Treść strony

KONKURS NA HEJNAŁ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski

ogłasza Konkurs na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Wybór zwycięskiej pracy konkursowej będzie dwuetapowy:

  • I etap – wybór trzech najlepszych prac przez Komisję konkursową,
  • II etap – wybór zwycięskiej pracy konkursowej przez mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia spośród trzech najlepszych prac konkursowych wybranych przez Komisję konkursową

Termin składania prac konkursowych wraz z dokumentami, o których mowa w Regulaminie Konkursu na Hejnał Miasta Golubia-Dobrzynia upływa 30 czerwca 2023 roku.

Termin rozpatrzenia prac konkursowych i wybór trzech najlepszych prac konkursowych przez Komisję konkursową nastąpi w dniu 24 lipca 2023 roku.

Prace konkursowe wybrane przez Komisję konkursową będą prezentowane na stronie internetowej golub-dobrzyn.pl oraz na portalach social media Organizatora.

W terminie od dnia 25 lipca 2023 roku do dnia 4 sierpnia 2023 roku, godz. 14.00, odbędzie się głosowanie mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w formie papierowej – poprzez wypełnienie kart do głosowania i złożenie ich do urny, znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w godzinach pracy Urzędu – wzór karty do głosowania stanowi Załącznik D do Regulaminu.

Ogłoszenie wyników – wybór zwycięskiej Pracy konkursowej nastąpi w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

 

 

  • announcing the marriage of(1)

Nowa publikacji pt „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia w okresie międzywojennym"

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. Miasto Golub-Dobrzyń

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
tel. 0 56 683 24 05
strona: http://www.golubdobrzyn.naszabiblioteka.com/

 

Dom Kultury
ul. Hallera 13
tel. 0 56 683 24 08
strona: http://www.kulturagolub.eu/