Treść strony

WIZYTA KOMISJI CERTYFIKUJĄCEJ POLSKIEJ KRAJOWEJ SIECI MIAST CITTASLOW W GOLUBIU-DOBRZYNIU

18 maja 2023 roku Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu gościł Zarząd i przedstawicieli Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Wizyta była kolejnym etapem certyfikacji Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Swoją obecnością zaszczyli nas: Pan Jacek Kostka Krajowy Koordynator Sieci, a jednocześnie I Wiceprezydent Cittaslow International i Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pan Andrzej Worobiec, Sekretarz Górowa Iławeckiego, Pan Maciej Sitarek, Burmistrz Lidzbarka, Pan Piotr Brzeski w zastępstwie za Pana Jarosława Perzyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpca oraz Pani Joanna Wrzosek-Dziemidowicz – pracownik Biura Promocji i Cittaslow Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Gminę Miasto Golub-Dobrzyn reprezentowali: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska oraz Sekretarz Miasta Przemysław Kuczkowski.
Wizyta miała na celu zweryfikowanie samooceny, przygotowanej przez Urząd Miasta. Członkowie Komisji Certyfikującej odwiedzili miejsca atrakcyjnie turystycznie, stanowiące potencjał historyczno-kulturowy miasta – golubski Rynek, Dom Pod Kapturem i wieżę Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapoznali się z działalnością Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Zespołu Szkół Miejskich, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Goście z Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow mieli także okazję zapoznać się z działalnością golubsko-dobrzyńskich organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również prezentacji największych inwestycji w naszym mieście – modernizacji targowiska miejskiego oraz przebudowy stadionu OSiR. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Zamku Golubskiego.
Kolejnym krokiem w drodze do przyjęcia naszego miasta będzie głosowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, które odbędzie się 16 czerwca br.
Więcej o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow pod adresem https://www.cittaslowpolska.pl/index.php/pl/
Link do strony dostępny jest również na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce „Miasto”.
 • 346104793_836060517914663_6472743532463819854_n
 • 346106533_1289008458370073_4097905717571372900_n
 • 346110306_241615405159070_5413044422742586225_n
 • 346102495_810444060137070_7813522700797078822_n
 • 346105177_5955672957877790_6321092479748792201_n
 • 346107232_617007153782968_4247061276499306713_n
 • 346102838_634410298226421_8456822955106712800_n
 • 346103689_249006484464322_488697200801797217_n
 • 346108029_940307107180561_5264224699938966707_n
 • 346104116_1610711286021627_1194520253008531793_n
 • 346102479_621795602970091_588342445025491355_n
 • 346104772_224685263648578_5639670923093168894_n
 • 346120869_6385716158133365_7389325353046557758_n
 • 346151374_1179629282734138_4852923495861709102_n
 • 346127867_149964741305072_8592539702794858375_n
 • 346108991_201973622781207_3886636866684393051_n
 • 346104679_582265630428353_8032862280056003075_n
 • 346104518_635399911432491_4100295572297539995_n
 • 346104105_964880461317615_5152221198193098529_n
 • 346103955_2164970600559174_2131181318197615822_n
 • 346114757_774329694130701_2045912569875983133_n

« wstecz