Treść strony

Adres wysyłki wniosków.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01

faks 52 328 51 02

Wniosek o wydanie warunków na przyłączenie do sieci gazowej i wzór wypisanego wniosku.