Treść strony

Pełnomocnik Burmistrza - Agnieszka Błażejewska

tel. 56 683 54 10 wew.38
adres e-mail: ablazejewska@golub-dobrzyn.pl
Biuro Pełnomocnika znajduje się  w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

realizuje zadania miasta wynikające z następujących aktów prawnych:

1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych;

2) ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz aktów wykonawczych;

3) ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz aktów wykonawczych w zakresie spraw

prowadzonych przez dział;

4) ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

 

Gdzie szukać pomocy.

Zapamiętaj, że zawsze o pomoc można się zwrócić do miejskiego lub gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które gwarantują anonimowość

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Kilińskiego 10
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13 

https://www.mops.golub-dobrzyn.pl/

KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA LINIA - TELEFONICZNE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

TELEFON 800 154 030

 

BIURO WSPARCIA RODZINY I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W TORUNIU 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W DNI ROBOCZE, W GODZINACH PRACY URZĘDU: 
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek 7.30-17:00
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00
siedziba znajduje się przy ul. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, tel. 56 659 13 99

 

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynne jest:
CODZIENNIE, W GODZINACH 17:00 - 21:00
TELEFON 800 154 030
MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ
niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

 

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

strona internetowa: www.116111.pl

tel: 116 111

 

Jednostka Policji w każdym mieście

tel: 997

 

Pogotowie Ratunkowe

tel: 999