Baner

Platforma Voxly.pl

Treść strony

Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny z Rubinowym Hitem Regionu 2021

Miło nam poinformować, że Gmina Miasto Golub-Dobrzyń została uhonorowana tytułem HIT 2021 w kategorii „Samorząd Roku” za kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wyróżnienie odebrali Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Wiceburmistrz Róża Kopaczewska. Inwestycja rozpoczęła się w maju 2019 r. i – mimo pandemii – została ukończona w marcu tego roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7,8 mln zł, z czego pozyskane przez Urząd Miasta dofinansowanie to ponad 5 mln zł. W jej ramach powstały: • skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska) • jezdnia wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na długości 879 m • oświetlenie drogowe • kanalizacja deszczowa • kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków • sieć wodociągowa • kanał technologiczny • przepust drogowy na Strudze Dobrzyńskiej. Przebudowano także istniejące urządzenia teletechniczne, sieć energetyczną oraz ciepłociąg.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

  • 247153416_274841651310935_6650398603159057252_n
  • 03_RUBINOWY_UM GOLUB DOBRZYŃ

« wstecz