Treść strony

Informacja Prezesa Zarządu PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Rok 2021 charakteryzuje się znaczącymi wzrostami cen paliw wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej. Zarówno gaz ziemny, jak i miał węglowy w omawianym okresie zdrożały znacząco w porównaniu do ceny z roku 2020. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w wynikach przetargów ogłoszonych przez PEC Sp. z o.o. na zaopatrzenie w paliwo gazowe i węglowe na rok 2022. Cena gazu na rok 2022 wzrosła o blisko 100% w porównaniu do ceny obowiązującej w roku 2021. Cena miału węglowego wzrosła o blisko 140%, co skutkowało unieważnieniem przetargu.
Ponowne uruchomienie procedur pozyskania paliwa węglowego umożliwiło nabycie go zdecydowanie taniej niż w wyniku pierwszego przetargu, niemniej jednak, w porównaniu do roku 2021, jest to wzrost o około 40%.
 Dodatkowo na cenę energii cieplnej w 2022 roku wpływ będzie wywierać wzrost cen energii elektrycznej — wzrost około 50%.
Od wielu lat podejmujemy działania mające na celu ochronę naszych odbiorców przed wzrostem cen ciepła. W 2016 r. poprzez zastosowanie nowych proporcji w miksie paliwowym, udało się znacząco obniżyć cenę energii cieplnej. Warto wskazać, iż mimo wzrostu cen wielu czynników mających wpływ na cenę ciepła, skutecznie udaje nam się utrzymać ją na poziomie z 2015 r.
Także w roku 2021 wychodząc naprzeciw spodziewanemu wzrostowi cen prądu, w naszym przedsiębiorstwie zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, które znacząco zmniejszą ilość kupowanej przez nas energii elektrycznej, co z pewnością ograniczy wzrost ceny produkowanego ciepła.
Dynamika wzrostu ceny ciepła w latach 2017-2021 to około 3% rocznie. Już teraz zdecydowanie można przy jąć, że rok 2021 jest inny. Ceny paliw osiągnęły poziom wcześniej niespotykany.
Jednocześnie informuję, iż obecna taryfa obowiązuje do dnia 01.02.2022 r., w chwili obecnej trwa proces zatwierdzania nowej taryfy na ciepło przez Urząd Regulacji Energetyki w związku z czym
nie jestem w stanie ostatecznie określić poziomu wzrostu ceny energii cieplnej na rok 2022. Z przeprowadzonych obliczeń oraz dotychczasowego przebiegu procesu taryfowego wnioskuje, że należy się spodziewać wzrostu cen zawartych w taryfie na poziomie nawet około 25%.
Jednocześnie nadmieniam, iż spodziewana podwyżka, nie zwiększa osiągniętego zysku a jest jedynie bezpośrednim odzwierciedleniem wzrastających cen paliw i innych czynników wpływających na cenę energii cieplnej.
Prezes Zarządu PEC sp. z o.o.
Michał Piotrowicz
  • interpelacja 17

« wstecz