Treść strony

Wykaz numerów telefonów

Sekretarz Miasta
Przemysław Kuczkowski
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 33


Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Inspektor
Joanna Anuszewska

tel. 56 683 54 12 wew. 24

Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Podinspektor
Katarzyna Godlewska

tel. 56 683 54 12 wew. 24


Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu burmistrza i jego zastępcy
Referent
Daria Jachowska

tel. 56 683 54 12 wew. 18
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Stanowisko do spraw kadr - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz koordynator czynności kancelaryjnych
Inspektor
Aleksandra Betker

tel. 56 683 54 12 wew. 23

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Mateusz Maliszewski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Kamil Dzikowski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw obsługi interesantów

Pomoc administracyjna

Renata Kołodziejska-Stawska
tel. 56 683 54 12 wew. 31

Stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia
Inspektor
Roman Mirowski

tel. 56 683 54 12 wew. 34

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor
Natalia Wojciechowska

tel. 56 683 54 12 wew. 28

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej 
Inspektor
Agnieszka Boruszkowska

tel. 56 683 54 12 wew. 38

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej 
Inspektor
Agnieszka Błażejewska

tel. 56 683 54 12 wew. 38