Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

Wykaz numerów telefonów

Sekretarz Miasta
Agnieszka Matyjasik
tel. 56 683 54 10 do 13 wew. 33


Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
Podinspektor
Daria Jachowska

tel. 56 683 54 12 wew. 24


Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Burmistrza i jego Zastępcy
Martyna Witulska-Mulcon

tel. 56 683 54 12 wew. 18
e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Biuro podawcze

Kinga Wałaszewska
tel. 56 683 54 12 wew. 1


Stanowisko do spraw kadr - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz koordynator czynności kancelaryjnych
Inspektor
Aleksandra Betker

tel. 56 683 54 12 wew. 23

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Mateusz Maliszewski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw informatycznych
Informatyk

Kamil Dzikowski
tel. 56 683 54 12 wew. 14

Stanowisko do spraw obsługi interesantów

Stanowisko do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony zdrowia
Inspektor
Roman Mirowski

tel. 56 683 54 12 wew. 34

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor
Natalia Wojciechowska

tel. 56 683 54 12 wew. 28

Stanowisko do spraw promocji, turystyki, ochrony zabytków, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi BIP, strony internetowej 
Inspektor
Agnieszka Boruszkowska

tel. 56 683 54 12 wew. 38