Treść strony

UWAGA! TARGOWISKO MIEJSKIE W NOWEJ LOKALIZACJI!

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, iż w związku z planowanym rozpoczęciem prac modernizacyjnych, na czas robót budowlanych targowisko miejskie zostało tymczasowo przeniesione na działkę znajdującą się 200 m dalej, w kierunku Sokołowa, po przeciwnej stronie drogi (obok Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów). Informacje o przeniesieniu targowiska zostały również umieszczone na ogrodzeniu starego targowiska oraz tymczasowego targowiska.

  • TARGOWISKO