Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

  • Sosnowa i Kalinowa

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA WYBUDOWANIE DROGI UL. SOSNOWA I KALINOWA

W dniu 18 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z wykonawcą Eurosystem Trans Szymon Rosochowicz na wybudowanie dróg ul. Sosnowa i Kalinowa. Łączny koszt inwestycji to 1 698 682,30 zł, gdzie dofinansownie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 55%. Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Ulice wzbogacą się o nową nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Prace zakończą się w I półroczu przyszłego roku.
 
 
  • 300147395_3220719838202171_442281470482996119_n

BUDOWA ULIC SOSNOWEJ I KALINOWEJ - ZNAMY WYKONAWCĘ

Dzisiaj, tj. 20.07.2022 r., nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+0000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)”.
W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Euro System Trans Szymon Rosochowicz z siedzibą w Toruniu, za cenę brutto: 1 698 682,30 zł. Podpisanie umowy nastąpi po upływie ustawowego 5-dniowego terminu, w przyszłym tygodniu. Budowa zostanie zakończona w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.
  • 294635803_5261037560612784_885352163866691817_n
  • 294688378_5261037727279434_1413530993050673092_n
  • 294730588_5261038000612740_4191941892110271706_n

SOSNOWA I KALINOWA Z PONADMILIONOWYM DOFINANSOWANIEM

25 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wspólnie z zastępcą skarbnika panią Bożeną Małecką Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem o dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+0000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)".
Szacowana wartość inwestycji to 1 960 000,00 zł, w tym 55% dofinansowania w kwocie 1 078 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Już w maju planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach tej inwestycji.
 
  • 278587797_1700612720290329_5377390963960782226_n

ULICE SOSNOWA I KALINOWA Z DOFINANSOWANIEM

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała 1 078 000,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)”. Kosztorysowa wartość inwestycji to niespełna 2 mln zł.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Urząd rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac planuje się na II kwartał 2022 r.

  • 273784684_4840936825956195_5236599439474784176_n