Treść strony

STYPENDIA NA ROK 2024 ZA WYNIKI SPORTOWE OSIĄGNIĘTE W 2023 ROKU

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SPORTOWE  LUB JEDNORAZOWĄ NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA  GOLUBIA-DOBRZYNIA

Informujemy, że od dnia 18 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, karate, biegi przełajowe, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, sporty motorowe, sporty siłowe, pływanie, unihokej, „taekwon-do’’, wędkarstwo sportowe.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe, wniosek do pobrania poniżej.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia,ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. 1C.

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na rachunek bankowy o numerze:

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno

w tytule wpisując: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendium sportowe lub nagroda.

Stypendia w 2023 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SPORTOWE  LUB JEDNORAZOWĄ NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA  GOLUBIA-DOBRZYNIA

Informujemy, że od dnia 13 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, karate, biegi przełajowe, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, sporty motorowe, sporty siłowe, pływanie, unihokej, „taekwon-do’’, wędkarstwo sportowe.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe, wniosek do pobrania na stronie  www.golub-dobrzyn.pl (wydział organizacyjny).

  • Info na stronę

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na rachunek bankowy o numerze:

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno

w tytule wpisując: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendium sportowe lub nagroda.

Stypendia w 2022 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku

Nabór wniosków o stypendium sportowe lub nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
Informujemy, że od dnia 18 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody. Wnioski mogą składać osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, karate, biegi przełajowe, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, sporty motorowe, sporty siłowe, pływanie, unihokej, taekwon-do’’, wędkarstwo sportowe. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Wnioski można składać się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, pok. IC, lub wysłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

  • PLAKAT
  • Info na stronę

Przyznane stypendia w 2021 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W 2020 R.

Informujemy, że od dnia 19 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, karate, biegi przełajowe, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, sporty motorowe, sporty siłowe, pływanie, unihokej, taekwon-do’’, wędkarstwo sportowe.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wniosek poniżej.

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na rachunek bankowy o numerze:

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno

w tytule wpisując: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendium sportowe lub nagroda.

 

Golub-Dobrzyń, dnia 18.03.2021 r.

  • grafika stypendium sportowe

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W 2019 R.

  • wykaz ofert stypendia-1
  • wykaz ofert stypendia-2
  • wykaz ofert stypendia-3
  • wykaz ofert stypendia-4
  • informacja o terminach składania wniosków stypendia/nagrody sportowe

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294.) do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych), w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000 - lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na rachunek bankowy o numerze:

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno

 

w tytule wpisując: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendium sportowe lub nagroda.

 

Informujemy, iż do 31 marca 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku.

WNIOSKI DO POBRANIA NA STRONIE www.golub-dobrzyn.pl oraz  W BIURZE NR 10 URZĘDU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA.

  • odzielacz