-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 25.09.2020 - Władysława, Aurelii, Kleofasa
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /
REMONT RUSZYŁ
2012.08.21
Od kilku dni trwaj prace przy modernizacji ul. Piłsudskiego. Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ulica ta zyska nową nawierzchnię.
W Y P R A W K A S Z K O L N A 2012
2012.08.14
Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej oraz uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej);
3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej;
4. uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnej.
ZNALEZIONO RANNEGO BOCIANA
2012.08.03
ZNALEZIONO RANNEGO BOCIANA
Podczas patrolowania ulic Miasta w zaroślach na ul. Drwęckiej Strażnicy Miejscy znaleźli rannego bociana.

Zwierzę zostało przetransportowane do weterynarza. Po jego opatrzeniu ptak został przewieziony do ogrodu botanicznego w Toruniu.
OSTRZEŻENIE - BURZE Z GRADEM
2012.08.03
Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 03.08.2012 do godz. 22:00 dnia 03.08.2012

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
TRWAJĄ PRACE PRZY KONSERWACJI MOSTU
2012.08.03
TRWAJĄ PRACE PRZY KONSERWACJI MOSTU
Od początku tygodnia trwają prace przy konserwacji „małego mostku” na Drwęcy.

Pracownicy Urzędu Miasta wykonują konserwacje elementów metalowych.

Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.
INFORMACJA
2012.08.03
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2012 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 01 października 2012 r. do 31 września 2013 r.

Od dnia 01 września 2012 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.
Od dnia 01 sierpnia 2012 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2012 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków pokój nr 5.
GOROCK FESTIVAL ZAPROSZENIE NA 3 SIERPNIA
2012.08.01
GOROCK FESTIVAL ZAPROSZENIE NA 3 SIERPNIA
.
GOROCK FESTIVAL
2012.07.27
GOROCK FESTIVAL
.
KOMUNIKATY
2012.07.27
W nadchodzących dniach na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego prognozowana jest możliwość wystąpienia burz z gradem i intensywnych opadów deszczu.
INFORMACJA
2012.07.26
INFORMACJA
Informujemy, że od 6 sierpnia 2012 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje przeprowadzić remont ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. Charszewskiego do skrzyżowania z ul. Mazowiecką.

Za utrudnienia powstałe w wyniku planowanego remontu serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
REMONT ULICY KATARZYŃSKIEJ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY
2012.07.26
REMONT ULICY KATARZYŃSKIEJ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY
Modernizowana w ramach projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” ul. Katarzyńska jest już otwarta. Poza wybudowaną nową infrastrukturą wodno-kanalizacyjno-deszczową ulica zyskała nową nawierzchnie asfaltową oraz chodniki. Pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia nasadzili również nowe drzewa oraz zasiali trawę. W najbliższym czasie wymalowane maja zostać znaki poziome na jezdni.
WOLNE MIESZKANIA W RTBS-ie
2012.07.25
WOLNE MIESZKANIA W RTBS-ie
Na terenie Golubia-Dobrzynia przy ul. Miłej powstaje blok, który buduje Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rypinie.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest współudziałowcem w w/w spółce.

W chwili obecnej do nabycia pozostały już tylko dwa mieszkania o powierzchni 66 m2. Jedno na parterze i drugie na I piętrze.

Mieszkania będzie można nabyć w systemie docelowej własności lub bezpośrednio na własność.

We wrześniu 2012 roku planowane jest przekazanie kluczy właścicielom mieszkań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z RTBS pod numerem telefonu tel. 54 280 26 41.
2012.07.25
OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ROMANA TASARZA

Zgodnie z obwiązującym w Polsce prawem, nieprawomocny wyrok nie przesądza jeszcze o czyjejś winie. Niestety ja zostałem potraktowany już jak winny, a sprawę zarzucanego mi mobbingu opisano jak ciężkie przestępstwo kryminalne, którego rzekomo się dopuściłem. Opisujący z ogromną drobiazgowością tą sprawę dziennikarz nie znalazł czasu aby mnie zapytać o cokolwiek , mimo że miał taki obowiązek (art. 12 pkt 1 prawa prasowego ) .

W efekcie w tekście opisuje dotyczące mnie pomówienia byłej pracownicy, która wymienia moje rzekome zachowania , jakim sąd rozpoznający sprawę mobbingu wcale się nie zajmował. Podniosły one poziom skandalu w tekście i zapewne dlatego autorowi doskonale pasowały, więc po co informować Czytelników, że sędzia wcale się tym „rzekomym zachowaniem” od strony merytorycznej nie zajmował.

Przyznaję zapomniałem o starej, ale ciągle żywej zasadzie „zwolnij mnie, a pożałujesz!. Koncentrując się na pracy na rzecz miasta i mieszkańców zapomniałem, że w sprawach pracodawca - pracownik zawsze rządzą bardzo silne emocje. Niestety nawet przy bardzo delikatnym podejściu, trudno jest uniknąć konfliktu. Osoba zwalniana często szantażuje pracodawcę, że doniesie na niego lub oskarży o mobbing. Czasami pracownik nic nie mówi, robi maślane oczy, dziękuje i wychodzi, a następnego dnia pojawia się informacja o złożeniu pozwu w sądzie pracy.

Byli pracownicy mają świadomość, że jeśli będą chcieli, to mogą w znaczny sposób utrudnić życie byłemu pracodawcy. Niestety brakuje odpowiednich narzędzi prawnych, które pozwoliłyby na szybką reakcję w takich przypadkach. Nawet jeśli pozwiemy pracownika o zniesławienie, to prawdopodobnie sprawa zajmie co najmniej kilka miesięcy, podczas których w dalszym ciągu będzie on robił wszystko, aby zaszkodzić wizerunkowi byłego pracodawcy.

Z jednej strony istnieje powszechne przekonanie, że w administracji samorządowej pracuje za dużo urzędników, a z drugiej strony każda próba redukcji zatrudnienia wywołuje wiele emocji i działań jak w opisywanym przypadku.

Oczywiście „nie ważne” z punktu widzenia i przekazu szczególnie medialnego jest to, że podczas restrukturyzacji zatrudnienia pracował cały zespół ludzi, bo najlepiej znaleźć ofiarę w osobie najbardziej publicznej jaką jest burmistrz.

Mimo wszystko nie żałuję, że przez kilka lat próbowałem pomóc mojej byłej pracownicy i nie rozwiązałem z nią umowę o pracę wcześniej. Dostawała kolejne szanse, ale z nich nie skorzystała.

Zapewniam, że z całą determinacją będę dochodził swoich praw, oczyszczę swoje dobre imię i już nigdy nie pozostanę obojętny na żadną plotkę czy też potwarz skierowaną w moją stronę. Bo jak się okazuje nie trzeba być przestępcą, aby tak zostać opisanym.

W związku z powyższym informuję, że kieruję wątki o pomówienie do zbadania przez prokuraturę i do sądu.

Roman Tasarz

ZOBACZ MIASTO Z WYSOKOŚCI
2012.07.24
ZOBACZ MIASTO Z WYSOKOŚCI
W soboty i niedziele udostępniana do zwiedzania jest wieża golubskiego kościoła. Wejść można na nią o godz. 12.00 i 15.00. Ze względów bezpieczeństwa grupa zwiedzających może liczyć do 10 osób.
TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
2012.07.23
Informacja Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Z BANKU ŻYWNOŚCI

26.07.2012 r. 9.00 - 15.00

(nazwiska od A do Ł)

27.07.2012 r. 9.00 - 15.00

(nazwiska od M do Z)
ROWEREM DO KLASZTORU
2012.07.23
ROWEREM DO KLASZTORU
29 osób wzięło tym razem udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Rajd odbył się 22 lipca w ramach całorocznej akcji przeprowadzanej przez OSiR pod nazwą „Cały rok rowerem w kółko i na okrągło – OSiRowerowanie 2012”. Tym razem rajdowicze udali się do klasztoru w Oborach, gdzie mieli czas na zwiedzanie klasztoru oraz odpoczynek i posiłek. Trasa rajdu liczyła 36 km i przebiegała przez Sokołowo, Dulsk, Ruże i cały czas prowadziła drogami asfaltowymi. Był to już czwarty rajd rowerowy zorganizowany przez OSiR w tym roku, który zachęca do aktywnego spędzania czasu na dwóch kółkach i jednocześnie poznawania ciekawych miejsc wokół Golubia-Dobrzynia. Rajdowicze prezentowali szeroki przekrój wiekowy od kilkulatków do osób powyżej 70 lat.
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ TRWAJĄ
2012.07.23
WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ TRWAJĄ
Pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci i młodzież biorąca udział w warsztatach zorganizowanych przez MiPBP, Świetlicę Socjoterapeutyczną oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień mogła spędzać deszczowe przedpołudnia nie nudząc się. Oglądali miasto z wieży kościoła, wykonywali prace plastyczne, robili szkice starówki, origami. Obejrzeli film zachęcający ich do zainteresowania się historią i legendami naszego miasta i terenu.
W następnym tygodniu biblioteka planuje dalsze atrakcyjne zajęcia.
KONCERT ZESPOŁU HEVEN
2012.07.20
KONCERT ZESPOŁU HEVEN
.
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA I CYTOLOGIA
2012.07.20
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA I CYTOLOGIA
.
APEL
2012.07.18
APEL
W imieniu mieszkańców wsi Zdroje poszkodowanych w wyniku wystąpienia trąby powietrznej, która przetoczyła się przez tę miejscowość w dniu 14 lipca br. w godzinach popołudniowych, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe bądź materialne. Ogółem poszkodowanych jest 7 rodzin (27 osób w tym 8 dzieci) zamieszkałych w 6 budynkach mieszkalnych, które uległy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Zniszczonych zostało też kilkanaście budynków gospodarskich, uprawy i kilka hektarów lasu.
UWAGA CZYTELNICY
2012.07.17
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna informuje, o godzinach pracy bibliotek na terenie miasta Golubia-Dobrzynia w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2012)
52. MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY "POJEZIERZEM BRODNICKIM - DRWĘCĄ - WISŁĄ"
2012.07.17
52. MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY "POJEZIERZEM BRODNICKIM - DRWĘCĄ - WISŁĄ"
Klub Turystów Wodnych założony w 1946 roku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 52. Międzynarodowym Spływie Kajakowym „Pojezierzem brodnickim – Drwęca – Wisłą”.

Trasa 52. Międzynarodowego Spływu Kajakowego „Pojezierzem brodnickim – Drwęcą – Wisłą”
„SPORTOWO W SIODLE” – KARBÓWKO 2012 – TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
2012.07.16
„SPORTOWO W SIODLE” – KARBÓWKO 2012 – TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Karbówko” zorganizował "Sportowo w Siodle"- Karbówko 2012 - Towarzyskie Zawody w skokach o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, które odbyły się 15 lipca 2012 roku w Osadzie Karbówko.

Organizatorem zawodów była Osada Karbówko, firma „Entazi” Krzysztof Cymbał oraz Stowarzyszenie KJ „Karbówko”.

Impreza współfinansowana była z Budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.
KOLEJNE ULICE ZALEWANE SĄ ASFALTEM
2012.07.13
KOLEJNE ULICE ZALEWANE SĄ ASFALTEM
W bieżącym tygodniu kolejne ulice realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Golubia-Dobrzynia” zalewane są asfaltem.

Po wykonaniu całej instalacji wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, ulice zyskały czarny dywanik.

W czwartek wylano asfalt na ul. Stodólnej, ul. Miłej i rozpoczęto prace na ul. Katarzyńskiej.

Dziś tj. w piątek trwają dalsze prace w ul. Katarzyńskiej.

Poza wylewaniem asfaltu na ul. Katarzyńskiej, pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia kładą nowy chodnik.
KONCERT ZADEDYKOWANY OŁENIE BOŻEMSKIEJ
2012.07.13
Najbliższy koncert w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni zadedykowany jest znanej toruńskiej działaczce społecznej, prezesce i współtwórczyni toruńskiego Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja" - Ołenie Bożemskiej.
Odbędzie się w sobotnie popołudnie 21.07 - o godz. 16:00. W ramach biletu zbierane będą "cegiełki" na rzecz Hospicjum.
Podczas koncertu wystąpią Bogumiła Gruszczyńska ( flet) i Monika Pawlas ( fortepian) - część I oraz Paweł Rosa (fortepian) - część II.
W programie pierwszej części koncertu usłyszymy utwory Eldina Burtona, Carla Reinecke, Francoisa Borne. W drugiej części zaprezentowane zostaną utwory takich kompozytorów jak: E. Grieg, A. Ginastera, F. Chopin i J. Brahms.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-