Treść strony

  • Kościół p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu

Kościół p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu

W latach 1823-1827, dzięki materialnej pomocy właściciela pobliskiego majątku w Sokołowie, Antoniego Wybranieckiego (1781 - 1834), zbudowano kościół. Wzniesiono go jako budowlę jednonawową w stylu klasycystycznym, początkowo bez wieży, którą dobudowano w 1886 r. Od lat sześdziesiątych XIX wieku rezydował tu wikariusz parafii w Dulsku (do której - pod względem administracyjnym - należał Dobrzyń i sąsiadujące z nim wsie - do 1909 r.). W latach osiemdziesiątych XIX wieku zbudowano istniejącą do dziś plebanię. W 1909 r. biskup płocki A. J. Nowowiejski (beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r.) erygował parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Czesław Rogacki. W latach jego pasterzowania ( 1909 - 1932) wykonano polichromię świątyni, ufundowano stacje Drogi Krzyżowej, zainstalowano dzwony i zbudowano wikariat.

  • Kościół p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu

Zabytki sztuki, zachowane w kościele św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą:

  • gotycki krzyż w głównym ołtarzu (XV w., szkoła pomorska)
  • główny ołtarz, ołtarze boczne, ambona (w kształcie łodzi) i chrzcielnica (koniec XVII w.) z dawnego kościoła dominikanów w Toruniu, -rozebranego przez Prusaków na początku XIX w.
  • świeczniki i krzyż na głównym ołtarzu (Zakład Norblina w Warszawie, ok. 1750 r.)
  • obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej (w głównym ołtarzu) - autor: Wojciech Gerson - część ławek (pocz. XIX w.), meble w zakrystii i konfesjonały (XIX w.)
  • drzwi wejściowe do kościoła (koniec XIX w.)
  • malatura świątyni (ściany boczne i sufit) - początek XX w. - stacje Drogi Krzyżowej (pocz. XX w.).