Baner

Program Ciepłe Mieszkanie
Program Czyste Powietrze
Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

Wykaz numerów telefonu

Kierownik wydziału 
Justyna Stokowska

tel. 56 683 54 12 wew. 37 
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl


Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Inspektor 
Beata Kołodziejska

tel. 56 683 54 12 wew. 13

Stanowisko do spraw rolnictwa, środowiska, przyrody i leśnictwa oraz targowisk
Inspektor
Marta Duszyńska

tel. 56 683 54 12 wew. 13

Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy, planowania rozwoju oraz projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamówień publicznych 
Inspektor Marta Jaworska 

tel. 56 683 54 12 wew. 50

Stanowisko do spraw planowania i realizacji inwestycji oraz budownictwa
Inspektor
Kamila Kozłowska

tel. 56 683 54 12 wew. 50

 

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego, geodezji i kartografii
Inspektor
Anna Czarnecka

Referent
tel. 56 683 54 12 wew. 13

Druki do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego - 2012

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

wniosek - decyzja środowiskowa

wykaz ulic

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew