Treść strony

Zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, oraz zachęcam do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

  Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z:
  a)LV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

      6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

      7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
      8.Przerwa w obradach.

 1. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie sesji.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                  Łukasz Pietrzak

« wstecz