-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

STYPENDIA BURMISTRZA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ROZDANE

Wczoraj (12. kwietnia 2012 roku) Burmistrz Golubia-Dobrzynia po raz drugi wręczył stypendia i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe.

W tym roku złożono 21 wniosków o stypendium sportowe oraz 3 wnioski o nagrodę za osiągnięcia sportowe. Dwa wnioski stypendialne zostały odrzucone z powodu braków formalnych.

Stypendystami są:
Zglenicki Artur
Bejger Łukasz
Piontkowski Konrad
Wolski Michał
Kamiński Michał
Szwaracki Dawid
Boniecki Bartosz
Modrzejewski Filip
Cedro Sebastian
Żuchowski Karol
Klimczak Marcin
Żuławski Marcel
Grabowski Gabor
Lenartowicz Michał
Dulczewski Dominik
Górzyński Przemysław
Foksiński Miłosz
Dejewski Łukasz
Ostrowski Maciej

Nagrody Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali:
Niemira Tomasz – trener piłki nożnej
Jarosław Kaptajn – trener piłki nożnej
Janusz Drywa – trener karate

Przypominamy, że:

Szczegółowy tryb przyznawania  wyróżnień sportowych reguluje uchwała nr X/27/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Aby otrzymać stypendium Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe trzeba:
- być zawodnikiem uprawiającym określona dyscyplinę sportu zamieszkałym na stale na terenie gminy miasta Golub-Dobrzyń od co najmniej 6 miesięcy licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków;
- być zawodnikiem uprawiającym jedną z dyscyplin sportu wymienionych w załączniku do uchwały;
- posiadać aktualną kartę zgłoszenia, licencje bądź inny odpowiedni dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
- osiągnąć wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium;
- być zawodnikiem na którego nie została nałożona kara dyscyplinarna przewidziana przez właściwy polski związek sportowy lub macierzysty klub sportowy;
- nie mieć podpisanej umowy z macierzystym klubem sportowym lub właściwym polskim związkiem sportowym gwarantującej stałe wynagrodzenie;
- nie otrzymywać stypendium sportowego z macierzystego klubu sportowego;
- nie pobierać stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem stypendium o charakterze socjalnym przyznanym za osiągnięcia sportowe;
- przedstawić program szkolenia na okres pobierania stypendium.

Stypendium przyznane zostało od kwietnia 2012 do grudnia 2012 roku.

Nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe przyznawane są w trzech kategoriach.
kategoria I – za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce w zawodach o randze międzynarodowej,
kategoria II - za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce w zawodach o randze krajowej,
kategoria III - za zajęcie miejsca w pierwszej piątce w zawodach o randze wojewódzkiej.

W imieniu stypendystów umowy podpisali rodzice.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-