Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Szczegółowa informacja w zakresie obsługi interesanta przez URZĄD STANU CYWILNEGO w Golubiu-Dobrzyniu

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju od dnia 29 października 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów USC:

1) Rejestracja zgonów odbywa się na bieżąco. Zgłoszenia może dokonać 1 osoba. Na specjalnym stanowisku do obsługi interesanta przed pokojem Kierownika USC.

2) Zgłoszeń urodzeń proszę dokonywać przez profil zaufany na platformie e-PUAP. W przypadku braku możliwości elektronicznego zgłoszenia lub jeżeli przy rejestracji wymagane jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

3) Złożenie oświadczeń wpływających na treść aktu stanu cywilnego (zmiana imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, zmiana nazwiska dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, sprawy dotyczące zmiany imienia i nazwiska po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na termin i określoną godzinę.

4) Pozostałe czynności wymagające osobistego stawienia się w USC m.in. złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (cywilnego lub konkordatowego), wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ustalenie terminu ślubu, zaświadczenie o stanie cywilnym należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

5) W przypadku transkrypcji (umiejscowienia, wpisania) zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego Systemu Rejestrów Państwowych oraz w sprawach sprostowań czy uzupełnień aktów proszę o telefoniczny kontakt w celu umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę.

6) Interesanci po umówieniu się na wizytę będą przyjmowani na specjalnie utworzonym stanowisku przed pokojem Kierownika USC.

7) Numery telefonów do USC:
a. Tel. komórkowy do Kierownika USC: 666 247-477;
b. Tel. stacjonarny do Kierownika USC: 56 683 54-10, 12, 13 wew. 15.

8) Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego proszę składać przez profil zaufany na platformie e-PUAP, do urny znajdującej się na holu głównym budynku Urzędu Miasta oraz na Biurze Podawczym mieszczącym się na parterze budynku w Sali nr 1.

Opłaty skarbowe można dokonać w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia,
w punkcie Banku Spółdzielczego mieszczącym się w holu głównym budynku Urzędu Miasta lub poprzez wpłatę na konto Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

« wstecz