Baner

Platforma Voxly.pl

Treść strony

NOWY OBOWIĄZEK USTAWOWY - INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Tutejszy Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uprzejmie informuję, że od dnia 01 lipca 2021 r powstał ustawowy obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek składania deklaracji obciąża właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla budynków, w których już istnieje  źródło ciepła i spalania paliw oraz w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych. 
Niedopełnienie ww obowiązku podlega karze grzywny.
Deklaracje można składać samodzielnie za pośrednictwem profilu zaufania na stronie www.zone.gunb.gov.pl  lub w formie  papierowej do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – deklaracja papierowa dostępna jest w pokoju nr 9 – I piętro oraz na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w zakładce Wydziały – Wydział Infrastruktury – Druki do pobranW razie pytań proszę o kontakt z Panią Beata Kołodziejską, pod nr telefonów: 56 444 93 13, 604-913-031 lub 566835410 wew. 13.

« wstecz