-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 06.12.2019 - Mikołaja, Nikoli, Jaremy
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /
PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.30
PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

PRZEJAZD KOLEJOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W dniu 29 maja 2019 r. do Urzędu Miasta ponownie wpłynęło zawiadomienie, określające termin kontroli utrzymania nieczynnego przejazdu kolejowego w Golubiu-Dobrzyniu.  Zawiadomienie zostało skierowane do zarządcy przejazdu – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, w związku z naszą prośbą o natychmiastową interwencję w sprawie nieuzupełnienia przez PKP S.A. ubytków w nawierzchni przejazdu kolejowego przeznaczonego do rozbiórki.

Kontrola, w której uczestniczyć ma przedstawiciel PKP S.A. wyznaczona jest na 5 czerwca br.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
2019.05.30
Zmiana organizacji ruchu drogowego

W dniu 30.05.2019 r. została zmieniona stała organizacja ruchu na ul. Nowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kościuszki polegająca na ograniczeniu czasowego postoju do 30 minut od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 17:00, w soboty od godz. 9:00 do godz. 14:00.

PRZETARG PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 569 W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.30

PRZETARG PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 569 W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dnia 29.05.2019r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił przetarg „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 534 GRUDZIĄDZ – RYPIN Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 569 GOLUB-DOBRZYŃ – DOBRZEJEWICE I UL. ZAMKOWEJ W M. GOLUB – DOBRZYŃ”.

Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na dzień 13.06.2019r.  

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przygotowana na zalecenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przekazana została w grudniu 2018r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.  Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł blisko 100tys. zł.

W bieżącym roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zamierza współfinansować realizację powyższego zadania i przeznaczyć na ten cel kwotę 530tys. zł.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki inicjatywie podjętej przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

więcej - http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=2471&y=2019&status=1

PRZETARG NA BUDOWĘ BLOKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.29

PRZETARG NA BUDOWĘ BLOKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

Dnia 17.05.2019r. Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłosiło przetarg: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 17 RODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. KS. TWARDOWSKIEGO NA DZIAŁCE NR EW. 81/10”.

Termin otwarcia ofert mija 11.06.2019r.

Zgodnie z decyzją Władz Miasta, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego będzie wsparta dofinansowaniem 20% tj. 550tys zł. pochodzącym z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia.

więcej - http://rtbsrypin.pl/index.php/przetargi/

 

Dzień Działacza Kultury
2019.05.29
-
PODPISANIE UMOWY NA KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO
2019.05.28
-

Dnia 28.05.2019r. Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na kompleksowym przygotowaniu i uzbrojeniu terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności go-spodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);
 • budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m;
 • przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych;
 • przebudowę istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej;
 • budowę sieci oświetlenia drogowego;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej;
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowę sieci wodociągowej.

Koszt robót budowlanych to 7.626.000,00 zł brutto.

Jednocześnie podpisano umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy będą czuwać nad właściwą realizacją inwestycji.

2019.05.28
-
2019.05.28
-
2019.05.28
-
Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
2019.05.27
-
INFORMACJA
2019.05.23
-
Terminarz spotkań
2019.05.23
Terminarz spotkań
TEATR MUZYCZNY „DUDUŚ”
2019.05.23
TEATR MUZYCZNY „DUDUŚ”
UWAGA
2019.05.16
-
LIGA MTB XC
2019.05.15
-

ZAPRASZAMY 

WIECZÓR KOMEDIOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.15
-
PKP OGŁOSIŁY PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.15
PKP OGŁOSIŁY PRZETARG NA ROZBIÓRKĘ PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dnia 25 kwietnia 2019 r. na stronie PKP spółka akcyjna zostało opublikowane postępowanie pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w miejscowości Golub-Dobrzyń, droga wojewódzka nr 534”. Ogłoszenie postępowania przez PKP jest efektem działań Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. 

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY ŚWIĘTOWALI MIESZKAŃCY GOLUBIA-DOBRZYNIA
2019.05.15
-

W środę 8 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz wziął udział w obchodach Światowego Dnia Inwalidy, zorganizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu.  Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Aktywny Senior w Kulturze i Tradycji” i zostało dofinansowane z budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z uroczystości.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ II WOJNIE ŚWIATOWEJ
2019.05.14
-

Konferencja pt. "Rok 1939 na Pomorzu - w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej" odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r.  w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. Poznaj program Konferencji ...

MAJKA JEŻOWSKA WYSTĄPI PODCZAS NASZEGO PIKNIKU RODZINNEGO - JUŻ 18 MAJA NA GOLUBSKIEJ STARÓWCE
2019.05.14
-

ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH 

RAZEM DLA MIASTA, GMINY I POWIATU
2019.05.14
-

W dniu 8 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem i Starostą golubsko-dobrzyńskim Franciszkiem Gutowskim. Podczas spotkania włodarze omówili dotychczasową współpracę koalicji rządzącej w powiecie oraz realizację inwestycji, które zaplanowane zostały przez samorządy na najbliższe lata ich działalności.

ZAPRASZAMY NA GITAROWĄ UCZTĘ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
2019.05.13
ZAPRASZAMY NA GITAROWĄ UCZTĘ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz Dyrektor Artystyczny wydarzenia Paweł Dąbrowski zapraszają do udziału w IV Festiwalu Gitarowym. Gitarowe dźwięki rozbrzmiewać będą w Golubiu-Dobrzyniu w dniach  18-19 maja 2019 r. Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W RAZIE NIEPOGODY KONCERT NIEDZIELNY ODBĘDZIE SIĘ W GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM DOMU KULTURY

Poznaj program festiwalu ...

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
2019.05.10
-
IX SESJA RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
2019.05.10
-

Zapraszam na IX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  14 maja  2019 r.  o godz. 14:00  w Sali nr. 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

 

Przewodniczący Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia 
Łukasz Pietrzak 

UWAGA
2019.05.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-