Treść strony

Budżet Obywatelski Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2022

Uchwała NR XLV/234/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 82-2021 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 08 września 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2020

Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021