Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

 • Tablica Rypińska

POSTĘP PRAC NA UL. SZOSA RYPIŃSKA

Szanowni Mieszkańcy,
Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 z drogą gminną - ul. Szosa Rypińska. Trwają tam zaawansowane prace w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu”. Droga koło NZOZ "GOL-MED" w kierunku PEC-u jest nieprzejezdna.
 • 295874909_5283878274995379_7956087812334986289_n (1)

RUSZA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZOSA RYPIŃSKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU"

Zakres robót obejmuje:

 1. przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 (jezdnia asfaltowa),
 2. budowę jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej o długości 289 m
 3. budowę ciągu pieszo rowerowego, parkingów i zjazdów na posesję
 4. budowę kanalizacji deszczowej
 5. budowę kablowych sieci oświetlenia drogowego
 6. budowę kanału technologicznego
 7. przebudowę istniejącej sieci energetycznej
 8. przebudowę urządzeń teletechnicznych

Realizacja inwestycji opiera się na podpisanej 12 grudnia 2021 roku umowie, która zakłada jej zakończenie w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.

Koszt inwestycji to niespełna 2,5 mln zł.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.191.760,00 zł.

 • 275992373_4922088687841008_5871684424415634028_n
 • 275846682_4922088694507674_8612124924945001997_n
 • 275292199_4922088894507654_7070314764392304874_n
 • 275850068_4922088921174318_730880832277829190_n

WKRÓTCE PRZEBUDOWA UL. SZOSA RYPIŃSKA

W czwartek 9 grudnia Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z Wykonawcą - Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedziba w Golubiu-Dobrzyniu - na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu.
Umowy podpisano także z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Koszt realizacji zadania wyniesie niespełna 2,5 mln zł, z czego prawie 1,2 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
 • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 (jezdnia asfaltowa),
 • budowę jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej o długości 289 m,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego, parkingów i zjazdów na posesję,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę kablowych sieci oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę istniejącej sieci energetycznej,
 • przebudowę urządzeń teletechnicznych.
 • 265480489_4583372435045970_5603406116695123295_n (1)

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG – PRZEBUDOWA SZOSY RYPIŃSKIEJ

Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu. Długość przebudowywanej drogi to ok. 300 m. Wartość całego projektu wynosi 1 986 267,83 zł (w tym kwota dofinansowania 60% tj. 1 191 760 ,00 zł).
Przypominamy, iż Urząd Miasta złożył w tej edycji również wniosek dotyczący budowy ul. Kościuszki – III etap. Jednak tym razem otrzymaliśmy wsparcie na przebudowę Szosy Rypińskiej. Niemniej, otrzymane dofinansowanie jest dla nas dla nas bardzo ważne i stanowi poważne wsparcie planowanych przez nas inwestycji drogowych.
Gdy tylko pojawią się nowe nabory w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będziemy składać kolejne wnioski.
 • 176305935_3883213768395177_8776928317070193099_n