Treść strony

MIESZKANIA W RAMACH SIM NOWY DOM CORAZ BLIŻEJ

Informujemy, że trwają roboty rozbiórkowe na działce zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu. Prace prowadzone są na zlecenie SIM Nowy Dom Sp. z o.o. i są pierwszym etapem inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. Po wykonaniu rozbiórki i uporządkowania terenu zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu oraz budynku wielorodzinnego.
Przypominamy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom to spółka, którą tworzy 9 samorządów, w tym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Powstała w ramach rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, zajmuje się budową nowych mieszkań na terenie tworzących ją gmin – w tym w Golubiu-Dobrzyniu. Przystępując do spółki samorząd pozyskał 3 mln zł, które wniósł w udziale do SIM – dlatego koszty jej funkcjonowania nie obciążają budżetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

  • received_1217420202313485
  • received_1523623901493159
  • received_607750554119555
  • received_717572783446144
  • received_1221249701848976

« wstecz