Treść strony

  • mury obronne

Mury obronne (1 poł. XIV w.)

Mury obronne zostają wzniesione w 1 połowie XIV wieku. Prawdopodobnie istniejące wcześniej umocnienia zostają przekształcone w mury, których przebieg jest zachowany do dzisiaj. Mury te posiadały cztery bramy od strony ważniejszych traktów: Toruńską, Brodnicką i Dobrzyńską oraz bramę Na Błonia od strony przedmieścia Błońskiego. Mury na zewnątrz były otoczone z trzech stron fosą, a z jednej strona rzeką. Dźwignięte z cegły średniowiecznej, są one w środku wypełnione gruzami i kamieniami zalanymi tłustą zaprawą wapienną. Choć spękane i okaleczone od okrutnych ciosów losu, nie zatraciły one jednak swego majestatu, a przebyte cierpienia nadały im przedziwny urok, niczym twarzy starca, przeoranej zmarszczkami trosk i bólów.