Treść strony

Budżet Obywatelski Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2023

 • UWAGA ! KONKURS

Zwycięski projekt do budżetu obywatelskiego 2023 wyłoniony!

 • protokół budźet obywatelski-wyniki-1
 • protokół budźet obywatelski-wyniki-2

Zarządzenie numer 115 2022 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 września 2022 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2022 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2023

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

 • Składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia – od 28 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
 • Weryfikacja złożonych projektów – do 29 sierpnia 2022 r.
 • Przekazanie w dniu 30 sierpnia 2022 r. wiadomości do mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu zweryfikowanych projektów (lista zweryfikowanych projektów tworzona jest w sposób alfabetyczny).
 • Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania do 2 września 2022 r.
 • Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań – do 9 września 2022 r.
 • Publikacja listy projektów przyjętych do głosowania po zakończeniu rozpatrywania ewentualnych odwołań, o których mowa w ust. 6 – nie później jednak niż do 12 września 2022 r. (lista projektów do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
 • Głosowanie: od 15 września do 23 września 2022 r. do godziny 24:00 (lista projektów na karcie do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
 • Ogłoszenie wyników głosowania do 27 września 2022 r.

Ogłoszenie dot. wykazu projektów zadań Budżetu Obywatelskiego 2023 - po weryfikacji

Budżet Obywatelski Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do harmonogramu terminu, miejsca oraz wzoru karty do glosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2022

Wyniki weryfikacji projektów zadań budżetu obywatelskiego na rok 2022.

Wyniki weryfikacji projektów zadań budżetu obywatelskiego na rok 2022

Uchwała NR XLV/234/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2021