Baner

Program Ciepłe Mieszkanie
Program Czyste Powietrze
Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

Wykaz numerów telefonu

Kierownik wydziału 
Dawid Jarecki

tel. 56 683 54 12 wew. 36
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych
Inspektor
Kinga Kaptajn

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej  oraz ochrony zwierząt
Podinspektor
Natalia Dworecka

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat za odpady komunalne
Inspektor
Łukasz Laskowski

tel. 56 683 54 12 wew. 32

Referent
Jarosław Knyszyński

tel. 56 683 54 12 wew. 32

Opłaty za usługi cmentarne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Golub-Dobrzyń z rok 2020

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI : NA TERENIE MIASTA GOLUB-DOBRZYN ZA ROK 2021

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZA 2022 ROK

  • autor: Dawid Jarecki - Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu