Treść strony

  • 25

Osiągnięte przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 poziomy recyklingu.

Osiągnięte przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 6,83% (Poziom dopuszczalny - 40%).
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (Poziom minimalny 60%).
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 33,68% (Poziom minimalny 40%).

  • ULOTKA- SEGREGACJA-1
  • ULOTKA- SEGREGACJA-2

Bezpłatna aplikacja EcoHarmonogram – w każdej chwili możesz zgłosić odpady!

Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram. To bardzo przydatne narzędzie, które po zainstalowaniu na telefonie komórkowym przypomni o terminie wywozu odpadów, poinformuje o zmianie w harmonogramie ich odbioru, a także da szybką odpowiedź w razie wątpliwości, do jakiego pojemnika należy wrzucić dany odpad. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące harmonogramu odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady.

Jak działa aplikacja?

 Harmonogram: Za pomocą aplikacji mobilnej EcoHarmonogram mieszkańcy wyszukują swój harmonogram odbioru odpadów komunalnych za pomocą adresu. W ten sposób otrzymują tylko i wyłącznie harmonogram przypisany do danej posesji. Użytkownicy otrzymują też automatyczne powiadomienia o nadchodzących terminach wywozu odpadów komunalnych. Co ważne, użytkownik może skonfigurować sobie termin otrzymywania powiadomienia. Możliwe jest również ustawienie godziny przypomnienia (domyślnie jest to godzina 18:00). Ponadto każdy użytkownik aplikacji ma dostęp do specjalnego widoku, na którym znajdują się wszystkie frakcje odpadów wraz z najbliższym terminem wywozu dla danej frakcji. Mieszkańcy mają też wgląd do wszystkich terminów odbioru odpadów z podziałem na miesiące. Aplikacja przypomina również o terminach płatności.

Synchronizacja z kalendarzem: Za pomocą wtyczki EcoHarmonogram mieszkaniec może pobrać kalendarz obioru odpadów w formacie ICS. Format ten jest standardem kalendarza obsługiwanym przez większość firm dostarczających aplikacje kalendarzy: Google, Apple, Microsoft. Użytkownik pobierając kalendarz podaje swój adres mailowy, dzięki czemu może otrzymywać wszystkie aktualizacje terminów odbioru odpadów drogą e-mail automatycznie po ich opublikowaniu przez miasto. Dodatkowo z poziomu aplikacji android można dokonać automatycznej synchronizacji z kalendarzem Google.

 Informacje o PSZOK: Z poziomu aplikacji każdy mieszkaniec ma szybki dostęp do informacji na temat Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takich jak: adres (z załączoną mapą Google Maps), godziny otwarcia, co należy oddawać, czego nie należy oddawać.

Eko-edukacja – jak segregować: W aplikacji mobilnej dostępne są informacje o frakcjach, na jakie należy sortować odpady komunalne. Dodatkowo mieszkańcy mają dostęp do wyszukiwarki odpadów. Po wpisaniu odpadu np. lustro, bateria czy opony mieszkaniec otrzyma szczegółową informację, do którego pojemnika lub worka należy wrzucić wpisany odpad lub gdzie jeszcze można go oddać (np.: przeterminowane leki można oddawać do aptek). Dodatkowo w aplikacji mobilnej zamieszczone są informacje dotyczące punktów odbioru leków przeterminowanych.

Jakość powietrza: Za pomocą aplikacji można też zobaczyć dane o jakości powietrza na terenie Golubia-Dobrzynia.

Aplikacja mobilna jest dostępna nieodpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone. Instalacja aplikacji odbywa się ze sklepów Google Play, Widows Store oraz App Store.
https://www.youtube.com/watch?v=QBLNjM7aei0

Wersja na urządzenia z Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.codever.ecoharmonogram&hl=pl&gl=US

App Store:
https://apps.apple.com/gb/app/eco-harmonogram/id1043086815