Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

Dodatkowe numery telefonów Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dodatkowe numery telefonów w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami:

1.Sekretariat: 666 247 455
2. USC- Urząd Stanu Cywilnego: 666 247 477
(m.in. akty urodzenia, zgonu, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)
3.WGK- Wydział Gospodarki Komunalnej 660 427 118 (m.in. gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie odpadami, utrzymanie czystości na terenie miasta)
4. WI- Wydział Infrastruktury: 604 913 031
(m.in. podziały i scalenia nieruchomości, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zaświadczenia, wypisy i wyrys z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, utylizacja azbestu)
5. WF- Wydział finansowy: 666 247 454
(m.in. podatki i opłaty lokalne, ulgi podatkowe, rozliczenia z urzędem)

« wstecz