Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia z dniem 29 października 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;
2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy Urzędu Miasta nie będą przyjmować interesantów w swoich pokojach.
3) Wszelkie sprawy prosimy załatwiać: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP lub za pomocą urny wystawionej na parterze budynku Urzędu;
4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania na Sali nr 1 (sala sesyjna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, parter UM), na której to funkcjonować będzie specjalne stanowisko do obsługi interesantów;
5) Na Sali nr 1 zorganizowane będzie Biuro Podawcze oraz specjalne stanowiska do obsługi interesantów;
6) Kasa Urzędu Miasta działać będzie w sposób niezmienny. Zachęcamy do realizowania wpłat w Punkcie Banku Spółdzielczego w holu Urzędu Miasta gdzie można dokonywać wpłat bez dodatkowych kosztów;
7) Sprawy z zakresu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego będzie można załatwić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z urzędnikiem, na specjalnym stanowisku przed USC na 1 piętrze:
tel. 666 247 477,
56 683 54 10, 12, 13 wew. 15 - USC
56 683 54 10, 12,13 wew. 28 – Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza.

Prosimy nie wrzucać, wniosków w sprawach Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz Działalności Gospodarczej do urny w holu, gdyż wymagane jest osobiste złożenie wniosku zgodnie z przepisami prawa.

« wstecz