Treść strony

RADNI Rady Miasta Golubia-Dobrzynia VIII kadencji 2018-2023

1.Łukasz Pietrzak                    Przewodniczący Rady

2.Andrzej Kuciński                  V-ce Przewodniczący Rady  

3.Konrad Zaporowicz             V-ce Przewodniczący Rady

4.Justyna Bestry

5.Łukasz Bednarski

6.Hanna Grzywińska

7.Franciszek Jagielski

8.Dominika Piotrowska

9.Anna Paprocka

10.Marek Stawski

11.Józef Pietrzak

12.Krzysztof Skrzyniecki

13.Monika Kwidzyńska

14.Jolanta Rzeszotarska

15.Aleksander Wichrowski

Składy Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

   Komisja Rewizyjna:

1) Łukasz Bednarski Przewodniczący

2) Krzysztof Skrzyniecki członek komisji

3) Jolanta Rzeszotarska członek komisji

 

   Komisja Budżetu:

1) Jolanta Rzeszotarska Przewodnicząca

2) Andrzej Kuciński członek komisji

3) Aleksander Wichrowski członek komisji

4) Łukasz Pietrzak członek komisji

 

   Komisja Oświaty:

1) Aleksander Wichrowski Przewodniczący

2) Monika Kwidzyńska członek komisji

3) Konrad Zaporowicz członek komisji

4) Anna Paprocka członek komisji

5) Dominika Piotrowska członek komisji

 

   Komisja Infrastruktury:

1) Justyna Bestry Przewodnicząca

2) Monika Kwidzyńska członek komisji

3) Hanna Grzywińska członek komisji

4) Andrzej Kuciński członek komisji

5) Łukasz Bednarski członek komisji

6) Jolanta Rzeszotarska członek komisji

7) Marek Stawski członek komisji

8) Konrad Zaporowicz członek komisji

9) Łukasz Pietrzak członek komisji

10) Dominika Piotrowska członek komisji

11) Franciszek Jagielski członek komisji

 

   Komisja Komunalna:

1) Józef Pietrzak Przewodniczacy

2) Anna Paprocka członek komisji

3) Justyna Bestry członek komisji

4) Marek Stawski członek komisji

5) Franciszek Jagielski członek komisji

 

   Komisja skarg Wniosków i Petycji:

1) Anna Paprocka Przewodnicząca

2) Krzysztof Skrzyniecki członek komisji

3) Hanna Grzywińska członek komisji

4) Józef Pietrzak członek komisji

5) Łukasz Bednarski członek komisji