-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE

9 listopada 2011 roku o godz. 14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów i nagród sportowych.

W bieżącym roku po raz pierwszy Burmistrz Golubia-Dobrzynia wręczy stypendia sportowe 15 stypendystom oraz 2 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

Aby otrzymać stypendium trzeba:

- być zawodnikiem uprawiającym określona dyscyplinę sportu zamieszkała na

stale na terenie gminy miasta Golub-Dobrzyń od co najmniej 6 miesięcy licząc do dnia ogłoszenia naboru wniosków;

- być zawodnikiem uprawiającym jedną z dyscyplin sportu wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały;

- posiadać aktualną kartę zgłoszenia, licencje bądź inny odpowiedni dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;

- osiągnąć wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium

- być zawodnikiem na którego nie została nałożona kara dyscyplinarna przewidziana przez właściwy polski związek sportowy lub macierzysty klub sportowy;

- nie mieć podpisanej umowy z macierzystym klubem sportowym lub właściwym polskim związkiem sportowym gwarantującej stałe wynagrodzenie;

- nie otrzymywać stypendium sportowego z macierzystego klubu sportowego;

- nie pobierać stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem stypendium o charakterze socjalnym przyznanym za osiągnięcia sportowe;

- przedstawić program szkolenia na okres pobierania stypendium.

Stypendium przyznane zostało do końca 2011 roku.

Szczegółowy tryb przyznawania  wyróżnień sportowych reguluje uchwała nr X/27/2011

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-