Treść strony

Budżet obywatelski 2021 - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 mieszkańcy złożyli 10 projektów zadań.
Po ocenie formalnej i merytorycznej ocenę pozytywną uzyskało 6 projektów. Wyniki weryfikacji projektów znajdują się na stronie
https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Przypominamy, że do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 jest
100 000 zł.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22-25 października 2020 r.

  • b

« wstecz