Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

 • Obrazloga

BUDOWA II ETAPU SKATEPARKU – DOFINANSOWANIE 100%

Informujemy, iż złożony przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia wniosek o zwiększenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i w związku z tym Miasto otrzyma 100% dofinansowania, tj. 221 784,32 zł dla zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”.

Obecnie jest już podpisany Aneks do Umowy w tej sprawie, a Miasto złożyło wniosek o płatność.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 • 20230616_093229
 • rampa

BUDOWA II ETAPU SKATEPARKU – INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, iż dnia 12.06.2023 r. został dokonany odbiór zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”.

Inwestycja realizowana była przez firmę ROADBUD GP sp. z o. o. z siedzibą w Sokołowie.

Wartość całego projektu wynosi 221.784,32 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł.

 • Obraz1
 • 20230616_093229
 • Obraz2

BUDOWA II ETAPU SKATEPARKU

Informujemy, iż dobiegają końca prace wykonywane w ramach zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”. W połowie maja została wykonana płyta betonowa pod skatepark, natomiast do końca miesiąca zostanie posadowione urządzenie  Minirampa.

Inwestycja realizowana jest przez firmę ROADBUD GP sp. z o. o. z siedzibą w Sokołowie za kwotę 218.834,76 zł.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł.

 

 • 1
 • 2

ROZBUDOWA SKATEPARKU - KOLEJNY ETAP Z DOFINANSOWANIEM

Dnia 13.12.2022 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł. Projektowana inwestycja ma na celu  uzupełnienie istniejącego skateparku o dodatkowe urządzenie. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie płyty skateparku oraz montaż urządzenia minirampy.

Obecnie ogłoszona jest procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Miasto planuje wykonać zadanie do końca pierwszego kwartału 2023 r.

 • 320487881_1184030302209656_6659489303283944685_n
 • 320491298_690362072498890_587077288835499090_n
 • 318751303_529599535717841_5376542105410846209_n
 • 318382042_1195190894456255_6099223975612375409_n