Treść strony

RADNI Rady Miasta Golubia-Dobrzynia IX kadencji 2024-2029

 1. Monika Kwidzyńska - Przewodniczący Rady Miasta 
 2. Krzysztof Skrzyniecki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 3. Franciszek Leszek Jagielski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 4. Izabela Borkowska
 5. Sebastian Chojnacki
 6. Katarzyna Godlewska
 7. Wojciech Kurek
 8. Łukasz Pietrzak
 9. Marek Stawski
 10. Aleksander Janusz Wichrowski
 11. Katarzyna Wilangowska
 12. Szymon Wiśniewski
 13. Konrad Emil Zaporowicz
 14. Iwona Zwierzchowska
 15. mandat wygasł

Składy Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia IX kadencji 2024-2029

Komisja Rewizyjna

 1. Wojciech Kurek - Przewodniczący Komisji
 2. Izabela Borkowska
 3. Szymon Wiśniewski

Komisja Budżetu

 1. Iwona Zwierzchowska - Przewodniczący Komisji
 2. Konrad Zaporowicz
 3. Katarzyna Godlewska
 4. Marek Stawski
 5. Aleksander Wichrowski
 6. Franciszek Jagielski
 7. Łukasz Pietrzak
 8. Wojciech Kurek

Komisja Oświaty

 1. Aleksander Wichrowski - Przewodniczący Komisji
 2. Monika Kwidzyńska
 3. Katarzyna Wilangowska
 4. Szymon Wiśniewski
 5. Izabela Borkowska

Komisja Infrastruktury i Spraw Komunalnych

 1. Szymon Wiśniewski - Przewodniczący Komisji
 2. Konrad Zaporowicz
 3. Sebastian Chojnacki
 4. Monika Kwidzyńska
 5. Katarzyna Godlewska
 6. Marek Stawski
 7. Wojciech Kurek
 8. Franciszek Jagielski
 9. Izabela Borkowska
 10. Iwona Zwierzchowska
 11. Łukasz Pietrzak
 12. Krzysztof Skrzyniecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Izabela Borkowska - Przewodniczący Komisji
 2. Katarzyna Wilangowska
 3. Krzysztof Skrzyniecki
 4. Iwona Zwierzchowska
 5. Sebastian Chojnacki

RADNI Rady Miasta Golubia-Dobrzynia VIII kadencji 2018-2023

 1. Łukasz Pietrzak - Przewodniczący Rady
 2. Andrzej Kuciński - V-ce Przewodniczący Rady
 3. Konrad Zaporowicz - V-ce Przewodniczący Rady
 4. Justyna Bestry
 5. Łukasz Bednarski
 6. Hanna Grzywińska
 7. Franciszek Jagielski
 8. Dominika Piotrowska
 9. Anna Paprocka
 10. Marek Stawski
 11. Józef Pietrzak
 12. Krzysztof Skrzyniecki
 13. Monika Kwidzyńska
 14. Jolanta Rzeszotarska
 15. Aleksander Wichrowski

Składy Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Komisja Rewizyjna

 1. Łukasz Bednarski - Przewodniczący
 2. Krzysztof Skrzyniecki - członek komisji
 3. Jolanta Rzeszotarska - członek komisji

Komisja Budżetu

 1. Jolanta Rzeszotarska - Przewodnicząca
 2. Andrzej Kuciński - członek komisji
 3. Aleksander Wichrowski - członek komisji
 4. Łukasz Pietrzak - członek komisji

Komisja Oświaty

 1. Aleksander Wichrowski - Przewodniczący
 2. Monika Kwidzyńska - członek komisji
 3. Konrad Zaporowicz - członek komisji
 4. Anna Paprocka -członek komisji
 5. Dominika Piotrowska - członek komisji

Komisja Infrastruktury

 1. Justyna Bestry - Przewodnicząca
 2. Monika Kwidzyńska - członek komisji
 3. Hanna Grzywińska - członek komisji
 4. Andrzej Kuciński - członek komisji
 5. Łukasz Bednarski - członek komisji
 6. Jolanta Rzeszotarska - członek komisji
 7. Marek Stawski - członek komisji
 8. Konrad Zaporowicz - członek komisji
 9. Łukasz Pietrzak - członek komisji
 10. Dominika Piotrowska - członek komisji
 11. Franciszek Jagielski - członek komisji

Komisja Komunalna

 1. Józef Pietrzak - Przewodniczacy
 2. Anna Paprocka - członek komisji
 3. Justyna Bestry - członek komisji
 4. Marek Stawski - członek komisji
 5. Franciszek Jagielski - członek komisji

Komisja skarg Wniosków i Petycji

 1. Anna Paprocka - Przewodnicząca
 2. Krzysztof Skrzyniecki - członek komisji
 3. Hanna Grzywińska - członek komisji
 4. Józef Pietrzak - członek komisji
 5. Łukasz Bednarski - członek komisji