Treść strony

  • zabór ewangelicki

Zbór Ewangelicki z 1909r.

Do nowszych budowli stylowych należy zbór ewangelicki, zbudowany w 1909 roku.Jest to neogotyk z wieżą wysokości 30 m., wzorowany na dawnych kościołach, krzyżackich z zastosowaniem ówczesnej architektu. O dziejach gminy ewangelickiej podaje nam sporo materiału kronika kościelna, rzucając także nieco światła na dzieje Golubia pod panowaniem pruskim. Wynika z niej, że aż do pierwszego rozbioru Polski w roku 1772 miasto było czysto katolickie i polskie, a dopiero napływ kolonistów-ewangelików do Golubia i okolicy wywołał potrzebę zorganizowania gminy ewangelickiej. Nastąpiło to w dniu 1 listopada 1780 r.Nabożeństwa, odprawiane przez kantora 

  • zabór ewangelicki

 Dienemanna z Brodnicy, odbywały się początkowo w jednej z sal zamkowych. W dwa lata później przystąpiono do budowy kościoła, ufundowanego przez króla Fryderyka II. Uroczystego poświęcenia przy udziale 800 kolonistów i orkiestry wojskowej z Torunia dokonano w dniu 18 stycznia 1784 r. W tymże roku zakupił rząd dla pastora dom burmistrza Nauwalda, mieszczący się przy rynku wraz z łąką i rolą o obszarze 8 morgów, położonymi za "kamiennym mostem", za kwotę 1521 talarów. W roku następnym otrzymał pastor osadę "Pasieka" o obszarze 2 włók i 13 morgów.W sierpniu 1982r. ulega spaleniu dach na nawie i wieża. Obecnie odbudowany z przeznaczeniem na cele oświatowe, z zachowaniem wyglądu zewnętrznego z okresu przed pożarem.