Baner

Platforma Voxly.pl

Treść strony

XLVIII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

Informuję o XLVIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 13:00  w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z:
a) XLVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał. 
8. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok; 
b) w sprawie ustalenia  wynagrodzenia Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
c) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
d) w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r."; 
9. Informacje o analizach składanych oświadczeń majątkowych. 
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                                   Łukasz Pietrzak

« wstecz