Podmenu

Treść strony

  • Obrazloga

ROZBUDOWA SKATEPARKU - KOLEJNY ETAP Z DOFINANSOWANIEM

Dnia 13.12.2022 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość dofinansowania wynosi  145 001,46 zł. Projektowana inwestycja ma na celu  uzupełnienie istniejącego skateparku o dodatkowe urządzenie. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie płyty skateparku oraz montaż urządzenia minirampy.

Obecnie ogłoszona jest procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Miasto planuje wykonać zadanie do końca pierwszego kwartału 2023 r.

  • 320487881_1184030302209656_6659489303283944685_n
  • 320491298_690362072498890_587077288835499090_n
  • 318751303_529599535717841_5376542105410846209_n
  • 318382042_1195190894456255_6099223975612375409_n