Treść strony

 • Sosnowa i Kalinowa

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA WYBUDOWANIE DROGI UL. SOSNOWA I KALINOWA

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym miałem okazje być obecnym wraz z Panem Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim przy historycznej chwili podpisaniu umowy z wykonawcą na wybudowanie drogi ul. Sosnowa i Kalinowa.
Historyczna dlatego że po prawie 40 latach ostatnie nieutwardzone drogi na tym osiedlu zostaną zrobione.
Dziękuję jeszcze raz
 • Wszystkim Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia za zrozumienie potrzeb mieszkańców i głosowanie za tą inwestycją której koszt łączny wyniósł 1 698 682,30 zł gdzie uzyskaliśmy dofinansownie w wysokości 55%
 • Urzędowi Miasta Golubia-Dobrzynia na czele z Panem Burmistrzem
 • Pani kierownik wydziału infrastruktury Justynie Stokowskiej
 • Pani zastępcy wydziału infrastruktury Marcie Jaworskiej oraz Pani Kamili Kozłowskiej.
Od siebie pragnę dodać że kolejnym osiedlem na którym mieszkańcy od 30 lat nie mają ostatniej utwardzonej drogi jest os. Drwęckie tj. ul. PCK oraz cześć ul. Drwęckiej ale głęboko wierzę że zgoda i współpracy dobrowadzi także do ich realizacji.
Z poważniem i przyjaźnią
Łukasz Pietrzak
Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
 • 300147395_3220719838202171_442281470482996119_n

BUDOWA ULIC SOSNOWEJ I KALINOWEJ - ZNAMY WYKONAWCĘ

Dzisiaj, tj. 20.07.2022 r., nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+0000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)”.
W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Euro System Trans Szymon Rosochowicz z siedzibą w Toruniu, za cenę brutto: 1 698 682,30 zł. Podpisanie umowy nastąpi po upływie ustawowego 5-dniowego terminu, w przyszłym tygodniu. Budowa zostanie zakończona w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.
 • 294635803_5261037560612784_885352163866691817_n
 • 294688378_5261037727279434_1413530993050673092_n
 • 294730588_5261038000612740_4191941892110271706_n

SOSNOWA I KALINOWA Z PONADMILIONOWYM DOFINANSOWANIEM

Szanowni Państwo,
wczoraj, 25 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wspólnie z zastępcą skarbnika panią Bożeną Małecką podpisałem umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem o dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+0000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)".
Szacowana wartość inwestycji to 1 960 000,00 zł, w tym 55% dofinansowania w kwocie 1 078 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Już w maju planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach tej inwestycji.
Serdecznie dziękuję radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia oraz pracownikom Urzędu Miasta za dobrą, konstruktywną współpracę, która owocuje pozyskanymi, kolejnymi środkami na miejskie inwestycje.
Pozdrawiam
Mariusz Piątkowski
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
 • 278587797_1700612720290329_5377390963960782226_n

ULICE SOSNOWA I KALINOWA Z DOFINANSOWANIEM

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała 1 078 000,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)”. Kosztorysowa wartość inwestycji to niespełna 2 mln zł.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Urząd rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac planuje się na II kwartał 2022 r.

 • 273784684_4840936825956195_5236599439474784176_n