Treść strony

Sprzeciw wobec linii kolejowej CPK

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza mieszkańców do składania podpisów pod sprzeciwem dla inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk” w ramach realizacji zadnia pn. „Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomicznego (STEŚ-R) inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk-Grudziądz-Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej nr 5 na odc. Grudziądz-Gdańsk”, dla wszystkich tras przebiegających przez teren Miasta.

Lista do podpisu dostępna będzie od dnia19 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, parter, pok. 1C w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30 wtorek 7:30 – 17.00 piątek 7:30 - 14:00

« wstecz