Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

  • poziom_kolor (1)

ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ – II ETAP

28 września 2021 r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – II etap”. Ścieżka łączy się z istniejącym odcinkiem na skrzyżowaniu z ul. Cisową i kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Świerkową. Koszt robót budowlanych to ponad 142 tys. zł. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 92 tys. zł.

  • 244014692_4358906490825900_5132363473726138443_n (1)
  • 243558217_4358906634159219_3347725036076474799_n (1)

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. LIPNOWSKIEJ - II ETAP

Informujemy, że rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – II etap”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Koszt robót budowlanych to niespełna 140 tys. zł. Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy.

W związku z powyższym mogą wystąpić nieznaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

  • 32404
  • 32405
  • 32406
  • 32407

ŚCIEŻKA ROWEROWA NA LIPNOWSKIEJ Z POZYSKANYM DOFINANSOWANIEM

23.06.2021 r., Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej II etap”. Ze strony wykonawcy - Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. - umowę podpisał Prezes Zarządu Jan Kopiczyński. Przedmiotem umowy jest budowa ścieżki rowerowej o długości 245 m, wzdłuż ul. Lipnowskiej, od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Cisową. Koszt wykonania robót budowlanych to 138 167,25 zł. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 92 tys. zł, otrzymanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat 2: Projekt dotyczy budowy, przebudowy ścieżek rowerowych do 5 km (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).

  • 205766892_4063872676995951_7254456627275579637_n

INWESTYCJA DOFINANSOWANA W 85%

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 35/1466/20 z dnia 2 września 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, runda I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wśród projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i kwalifikują się do dofinansowania, znalazł się projekt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II" o wartości ponad 108 tys. zł.