Treść strony

Nowa publikacji pt „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia w okresie międzywojennym"

100. Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. Miasto Golub-Dobrzyń

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
tel. 0 56 683 24 05
strona: http://www.golubdobrzyn.naszabiblioteka.com/

 

Dom Kultury
ul. Hallera 13
tel. 0 56 683 24 08
strona: http://www.kulturagolub.eu/