Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA MIASTA

Dnia 19 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski podpisał Umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o przyznaniu pomocy na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja będzie realizowana na terenie OSiR-u tj. na placu zabaw przy ul. Sportowej, gdzie prace polegać będą na wymianie elementów urządzeń placu zabaw na elementy lepszej jakości oraz na jego rozbudowie. W ramach projektu powstanie również nowy plac zabaw na terenie przedszkola przy ul. Szkolnej. Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne i niekomercyjne.

Jeszcze w tym miesiącu podpisana zostanie umowa z Wykonawcą, tj. firmą MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał, Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice. Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego. Termin wykonania inwestycji przewiduje się do 10 kwietnia 2019 r. Jeżeli pogoda pozwoli, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.         

Koszt realizacji inwestycji wynosi 101 346,40 zł (w tym 64 486,00 zł stanowi dofinansowanie).

ROZBUDOWANE „JORDANKI” I NOWY PLAC ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ

Umowa z wykonawcą podpisana

Dnia 26 listopada 2018 r. została podpisana umowa z firmą MAGICZNA TĘCZA z Papowa Toruńskiego na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Przebudowa
i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 101 346,40 zł, z czego dofinansowanie stanowi 64 486,00 zł.

  • 29104

TRWAJĄ PRACE DOTYCZĄCE ROZBUDOWY I BUDOWY PLACÓW ZABAW

Rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”.

Zostały już zamontowane urządzenia przy ul. Szkolnej. Trwa jednocześnie przebudowa i budowa placu zabaw na terenie OSiR-u.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 101 346,40 zł, z czego dofinansowanie stanowi 64 486,00 zł.

  • 29127
  • 29128
  • 29129
  • 29130

ROZBUDOWA I BUDOWA PLACÓW ZABAW ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo, informujemy iż zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej”.

W dniu 6 marca 2019 r. dokonano odbioru ww. prac. Najmłodsi mieszkańcy Golubia-Dobrzynia mogą korzystać z nowego placu zabaw przy ul. Szkolnej oraz przebudowanego i rozbudowanego placu na terenie OSiR-u. Place zabaw są ogólnodostępne i niekomercyjne.  

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 101 346,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi 64 486,00 zł.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • 29375
  • 29376
  • 29377