Treść strony

Miejsca parkingowe

Szanowni Państwo,
Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to problem chyba wszystkich miast w naszym kraju, a być może i na świcie.
Niestety dotyczy to także i Golubia-Dobrzynia, zwłaszcza jego centralnych części. Przypominamy, że w minionych latach na Golubskiej Starówce obowiązywała strefa płatnego parkowania. Rozwiązanie to było krytykowane przez mieszkańców tej części miasta jak i osoby prowadzące działalność na tym terenie oraz osoby odwiedzające miasto Golub-Dobrzyń. Przez szereg lat strefy płatnego parkowania były rozwiązaniem deficytowym w związku z czym Miasto musiało do tego rozwiązania dopłacać. Samorząd Golubia-Dobrzynia pod wpływem opinii publicznej zdecydował się na rezygnację ze stref płatnego parkowania, jednak problem pozostał. Mało tego, wraz ze wzrostem ilości samochodów, problem baraku miejsc parkingowych znacząco się pogłębił. Pojawiły się propozycje całkowitego zakazu parkowania na Golubskim Rynku a nawet zakazu wjazdu pojazdom na ten teren. Pomysły te jednak spotkały się z wyraźnym oporem mieszkańców tej części miasta. Podjęliśmy się także próby wybudowania nowych miejsc parkingowych w dobrzyńskiej części miasta. Niestety podniesiony protest społeczny doprowadził do rezygnacji z naszych planów. W golubskiej części terenu, który mógłby być wykorzystany jako nowy parking miasto niestety nie posiada. W dniu 2 grudnia 2021 r. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniu komisji infrastruktury dyskutowali o sposobie parkowania na ulicy Rynek odnośnie wprowadzenia parkometrów bądź czasowego postoju. Radni podjęli decyzję o wprowadzeniu czasowego parkowania pojazdów poprzez wprowadzenie tabliczki informacyjnej o treści „Postój do 2 h od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 17:00” pod znakiem informacyjnym D-18 „Parking” oraz odpowiednią tabliczką informacyjną o sposobie parkowania T-30f na dwóch odcinkach ulicy. Następnie sporządzono projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona w maju 2022 r. Na ul. Rynek obowiązuje oznakowanie D-40 „Strefa zamieszkania” i zgodnie z art.. 49 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Ponownie pojawiają się propozycje ustanowienia stref płatnego parkowania na Golubskiej Starówce. Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji projektowanie strefy płatnego parkowania z bezpłatnym parkowaniem dla mieszkańców strefy mijało by się z celem ponieważ większość parkowanych aut należy do mieszkańców lub osób pracujących w strefie. Na bieżąco, wspólnie z radnymi Rady Miasta analizujemy sytuację, przypominamy jednak, iż w odległości ok. 150 m od Rynku znajduje się parking przy ul. Zamurnej. Na tym parking, bardzo często wiele miejsc parkingowych pozostaje wolnymi. Zawsze pozostajemy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców w każdej sprawie związanej z miastem. Zachęcamy zatem do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta pod numerem telefonu 56 444 93 18, adres e-mail um@golub-dobrzyn.pl lub poprzez media społecznościowe.

  • 332720912_3348440872138081_3680574651621690523_n
  • 334972993_164273853093915_8902471696839564084_n
  • 333269139_214705494446057_1098120153219089197_n
  • 333062159_3452162601731742_6955188674902084866_n

« wstecz