Treść strony

Kolejne dokumentacje w trakcie opracowania

Podczas Komisji Infrastruktury, która odbyła się dnia 11.01.2022 r. Radnym została przedstawiona koncepcja „Budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Os. Panorama” oraz koncepcja „Przebudowy ul. Konopnickiej”. Radni omówili i przegłosowali najważniejsze kwestie dotyczące omawianych koncepcji. Podjęte ustalenia zostaną zawarte w ostatecznych projektach budowlanych. Przypominamy, że na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ul. Konopnickiej przeznaczono kwotę 39 999,99 zł z terminem wykonania do 31.03.2022 r. Natomiast dokumentacja dotycząca Osiedla Panorama kosztować będzie Miasto 135 300,00 zł i ma ona zostać wykonana do 31.07.2022 r. Dzięki opracowanym dokumentacjom Miasto będzie miało możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • konopnicka 1
  • konopnicka 2

« wstecz