Treść strony

MURY OBRONNE TO ZABYTEK – DBAJMY O NIE WSPÓLNIE!

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że mury obronne w Golubiu są zabytkiem, objętym ścisłą ochroną. Chcemy, by był jak najlepszą wizytówką miasta – teren w pobliżu murów na bieżąco jest sprzątany i monitorowany przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zaplanowana została również renowacja muru, trwają starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Apelujemy o niezaśmiecanie terenu i niewchodzenie na mury, co nie tylko grozi wypadkiem, za który nie ponosimy odpowiedzialności, ale i uszkodzeniem zabytkowej substancji. Na bieżąco monitorujemy stan muru, jednak przypominamy, że każda naprawa lub inna ingerencja w obiekt zabytkowy wymaga zgody Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również zgody i zaangażowania właściciela fragmentu muru – pozostałości po stojącym tam w przeszłości budynku. Wszelkie uwagi, co do stanu technicznego i ewentualnych zagrożeń są przez nas przyjmowane, odnotowywane i podejmujemy w zgłoszonych sprawach interwencje. Natomiast naprawa i eliminacja zagrożeń nie zależy od Urzędu Miasta.

  • 271454004_235641772057354_2161702477841143034_n

« wstecz