-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

NIE ZAŚMIECAJ MIEJSC PUBLICZNYCH

            Artykuł 145 Kodeksu wykroczeń brzmi:

„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulice, plac,ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Przez zaśmiecanie należy rozumieć naruszenie powszechnie uznawanych zasad utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, naruszenie estetyki takich miejsc poprzez pozostawianie w nich zniszczonych, uszkodzonych czy bezużytecznych przedmiotów np. papieru, pudełek, butelek, puszek, niedopałków papierosów, itp.

Zanieczyszczanie natomiast jest pojęciem szerszym i obejmuje obok zaśmiecania także inne zachowania prowadzące do zabrudzenia danych miejsc, np. wylewanie różnego rodzaju nieczystości, farb, smarów, zwymiotowanie, zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, nie sprzątanie odchodów po swoich zwierzętach itp. Zanieczyszczaniem jest także dopuszczanie do przedostawania się do środowiska substancji, jaką jest dym powstający w wyniku spalania odpadów czy pozostałości roślinnych w przydomowych ogrodach.

Straż Miejska informuje, że w najbliższym czasie szczególną uwagę zwracać będzie na osoby zaśmiecające i zanieczyszczające miejsca dostępne dla publiczności. W stosunku do tych osób stosowane będzie postępowanie mandatowe zakończone mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Dbajmy o środowisko ! Miejmy na uwadze dobro swoje i innych ludzi.

Zanieczyszczając nasze najbliższe otoczenie, szkodzimy całej planecie.                             

                                                                                             

                                                                                             

          

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-