Treść strony

Pełnomocnik Burmistrza - Daria Jachowska

tel. 56 683 54 10 wew.38
adres e-mail: djachowska@golub-dobrzyn.pl

Biuro Pełnomocnika znajduje się  w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizuje zadania miasta wynikające z następujących aktów prawnych:

  1. ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych;
  2. ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz aktów wykonawczych;
  3. ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych w zakresie spraw prowadzonych przez dział;
  4. ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

Gdzie szukać pomocy.

Zapamiętaj, że zawsze o pomoc można się zwrócić do miejskiego lub gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które gwarantują anonimowość

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kilińskiego 10
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13
https://www.mops.golub-dobrzyn.pl/

KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA LINIA - TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Telefon 800 154 030

BIURO WSPARCIA RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W TORUNIU 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W DNI ROBOCZE, W GODZINACH PRACY URZĘDU: 

  • Poniedziałek: 7:30-15:30
  • Wtorek 7.30-17:00
  • Środa: 7:30-15:30
  • Czwartek: 7:30-15:30
  • Piątek: 7:30-14:00

siedziba znajduje się przy ul. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, tel. 56 659 13 99

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynne jest:
CODZIENNIE, W GODZINACH 17:00 - 21:00
TELEFON 800 154 030
MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
strona internetowa: www.116111.pl
tel: 116 111

Jednostka Policji w każdym mieście
tel: 997

Pogotowie Ratunkowe
tel: 999