Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19.06.2024 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia „Przywrócić pamięć”.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego:

Równonoc

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie „PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ”

Termin realizacji zadania:

1.09.2024 r. – 30.09.2024 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do inspektor Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 26 czerwca 2024 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30.04.2024 r.

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta  Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Czysta Woda.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego:

Spływ na byle czym

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie Czysta Woda

Termin realizacji zadania:

18.08.2024 r. – 31.08.2024 r.

 Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do inspektor Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, tel. 56 683 54 11 wew. 38, e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 6.05.2024 roku