Treść strony

PODZIĘKOWANIE OD KS "PIŁKARZ"

10 marca br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska odebrali z rąk przedstawicieli Zarządu Klubu Sportowego „Piłkarz” – Wiceprezesa Zbigniewa Dudkiewicza i Skarbnika Kamila Nowatkowskiego podziękowanie za „bezcenną i bezinteresowna pomoc oraz okazanie dobrej woli i hojności, dzięki którym młodzi adepci sportu mogą rozwijać swoje pasje i realizować sportowe marzenia”. Burmistrz Mariusz Piątkowski podziękował przedstawicielom klubu za zaangażowanie i pracę z dziećmi i młodzieżą, kształtowanie w nich postawy fair play w życiu i sporcie oraz rozwijanie piłkarskich talentów.
KS „Piłkarz” jest jednym z klubów sportowych, od lat wspierających Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Dziękujemy za wiele cennych inicjatyw sportowych, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 
  • 333301925_193604159970162_3813986425798872489_n1

« wstecz