Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                            Golub-Dobrzyń, dnia 4  listopada  2020 roku.

WO.0002.34.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 5 listopada 2020 r.  o godz. 14:15 odbędzie się Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenie przebiegu obrad Sesji na stronie e-sesja.tv

 Proponowany porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                               

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ,,Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie;
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  h) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej.
 4. Zamknięcie Sesji.                                      

 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

« wstecz