Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń za lata 2017 i 2018”

Uchwalenie Programu ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko