Treść strony

Medal za zasługi dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół  Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Podczas uroczystości wręczenia nagród przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto Pan Piotr Floerke został odznaczony za zasługi medalem 75-Lecia Ligii Obrony Kraju. Medal oraz statuetkę orła wręczył Zastępca Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu starszy chorąży sztabu Artur Kaźmierczak.

Gratulujemy!

  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
  • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich

« wstecz