Treść strony

Wykaz numerów telefonu

Kierownik wydziału 
Dawid Jarecki

tel. 56 683 54 12 wew. 36
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych
Inspektor
Kinga Kaptajn

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki mieszkaniowej  oraz ochrony zwierząt
Referent
Natalia Dworecka

tel. 56 683 54 12 wew. 35

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i opłat za odpady komunalne
Inspektor
Łukasz Laskowski

tel. 56 683 54 12 wew. 32

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Golub-Dobrzyń z rok 2020