Treść strony

Żegnamy zasłużoną Mieszkankę Golubia-Dobrzynia, Panią Bożenę Szpejenkowską-Peterę.

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci zasłużonego Pedagoga, Wychowawczyni wielu pokoleń dzieci i młodzieży, Pani Bożeny Szpejenkowskiej-Petery.
Urodzona w Grudziądzu, tam też ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne. Przez wiele lat uczyła matematyki w szkołach w Elgiszewie, Skępsku, Płużnicy, Mazankach i Wilczewie, w tej ostatniej pełniła funkcję kierownika szkoły.
Od 1960 roku aż do przejścia na emeryturę pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, także jako zastępca kierownika szkoły. Zapisała się we wdzięcznej pamięci rzeszy uczniów i wychowanków. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarła 28 listopada 2021 r. w wieku 87 lat.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
  • kon

« wstecz