Treść strony

Stypendia w 2023 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SPORTOWE  LUB JEDNORAZOWĄ NAGRODĘ BURMISTRZA MIASTA  GOLUBIA-DOBRZYNIA

Informujemy, że od dnia 13 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, tenis ziemny, szachy, karate, biegi przełajowe, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa, piłka ręczna, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa, piłka nożna, sporty motorowe, sporty siłowe, pływanie, unihokej, „taekwon-do’’, wędkarstwo sportowe.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe, wniosek do pobrania na stronie  www.golub-dobrzyn.pl (wydział organizacyjny).

  • Info na stronę

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na rachunek bankowy o numerze:

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno

w tytule wpisując: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendium sportowe lub nagroda.

« wstecz