Treść strony

Sprzątanie miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi m.in. zatrudnienia i wyposażenia osób zajmujących się sprzątaniem Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta informuje, co następuje:
  • Sprzątaniem miasta Golubia-Dobrzynia zajmuję się Wydział Gospodarczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
  • W ww. wydziale zatrudnionych jest 18 pracowników gospodarczych, z czego: 1 pracownik wykonuje prace polegające na opróżnianiu koszy miejskich, 3 pracowników zajmuje się sprzątaniem ulic miejskich (od lutego do listopada wspomagani są przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych); 4 osoby zajmują się sprzątaniem mechanicznym ulic oraz zwożeniem pozostawionych śmieci z terenów miejskich, m.in. z lasów, gdzie porzucane są odpady wielkogabarytowe, czyli kanapy, stoły, fotele i wiele innych. Pozostałe osoby wykonują prace związane z drogami miejskimi, obsługą targowiska, odśnieżaniem i posypywaniem dróg i chodników miejskich, montażem iluminacji świątecznych, bieżącą naprawą w budynkach, zielenią miejską oraz wiele innych.
  • Wydział gospodarczy do sprzątania ulic miejskich wykorzystuje następujący sprzęt: dwa ridery z podczepionymi obrotowymi szczotkami, jedną zamiatarkę spalinową z napędem, jedną dmuchawę plecakową spalinową oraz szczotki, łopaty i taczki dwukołowe typu „japonka”.
  • W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 r. wydatki na sprzątanie zamknęły się w kwocie 576.671,27 zł.
  • interpelacja 10

« wstecz