGA KONKURS!

 Mamy do wygrania 10 pojedynczych biletów do kina. Aby wygrać bilet należy zadzwonić w środę, 25 stycznia br. w godzinach od 10:00 do 11:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 535 071 631. Serdecznie zapraszamy do zabawy.

 • 324972333_908547230331550_4931156458864361524_n

MOBILNY PUNKT POBORU KRWI

 • krwiodawstwo (3)

Rekrutacja do klas "0" i I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego na rok szkolny 2023/2024

 • REKRUTACJA - gotowy plakat-kl.0 i 1 2023 24

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 NA ROK 2023/2024

 • rekrutacja prze4dszkole